facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy I , Potravinářský průmysl

ERP systémy v potravinářstvíDC Concept Magická zkratka ERP je čím dál tím více skloňována ve většině moderních podniků a firem, které chtějí mít pod kontrolou své procesy, náklady, výdaje, sklady, a vůbec celé své podnikání. S tím, jak se rozšiřuje počet podniků, které ERP řešení využívají, zvětšuje se i nabídka ERP systémů na trhu a nabídka specializovaných řešení pro různá odvětví.


Je třeba si uvědomit, že každá společnost má odlišné procesy. Jinak se přistupuje k vnitropodnikové organizaci v obchodní společnosti a jinak například ve výrobní společnosti. Rozdílně přistupují k procesům ve společnosti, která se zabývá službami, či vývojem softwaru. I samotné skupiny společností se z procesního hlediska chovají odlišně, například výrobce masa má jinak nastavené procesy výroby a kontroly než výrobce pečiva. Jak tedy nejlépe uspokojit potřeby náročného provozu například ve zmíněné masovýrobě, pekařství nebo ovocnářství? Odpověď je jednoduchá: přizpůsobeným branžovým řešením. Pro jeho realizaci se v dnešní praxi uplatňují dva různé přístupy.
Prvním přístupem je pokus přizpůsobit obecnější ERP řešení na míru danému provozu, a to většinou prostřednictvím tzv. zakázkových úprav – tedy aplikací „přilepených“ k danému systému, jelikož systém samotný nějaké vlastní úpravy neumožňuje. Tento přístup ale přináší mnohá úskalí. Hlavním problémem bývají tzv. legislativní moduly, tedy části obsahující nejrůznější vstupy a výstupy, které musejí být v souladu s platnou legislativou dané země. Problémem tohoto řešení bývají i aktualizace, což snižuje schopnost reagovat na okamžité potřeby koncového zákazníka.
Oproti tomu stojí ERP systémy, které jsou přizpůsobeny k řešení specifických problémů, ať už svým zaměřením, spoluprací se zkušenými implementačními partnery nebo architekturou. Mezi domácí ERP systémy, které díky své architektuře vyhovují požadavkům různých odvětví, patří například informační systém QI od společnosti DC Concept. Ta může nabídnout propracované řešení pro odvětví potravinářství díky dlouholeté spolupráci s implementační a vývojovou společností Etos Soft, která se na problematiku potravinářství specializuje přes 25 let. Systém QI přizpůsobila potravinářským podnikům natolik, že jde prakticky o samostatný produkt. Využila přitom výhodu pružné architektury QI, ve kterém veškeré legislativní moduly neupravuje implementační partner, ale přímo výrobce systému, tedy společnost DC Concept, která se stará také o aktualizace systému. Nemůže se tedy stát, že naimplementovaný produkt začne po čase ve firmě zastarávat a přestanou souhlasit legislativní informace (například jaké požaduje EU informace na obalech zboží atd.).
Nasazení informačního systému v potravinářské výrobě přináší širokou škálu specifik, mezi která patří: klasifikace SEUROP, problematika šarží, recepturové vážení, EDI systémy, oddělené sklady či specifická cenotvorba a expedice zboží. Největší bolestí v potravinářském průmyslu ale bývá dohledatelnost. Ať už tím myslíme kilogramy masa, které se ztrácejí ve výrobě díky zaměstnancům, nebo různé vstupní hmotnosti a jakost suroviny (dobytka, drůbeže, ...) či sledování šarže (masa, pečiva, ...) skrze celý výrobní proces až na pulty prodejců.
Informační systém QI, přesněji řečeno produktové řešení společnosti Etos Soft se s touto problematikou vypořádalo a například v masném průmyslu sleduje velmi přesně surovinu od porážky jatečního zvířete skrze celý proces výroby. Systém je napojen na elektronické vážní systémy v celém podniku a při jednotlivých operacích s danou surovinou v každý okamžik přesně sleduje hmotnost na vstupu a výstupu z daného pracoviště, navíc ve spojení s konkrétní osobou, která se surovinou na daném pracovišti pracuje. V kombinaci s manažerským systémem v QI určeným mistrům dílen či managementu firmy dává v každém okamžiku přehled vedení o postupu výroby, o nákladech, ziscích atd. S tím souvisí i velice specifická cenotvorba v potravinářství – konkrétně v masozpracovatelském průmyslu. Abyste mohli správně určit koncovou cenu výrobku, musíte přesně znát náklady na jeho výrobu, včetně mzdových nákladů a nákladů firmy v daný okamžik.

Už žádné ztráty

Masokombináty se velice často potýkají také se ztrátami na straně průtoku suroviny podnikem a výrobními procesy. Některé ztráty jsou normované, jiné jsou odvislé například od trestné činnosti. Prakticky všechny typy ztrát je možno eliminovat díky podpoře recepturového vážení v informačním systému, který poskytne vedoucím a managementu přehled o každém okamžiku výrobního procesu. Díky propojení s elektronickými váhami neumožňuje vyrábět jinak než normovaně – nevznikne tedy situace, že jedna klobása má 160 gramů a druhá 190. Zdánlivá drobnost totiž může denně znamenat i několik tun suroviny, která je v přepočtu na peníze snadno vyčíslitelná jako škoda.

Budoucnost specializace

Jak je na předchozích příkladech vidět, specifické přizpůsobení ohebného informačního systému na míru nějaké branži je pro koncového zákazníka velice výhodné. Dává mu totiž přesně ty nástroje, které potřebuje, jelikož implementační partner problémy daného odvětví zná a má s ním zkušenosti. Specializace budou určitě dále jedním z hlavních směrů na českém trhu s informačními systémy, protože boj o zákazníka výrobce informačních systémů do takového kroku prostě nutí. Každý typ průmyslu je natolik specifický, že jinak než přizpůsobeným vertikálním řešením jeho specifické problémy řešit nelze.

Pavel Mikulenka
Autor článku je produktovým manažerem společnosti DC Concept.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.