facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
Small Business Solutions , IT Security

Jsme SMB firma a potřebujeme zabezpečit práci na dálku…

Zdeněk Bínek


Zebra systemsNejen dnes, ale i do budoucna se organizace budou muset vyrovnat se zvýšenými požadavky na zabezpečení svých infrastruktur z důvodu vyššího podílu práce na dálku. To bolestivě zasáhne zejména malé podniky a kanceláře – již nyní má 54 % malých a středních firem (SMB) problém s rozpočtem na pokrytí potřeb IT bezpečnosti a s dalšími požadavky na home office jejich počet dále poroste.


V důsledku karantény se ze dne na den najednou ocitla velká část pracovníků v domácích kancelářích. Žádná organizace na světě nebyla připravena na to, že bude muset v takovémto množství poslat své zaměstnance na home office, a už vůbec ne SMB firmy. S větou v titulku tohoto článku se proto setkáváme stále častěji.

Požadavky na bezpečnou práci na dálku

Co pro organizaci a její IT administrátory znamená, když většina zaměstnanců pracuje na home office? Předně nižší produktivitu a zejména vyšší kybernetická rizika. Pokrýt všechny aspekty IT bezpečnosti je náročné jak organizačně, tak finančně, protože pojem „zabezpečený home office“ zahrnuje široké spektrum požadavků:

 • Bezpečná správa přihlašovacích údajů, které se při práci z domu používají mnohem častěji než v kanceláři
 • Vyšší míra ochrany kritických systémů při připojování na dálku s pomocí spolehlivé autentizace
 • Šifrovaná komunikace v rámci podnikové sítě
 • Ochrana sítě proti rizikům využívání domácích routerů s minimálním zabezpečením
 • Ochrana proti malwaru, ať již na koncových stanicích, či na úrovni poštovního serveru
 • Eliminace phishingových e-mailů obsahující „zásadní“ informace, dnes hlavně o šíření nemoci COVID-19, a vedoucí na nebezpečné odkazy
 • Identifikace a odstranění softwarových zranitelností – k minimalizaci případů, jako bylo například nedávné napadení aplikace Zoom využívané ke vzdálené spolupráci zaměstnanců na home office
 • Ochrana důležitých dat a jejich rychlá obnova v případě ztráty, ať již v důsledku ransomwarového útoku, či zcizení nebo poškození koncového zařízení.

Centralizace využití nástrojů

Podle dotazování společnosti GFI Software, které realizovala během koronavirové krize, využívá 69 % globálně dotázaných SMB společností k zajištění své IT bezpečnosti softwarová řešení od 5 a více dodavatelů. České a slovenské SMB firmy volí centralizovanější přístup, když 62 % firem odpovědělo, že využívá řešení od 3 a více dodavatelů a jen 16 % od 5 a více dodavatelů.

Ale ať tak, či tak, menší podniky a kanceláře jsou ve správě softwarových řešení v nevýhodě: nákup řešení od více dodavatelů technologií je relativně drahé a SMB navíc postrádají velikost a rozsah potřeb umožňující si vyjednat lepší cenové podmínky, množstevní slevy apod. Kromě toho jejich IT administrátoři tráví více času s hledáním vhodných řešení na trhu, vyjednáváním a hlídáním licenčních podmínek různých produktů.

Trend proto směřuje k centralizaci správy nástrojů IT bezpečnosti a komunikace. Stále více SMB firem hledá platformy, které by jim komplexně pokryly jejich potřeby, a přitom umožnily se vejít do existujícího rozpočtu a zjednodušily jejich správu. S tím také souvisí zvyšující se poptávka po modelech předplatného na úkor klasické perpetuální licence, která IT administrátory zbavuje starostí s hlídáním upgradů a aktualizací.

Co se využívá k zabezpečení home office

Během současné krize se trend centralizace ještě více urychlil tím, že organizace potřebovaly zajistit potřeby IT bezpečnosti a spolupráce pro své zaměstnance v domácích kancelářích. Běžná SMB organizace samozřejmě nedokáže pokrýt všechny tyto potřeby najednou, spíše postupně. V rámci programu GFI Unlimited tak cítíme vyšší poptávku po zabezpečení některých dílčích oblastí home office, zejména pak:

 • E-mailová komunikace. Soubor aplikací obsahující antivirové, antispamové, anti-phishingové enginy a DLP nástroje proti úniku dat při práci z domu, dále poštovní server s dvoufaktorovou autentizací a archivaci e-mailů a souborů k prevenci ztráty dat.
 • Zabezpečení firemní sítě. Kombinace aplikací poskytující především dnes velmi využívanou funkčnost VPN sítě, dále pak firewall a patch management eliminující zranitelnosti spolupracujících aplikací, na které v této krizi zejména míří útoky hackerů.
 • Bezpečnost a spolupráce. Nástroje zajišťující anti-malwarovou ochranu a filtrování webového obsahu s funkčnostmi pro spolupráci jako kalendáře, chaty a úkoly.

Možnost bezpečnostních nástrojů v jednom balíku řeší velkou část výše zmíněných SMB výzev – díky rychlému pořízení, jednodušší správě, a především cenové výhodnosti. A ještě jedna pozitivní zpráva: vzhledem k tomu, že význam home office do budoucna pravděpodobně neoslabí, bude návratnost investice do zabezpečení práce na dálku poměrně rychlá.

Zdeněk Bínek Zdeněk Bínek
Autor je ředitelem Zebra systems, distributora řešení Acronis a GFI Software na český a slovenský trh.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

QNAP QHora-301W

Router pro softwarově definované sítě nové generace

Qhora-301WPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.