facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 11/2010 , Projektové řízení

Recenze: Projektové řízení na stránkách knihDrahoslav Dvořák: Řízení projektů – nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office
Projektové řízení je termín, se kterým se v manažerské praxi setkáváme velmi často. Kniha Řízení projektů – nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office se primárně nezaměřuje na metodiku projektového řízení ani na ovládání softwarových nástrojů (v tomto případě Microsoft Project). Její cílovou skupinou jsou manažeři, kteří projektové řízení chtějí využívat ve své každodenní praxi a potřebují se seznámit s jeho klíčovými principy.


Řízení projektů lze vnímat jednak jako souhrn metod a nástrojů napomáhajících ke splnění cíle projektu, přičemž projektový cíl je chápán ve smyslu tří parametrů: kvalita, čas a cena. Druhým přístupem je implementace projektového řízení jako strategie vedení společnosti s výraznou orientací na konkrétního zákazníka.
První část publikace popisuje projektové prostředí, radí jak rozpoznat akce, u nichž je použití projektového řízení smysluplné, definuje a popisuje pojmy, jako jsou iniciace projektu, pracovní prostor projektu, priorita projektu, proveditelnost a realizovatelnost, plánování projektu a projektové dimenze – čas a náklady. Je tu rovněž jasně popsán rozdíl mezi metodikami CPM (Crirtical Path Method) a CCPM (Critical Chain Project Management). Pro každou z hlavních oblastí je vždy v závěru kapitoly definováno manažerské desatero.
Ve druhé části je představena celá řada praktických ukázek v produktu Microsoft Project 2007 a kompatibilních programech Microsoft Office 2007, které souvisí přímo s konkrétním založením, sledováním, řízením a ukončením projektu. Tyto ukázky jsou věnovány vlastnímu harmonogramu, milníkům, zdrojům, nákladům, kalendáři a detailní práci s těmito objekty projektového řízení. Závěr knihy obsahuje ještě přílohy věnované pokročilým technikám Microsoft Project 2007, administraci Microsoft Office Project Serveru 2007 a souvisejícím produktům Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Kniha je přehledně strukturovaná a jazyk jednotlivých kapitol je velmi srozumitelný. Pro její četbu postačuje znalost základních termínů z oblasti podnikové ekonomiky a běžná úroveň ovládání produktů Microsoft Office.

Steve McConnell: Odhadování softwarových projektů
Každý, kdo někdy pracoval v oblasti vývoje a implementace softwaru, tu otázku slyšel: Do kdy to můžeme stihnout? Odpovědi na tuto i jiné otázky jsou obsaženy v publikaci Odhadování softwarových projektů s podtitulem Jak správně určit rozpočet, termíny, zdroje.
 Autor publikace, známý softwarový inženýr a autor několika bestsellerů Steve McConell zde neprezentuje suchou teorii a akademické poučky, ale předkládá souhrn typů a rad, které se zaměřují na správné odhadování a následné plánování softwarových projektů. Odhadování a plánování spolu totiž souvisí, ale není to totéž. Odhadování je nezaujatý, analytický proces, zatímco plánování je již zaujaté, jedná se o proces hledání cíle. Toto je jeden ze základních rozporů mezi manažery a vedoucími projektů. Manažeři často vyžadují odhad, který automaticky považují za závazek, což vede k řadě nedorozumění a nenaplněných očekávání.
Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na základní principy odhadování – odhad jako vyjádření pravděpodobnosti, definice „dobrého odhadu“, podhodnocení a nadhodnocení, chyby v odhadech a působení lidského faktoru. I tyto na první pohled teoretické pojmy jsou doprovázeny řadou srozumitelných příkladů a testů.
Další část publikace se věnuje rozboru vlastních softwarových projektů, které jsou předmětem odhadu – zkoumá je z hlediska velikosti, druhu vyvíjeného softwaru, použitého programovacího jazyka a dalších vlivů. Velký prostor je věnován vlastnímu výpočtu kalkulací a metodám, které je při tom možné využít – kalibrace a historická data, úsudky expertů, dekompozice a zpětné skládání, analogie, fuzzy logika a další. Jedna z kapitol pojednává přímo o softwarových nástrojích pro odhadování, včetně doporučení a odkazů na konkrétní produkty.
Závěrečné kapitoly popisují způsoby vyjednávání, řešení problémů a tzv. politické vlivy na odhady softwarových projektů. Znovu je zde akcentován rozdíl mezi vyjednáváním o odhadech a vyjednáváním o závazcích.
Celá kniha je i přes poměrně abstraktní téma mimořádně čtivá, jednotlivé kapitoly jsou doplněny celou řadou praktických ukázek. Určitě by si ji neměla nechat ujít ani jedna ze stran, které participují na softwarových projektech – manažeři, vedoucí projektů i samotní vývojáři.

Jiří Löffelmann

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.