facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Trendy ICT , IT Security , Trendy ICT

Trendy v oblasti zálohování a řízení elektrického napájení

UPS jako nepostradatelný bezpečnostní prvek, požadavky na úspory i ekologiiPřed koncem roku tradičně mapujeme aktuální trendy ICT ve spolupráci s experty v jednotlivých oblastech, shrnujeme uplynulé období a zjišťujeme jejich výhledy na rok následující. Ohledně tématu zálohování a řízení elektrického napájení jsme letos opět oslovili a vyzpovídali Aleše Hilla, obchodního ředitele společnosti CyberPower pro Českou republiku a Slovensko.


Aleš Hill
Aleš Hill

V následujícím roce bude naší problematikou hýbat několik významných témat. Tím zá­sad­ním a stále otevřeným je NIS2 (Network and Information Security 2), celoevropská směrnice o kybernetické bezpečnosti zahrnující bezpečnost informačních systémů, počítačových sítí, aplikací, softwaru a informací. Tato směrnice má za cíl zvýšení odolnosti organizací proti kybernetickým útokům a bude ji muset povinně splnit více než 6 000 firem a organizací v ČR a pak 3 000 na Slovensku. Směrnice bude mít zásadní dopad na jejich fungování, jelikož přinese řadu pravidel pro zajištění bezpečnosti jejich kyberprostoru proti hackerským útokům. Zde se oblast zálohování a řízení elektrického napájení týká jak obecných oblastí řízení kritických zranitelností a řízení rizik, tak především oblasti řízení kontinuity provozu a obnova po havárii.

Soukromé subjekty se potýkají s kybernetickou bezpečností dlouhodobě a souvisí to i s faktem, že jsou třetím nejčastějším cílem útoku, hned po vládních organizacích a zdravotnictví. Dle aktuální zprávy o stavu kyberbezpečnosti v ČR za rok 2022 došlo k zásadnímu nárůstu útoků na dostupnost (DoS/DDosS/sabotáž) a z celkového počtu tvořily 58 % (oproti 34 % v 2021). Zde si je nutné uvědomit, že útok zaměřený na dodávku elektrické energie sice patří k méně obvyklým, ale zato maximálně účinným.

Posledním a neméně důležitým vlivem je fakt, že elektřina není konstantní komodita a stále častější výpadky nebo poruchy dodávek el. energie jsou dnes každodenní skutečností, a to jak v řádech milisekund, tak i minut. UPS tak sehrává stále důležitější roli v zajištění nejen stability napájení, ale i jako nepostradatelný bezpečnostní prvek infrastruktury.

Požadavky na úspory i ekologii

Stále rostoucí ceny energie mají výrazný vliv na zvýšené požadavky na efektivní provoz s důrazem na snižování spotřeby energie a tím i úsporu nákladů. Důležitá je nejen nízká spotřeba samotné UPS, ale i možnost sledovat efektivitu celého provozního prostředí serveroven a datových center (PUE) – toto umožňuje např. Software Power­Panel Business Management či PowerPanel Enterprise od CyberPower.

Úsporný provoz zajišťují i další technologie a funkce. K těm novým patří například použití efektivnější vnitřní elektroniky, nebo třeba řízené chlazení v závislosti na teplotě, což pozitivně snižuje okolní hluk.

Ať se však jedná o domácí, nebo firemní uživatele, mezi nejdůležitější požadavky na záložní napájení stále patří snadná konfigurace, jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní. U firemních uživatelů dále vstupuje do popředí i požadavek na centrální a vzdálenou správu (i rozlehlých UPS systémů), podpora virtualizace a flexibilita řešení s možností rozšíření do budoucna. Sledujeme také jednoznačný pozitivní trend ve využívání cloudových služeb. Se vzrůstající kapacitou cloudových úložišť roste i nutnost lokálních infrastruktur a datových center – např. lokální řešení zálohování jako další úložiště pro zajištění větší bezpečnosti dat.

Zájem o UPS do domácnosti roste

Moderní domácnosti jsou dnes elektronikou doslova napěchované a prakticky závislé na připojení k internetu. Mobilní data sice zaznamenala značný rozvoj v cenové dostupnosti i rychlosti, avšak pevné připojení domácností stále hraje prim. V řadě případů na něm závisí lokální spotřebiče, jako jsou např. řízené topení a klimatizace, automatizační systémy, FVE a další. Platí to samozřejmě i pro zvýšené nároky na připojení z domova kvůli práci, distančnímu vzdělávání i online zábavě dětí a celé rodiny.

S „digitalizací domácností“ souvisí i potřeby po rozšiřování domácích síťových disků (NAS, Network Attached Storage), které uchovávají naše vzpomínky ve fotografiích. Stará rodinná alba, narození a vyrů­s­tá­ní dětí, první krůčky atd. Ztráta takových záznamů je nenahradi­tel­ná. UPS zajistí spolehlivou ochranu NAS před výpadky nebo ab­nor­ma­li­ta­mi napájení, které by mohlo zapříčinit poškození dat nebo samotného disku. V domácnostech je velký důraz kladen na tichý provoz UPS, tj. pouze s pasivním chlazením, bez aktivního ventilátoru.

Konkrétně jsou tak vhodné UPS řady např. BU, UT, CP PFC nebo ValuePro, které jsou zajímavé pro svou cenovou dostupnost i mimořádně nízké provozní náklady.

Firmy hledají spolehlivost a jistotu

S narůstajícími požadavky na okamžitou odezvu a flexibilitu vzniká vysoká poptávka po pokročilém technickém vybavení firem, zejména v oblasti IT technologií. Tyto technologie jsou klíčové pro plánování, výrobní systémy a obchodní a logistické procesy. Provoz techniky a IT je v současné době nezbytný pro každou společnost, bez ohledu na její odvětví. Výběr vhodné UPS pro záložní napájení jednotlivých PC, síťové infrastruktury, serverů, úložných systémů, docházkových a bezpečnostních systémů a řídicích strojů je tak stále významnější. Ať už se rozhodnete pro centrální, nebo oddělené UPS pro různé části podniku, je vždy důležitá centrální správa UPS pro kritická zařízení, aby poruchy či výpadky napájení neměly fatální dopady na podnikání.

Síťová správa přispívá také k minimalizaci nákladů na školení, provoz a údržbu záložních systémů. Komunikace pomocí protokolu SNMP umožňuje integrovat systémy UPS do existujících nebo nových infrastruktur bez dalších nákladů. Zároveň to organizacím umožňuje efektivní vzdálenou správu, ať už prováděnou vlastními, nebo externími administrátory (např. při využití outsourcingových služeb).

Moderní výkonné servery poskytují prostor pro virtuální aplikace, což vyžaduje podporu virtuálních platforem, především Hyper-V a VMWare. S cílem šetřit místo a snižovat teplotu v serverovnách se také klade důraz nejen na úsporné technologie, ale i na zmenšení rozměrů a implementaci HD (High Density) technologie, například v podobě modelu OL6KERTHD. Nejběžnější kapacity UPS pro sektor SMB/SME se pohybují v rozmezí 1 000–3 000 VA s topologiemi UPS online nebo line-interactive.

Pro efektivní řízení systémů a technologií a zároveň pro snížení nákladů na energii se stále více firem uchyluje k instalaci jednotek na správu napájení, zejména v případě rozsáhlých projektů. Jednotky distribuce napájení (PDU, Power Distribution Unit) představují ideální řešení umožňující správcům efektivně řídit zařízení připojená k jednotlivým zásuvkám, včetně možnosti pravidelných reportů, plánovaných akcí a včasného upozornění na výpadky.

Pro datová centra je a bude zásadní dostupnost

Instalace datových center přináší nejvyšší požadavky na vybavení, spolehlivost a dostupnost záložního napájení. K dosažení těchto cílů jsou nezbytné vysoká dostupnost, nezávislé přívody energie, redundantní záložní napájení (N+X), virtualizace, software pro centrální vzdálenou správu a nepřetržitý dohled s půdorysnými plány technologií. Standardem je také vybavení generátorem napájení pro případy dlouhodobých výpadků, což vyžaduje kompatibilitu UPS s generátory napájení. V datových centrech se často instalují modulární řešení záložního napájení s redundantními UPS a možností rozšíření výkonu a záložních časů podle budoucího rozvoje centra. Pro zvýšení bezpečnosti v takovém prostředí je klíčová možnost vzdáleného nouzového vypnutí systému v případě ohrožení (EPO). Vzhledem k vysokým požadavkům na příkony nejsou pro datová centra dostatečné jednofázové UPS, ale obvykle se požadují centrální 3fázové UPS s výkony několika desítek nebo i stovek kVA. Dalším standardem pro datová centra je kompatibilita s technologiemi CISCO a podpora technologie pro úsporu energie EnergyWise. Tyto komplexní systémy zajišťují efektivní vynaložení nákladů, flexibilitu a ochranu investic pro budoucí rozvoj datových center. Správa napájení v datových centrech často zahrnuje plány řízení, měření spotřeby na úrovni jednotlivých zásuvek pro připojená zařízení a řetězení několika jednotek distribuce napájení (PDU) s možností centralizované správy pomocí jedné IP adresy.

Budoucí vývoj povede k důrazu na bezpečnost a robustnost infrastruktury, zvýšení efektivity nákladů, využívání úsporných technologií, virtualizaci, centralizaci správy, flexibility, rozšiřitelnost a zmenšení rozměrů.

Citovaný zdroj: Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2022 (NÚKIB)

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Nová řada zařízení Synology ActiveProtect pro škálovatelnou a centralizovanou ochranu podnikových dat

SynologyJedním z hlavních bodů letošní konference Synology Solution Exhibition 2024 bylo představení nové řady zařízení ActiveProtect. Jde o specializované řešení pro ochranu podnikových dat, které kombinuje centralizovanou správu s vysoce škálovatelnou architekturou a nabízí tak uživatelsky velmi přívětivé řešení.