facebook LinkedIN LinkedIN - follow
SugarCRM Community Edition
    Výrobce QI GROUP a. s., Dodavatel QI GROUP a. s.
Další
Předchozí
45/48
 
Název produktu (verze)SugarCRM Community Edition
Datum zápisu / aktualizace 16. 9. 2016 / 26. 3. 2020
Název výrobce SugarCRM Inc. Editovat výrobceEditovat výrobce
WWW výrobce www.sugarcrm.com
Název dodavatele v ČR Algotech, a.s. Editovat nebo přidat dodavateleEditovat nebo přidat dodavatele
Další dodavatelé ACMARK s.r.o., Allwithyou s.r.o.
Rok uvedení produktu na trh / uvedení aktuální verze2004 / 2016
Počet konzultantů produktu v ČR20
Nabízené formy implementace systému
On-premise ano
Cloud ano
Hostované řešení ano
Funkčnost systému
Call centrum
Podpora různých komunikačních kanálů se zákazníky ano (Při integraci s ústřednou (např. Asterisk))
On-line přepojení zákazníka na specializovaného operátora ano (Při integraci s ústřednou (např. Asterisk))
Poskytování všech relevantních informací o právě obsluhovaném zákazníkovi operátorům ano
Sběr a vyhodnocování statistických údajů ano
Podpora Dialed Number Indentification Service (DNIS) ano (Při integraci s ústřednou (např. Asterisk)Při integraci s ústřednou (např. Asterisk))
Podpora Automated Number Identification (ANI) ano (Při integraci s ústřednou (např. Asterisk))
Podpora Interactive Voice Response systems (IVR) ano (Při integraci s ústřednou (např. Asterisk))
Marketing
Podpora List Managementu (seznamy zákazníků, dodavatelů, jejich import a export) ano
Automatizované plánování marketingové kampaně na základě analýz zákazníků ano (Částečně ve standardu, záleží však na požadované úrovni automatizace)
Příprava rozpočtů plánovaných kampaní a sledování jejich plnění v průběhu kampaně ano
Přesné zacílení kampaní na vybrané zákazníky nebo skupiny ano
Realizace tržních testů (náhodný výběr zákazníků z cílové skupiny) ne
Definování metriky, podle nichž bude hodnocena úspěšnost kampaně ano
Realizace jedné kampaně několika komunikačními kanály najednou ano (Záleží však na kombinaci komunikačních kanálů v rámci kampaně)
Sledování reakce zákazníků v reálném čase ze všech komunikačních kanálů ano
Analýza průběžných výsledků probíhajících kampaní ano
Operativní zasahování do provádění marketingové kampaně podle reakcí cílové skupiny ano
Integrace s aplikacemi přímo souvisejícími se zákazníky (call centrum, servis, podpora, ...) ano
Udržování a zpřístupňování báze informací o použitelných komunikačních kanálech ano (Záleží však, jakým způsobem je toto požadováno řešit)
Správa informací o zákaznících (vyloučení oslovení jednoho zákazníka dvakrát stejným sdělením) ano
Hodnocení výsledků kampaně pomocí různých metrik a kritérií ano
Podpora řízení a realizace propagačních akcí ano
Prodej
Přístup ke všem relevantním informacím o obchodním případu ano
Profil zákazníka ano
Funkce sledování insolvenčního rejstříku ano (Lze integrovat)
Dosavadní kontakty ano
Vynaložené a naplánované náklady ano (Lze doplnit modul)
Řízení vývoje obchodního případu na základě stanovené metodiky ano
Přístup k základně informací (katalogy, ceny, konkurence, ...) přes web ano
Automatizace korespondence a jejího vyřizování (hromadná korespondence, šablony dopisů, ...) ano
Podpora týmového prodeje vícevrstvými distribučními kanály ano (Záleží však, jakým způsobem je toto požadováno řešit)
Automatizace synchronizace dat centrálního serveru a mobilních obchodníků ano
Product Configurator (vytváření nabídky přímo v místě prodeje) ano (Lze doplnit modul)
Předpovědi objemu prodeje ano
Správa motivačního programu účastníků obchodního procesu ano (Lze doplnit modul)
Servis
Případové analýzy ano (Lze doplnit modul)
Průchody rozhodovacími stromy ano (Lze doplnit modul)
Pomocné textové informace (rešerše technické dokumentace) ano
Produktové specifikace ano
FAQ databáze ano
Řešení známých problémů z minulosti ano
Automatické nasměrování požadavků zákazníka na příslušného řešitele ano (Lze doplnit modul)
Řízení garance doby vyřešení požadavku ano (Lze doplnit modul)
Optimalizace obchodních procesů
Zdokonalování prodejních a servisních procesů ano
Vyhodnocování efektivity prodejních a servisních procesů ano (Lze doplnit modul)
Grafická evidence procesů a organizačních struktur ne
Simulace procesů a trasování procesů ne
Specializované moduly, funkce nebo nastavení pro různá odvětví
Obsahuje produkt spec. moduly ano (Lze doplnit moduly různého zaměření)
Nasazení v odvětví (např. banky a finance, telekomunikace)Nasazení napříč odvětvími.
Další vlastnosti systému
Mobilní přístup ano
Architektura a platformy
Architektura systémuklient/server, web, modulární, intranet, mobile klient
Platforma systému - operační systém serveruWindows 2000 Server,Windows 2003 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Linux,Unix
Platforma systému - operační systém klientaWindows 7,Windows 8,Windows 10,Linux,MAC OS,webový prohlížeč
Možné platformy systému - databázeMS SQL Server, MySQL
Uživatelé celosvětově
Počet instalací produktu (počet zákazníků celosvětově)80000 (dle oficiálního zástupce SugarCRM)
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu v ČR100 (odhad)
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 250 mil. Kč ročně) ano
- středně velké podniky (obrat 250 mil. - 2 mld. Kč ročně) ano
- velké podniky (obrat nad 2 mld. Kč ročně) ano (optimálně do 300 aktivních uživatelů)
Reference
Reference produktu v ČRPřehled aktuálních referencí, viz www.allwithyou.cz
Přehled aktuálních referencí, viz www.sugar-hosting.cz
Zvětšit obrázek do nového okna
Uživatelský dashboard SugarCRM Community Edition
 
Editovat výrobce Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt Smazat produkt