facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 4/2020 , Stavebnictví

Současná krize může paradoxně stavbařům prospět a urychlit digitalizaci ve stavebnictví

Ing. Miroslav Novotný


IPOS-SOFTKaždá krize přináší nejen problémy, ale bývá často i zdrojem inovací. Změněné podmínky nutí hledat rezervy a usnadňují rozhodování o případné změně stávajících zaběhnutých, ale často již nevyhovujících metodách řízení. Konzervativní stavbaři jsou v digitalizaci a ve využití informačních technologií výrazně pozadu za průmyslovou výrobou. Současnou situaci vyvolanou koronavirem, by proto měly stavební firmy využít k prosazení nutných změn uvnitř svých společností a konečně začít plně využívat možností, které jim digitalizace a IT technologie ke zvýšení efektivity stavebních prací nabízí.


Stavbaři nic měnit nechtějí

Jakákoliv změna způsobu řízení je bolestivá a speciálně stavbaři se digitalizaci a změnám ve svém stávajícím způsobu řízení vyhýbají. Problematikou řízení stavebních firem se zabýváme již téměř 30 let a máme se změnami v principech řízení uvnitř těchto společností bohaté zkušenosti. Při změně stávajícího způsobu řízení nejde ani tak o finanční prostředky, ale jde především o změnu ve způsobu myšlení, s čímž mají stavbaři daleko větší problém. Všichni dnes již chápou, že informační technologie zprůhledňují veškeré řídicí procesy, přinášejí úspory nákladů a zvýšení produktivity práce, ale tyto změny se neobejdou bez zásahů do zaběhnutých pravidel, čemuž se speciálně stavbaři tvrdohlavě brání. Současnou krizi by proto měli stavbaři využít ke zdůvodnění potřebných změn, bez kterých se v budoucnu stejně neobejdou. Digitalizace přináší obrovský potenciál a kdo jej včas dokáže uplatnit, získá na stavením trhu výraznou konkurenční výhodu.

O nutnosti využít digitalizaci musí být přesvědčení majitelé společností

Podmínky pro podnikání ve stavebnictví se výrazně liší od podmínek v průmyslové výrobě, proto si stavbaři pevná pravidla, která lze v průmyslové výrobě využít, vše předem naplánovat a pak i jednoduše kontrolovat, nedovedou, a hlavně ani nechtějí představit. Stávající, velmi nákladný operativní způsob řízení, bez pevných a jasných pravidel, bohužel mnohým pracovníkům uvnitř stavebních firem vyhovuje. Dává jim určitou volnost a umožňuje jim velmi často i „podnikat“ uvnitř těchto společností. Proto je zásah do stávajícího způsobu řízení nepopulární a velmi těžko se prosazuje. Digitalizace s podporou IT celý proces výstavby zjednodušuje a zprůhledňuje, což nebývá pracovníky uvnitř stavebních společností přijímáno s nadšením. Pro tuto změnu je třeba vytvořit vhodné podmínky a majitelé i vedení stavební společnost musí být přesvědčeno o nutnosti provedení těchto systémových změn. Krize proto může být tím pravým impulzem k prosazení změn ve způsobu řízení a využití digitalizace.

Využití komplexního systému řízení je efektivním řešením

Digitalizaci je možné řešit po částech, ale z našich dlouholetých zkušeností je nejlevnějším a nejrychlejším řešením přechodu od operativního řízení na procesní nákladové řízení s plnou podporu komplexního informačního a řídicího systému. Pokud jsou uvnitř komplexního informačního a řídicího systému, speciálně vyvinutého pro řízení stavebních firem, veškeré činnosti související s realizací stavby vzájemně procesně provázány, jsou tím vytvořeny podmínky pro rychlou změnu způsobu řízení. Propojením veškerých technických i ekonomických informací o každé stavbě v jediné centrální databázi, vzniká uvnitř informačního systému digitální model stavby, který umožňuje kvalifikovaně řídit a kontrolovat veškeré procesy související s realizací stavby. Většina stavebních firem nemá k dispozici komplexní informační systém, ale jejich řešení je historicky sestavené z dílčích agend od různých dodavatelů. Tyto agendy sice vyhovují jednotlivým skupinám pracovníků, ale pokud informace z těchto agend nejsou procesně vzájemně provázány, jsou tyto informace pro ostatní pracovníky nevyužitelné. Informace potřebné k rozhodování a řízení staveb sice někde uvnitř stavební společnosti existují, ale je velmi náročné se k těmto informacím dostat, natož je kontrolovat. Mnozí pracovníci si na těchto nepřístupných informacích budují svoji nepostradatelnost a možná si ani neuvědomují, že tím ohrožují stavební společnost. Toto je také důvod, proč se informace z těchto dílčích agend přenášejí do nejrůznějších excelových tabulek, kterými stavební firmy suplují informační systém. Excel je sice úžasný a velice oblíbený nástroj řídících pracovníků, ale nemůže nikdy nahradit komplexní informační systém. Obrovskou nevýhodou excelů je možnost upravovat a vědomě i nevědomě zkreslovat pravdivé informace bez jakékoliv kontroly. Jestliže se v průběhu stavby rozhoduje na různých úrovních řízení na základě nepřesných informací, riziko staveb se neúměrně a zcela zbytečně zvyšuje. Digitální model stavby, kde jsou veškeré informace vzájemně procesně provázány, odstraňuje duplicitní pořizování dat, usnadňuje přístup k informacím, umožňuje kvalifikovaně plánovat, rozhodovat i kontrolovat celý postup výstavby a tím snižovat náklady a minimalizovat rizika.

Především v přípravě staveb mají stavební firmy velké rezervy

Digitální model stavby, kde se v celém průběhu stavby veškeré informace postupně upřesňují a doplňují, umožňuje nejen kvalifikovaně sestavit správnou cenovou nabídku, ale hlavně dokonale naplánovat a připravit stavbu pro její úspěšnou realizaci. Rozdíl mezi průmyslovou a stavební výrobou je v tom, že v průmyslové výrobě se podmínky, ani předmět dodávky v průběhu realizace nemění. Předmět dodávky stavbařů, stavba, se v průběhu výstavby neustále doplňuje a mění na základě požadavků investora, geologických podmínek, projektových změn, náhrad materiálů atd. V digitálním modelu stavby lze veškeré změny v průběhu výstavby nejen evidovat, ale i promítat do aktuálního časového plánu výstavby, aby se předešlo zbytečným chybám. Příprava stavby s využitím digitálního modelu stavby umožňuje v celém průběhu výstavby mít k dispozici digitální dvojče stavby, na kterém lze detailní postup výstavby v čase modelovat a vytvářet tím stavbyvedoucímu kvalitní podklad k úspěšné realizaci. Na kvalitě přípravy závisí úspěch i celkový ekonomický efekt realizované stavby. Digitální model stavby, do kterého se promítají i skutečné ekonomické výsledky v čase, dokáže včas upozornit na nepříznivý vývoj stavby a tím předejít zbytečným ztrátám.

Zapojení všech pracovníků do informačního systému

Aby informační systém a digitalizace přinášela stavební firmě skutečný efekt, je nutné, aby komplexní informační a řídicí systém mohli využívat všichni pracovníci. Z kanceláří a odloučených pracovišť se samozřejmě bez problémů přes síť, případně internet připojí jednotliví pracovníci do informačního systému i k datovému modelu stavby a podle svých přístupových práv mohou zadávat a využívat veškeré informace. Problém mají pracovníci přímo na stavbách, kteří nesedí u počítače a nemají přístup k informačnímu systému. Tito provozní pracovníci jsou nepostradatelní v terénu, přímo na stavbách a nemá smysl je obtěžovat a zdržovat složitým informačním systémem. Informační technologie v současné době již umožňují připojení k informačnímu systému stavební firmy z mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony. Pokud stavbyvedoucímu dáte do ruky mobilní zařízení, které se dokáže odkudkoliv a kdykoliv připojit k digitálnímu datovému modelu stavby, je možné tyto pracovníky propojit pomocí jednoduché a snadno ovladatelné mobilní aplikace se všemi ostatními pracovníky stavební společnosti. Aplikace pro mobilní zařízení musí být jednoduchá a intuitivní, aby pracovníci z provozu byli nejen schopni, ale i ochotni data z informačního systému nejen získávat, ale i do systému pořizovat. Tímto způsobem je možné do informačního systému zapojit velmi snadno i všechny provozní pracovníky a umožnit jim plně využívat aktuální informace o jejich realizovaných stavbách.

BIM technologie otevírají stavbařům zcela nové možnosti

Dalším krokem k plnému využití IT a digitalizace ve stavebnictví je uplatnění BIM technologií. Hlavním cílem BIM technologií je digitálně propojit všechny účastníky výstavby, od investora, projektanta, dodavatele i provozovatele stavby. Stavební firmy jsou důležitým článkem v tomto řetězci, který výrazně ovlivňuje konečný výsledek i životnost celé investiční akce. Z těchto důvodů je velice zajímavé dokázat propojit projekty zpracované projektantem ve 3D s digitálním modelem stavby v komplexním informačním systému stavební firmy. Pokud digitální model uvnitř informačního systému stavební firmy dostane tímto propojením prostorový rozměr, dostává se celý informační systém stavební firmy na zcela novou kvalitativní úroveň. Provázání grafických, technických a ekonomických informací o průběhu výstavby může všem účastníkům výstavby ušetřit nejen čas, ale i značné finanční prostředky. Navíc by podle schválených pravidel již od roku 2022 měly být veškeré nadlimitní státní zakázky realizovány s využitím BIM technologií. V současné době již ve zkušebním provozu testujeme propojení digitálního modelu stavby s projekty zpracovanými ve 3D, aby stavení firmy mohly velmi snadno zpracovat cenové nabídky, sledovat veškeré projektové změny, včetně kontroly skutečného postupu realizace stavby v prostoru. BIM technologie donutí stavební firmy mnohem více využívat jejich vlastní informační systém a digitálně si předávat informace s ostatními partnery výstavby.

Ing. Miroslav Novotný Ing. Miroslav Novotný
Autor článku je ředitelem společnosti IPOS-SOFT spol. s r.o., která se zabývá vývojem a dodávkou informačních systémů pro stavební firmy.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Čtvrtá průmyslová evoluce

IT Systems 6/2022Brzy tomu bude už deset let, kdy se objevil pojem Průmysl 4.0, který evokoval, že digitální technologie přináší do průmyslu něco převratného, revolučního. Někdo proto může být zklamaný, že ve skutečnosti se žádná průmyslová revoluce nekoná. Ano, různé digitální technologie, jako je internet věcí, umělá inteligence a analýza tzv. velkých dat, jež jsou aplikované v továrnách, zvyšují efektivitu a výkonnost.