facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 3/2024 , Banky a finanční organizace

Finanční instituce v digitální éře

Očekávání uživatelů a výzvy starých systémů

Radek Teichmann


FintechV dnešní době plné inovací čelí finanční instituce výzvám spojeným s potřebou přizpůsobit se rychle měnícím se očekáváním moderních klientů. S nástupem digitální éry se mění nejen samo­tný přístup k finančním službám. Nároky zákazníků na kvalitu a rychlost služeb stále rostou, stejně tak i rychlost změn v jejich chování v závislosti na životních situacích, kterým čelí. S tímto trendem se zvyšuje i tempo technologických inovací. Zákazníci už totiž nechtějí chodit do banky, chtějí spravovat své finance a portfolia odkudkoli a kdykoli. Avšak mnoho finančních institucí je stále vázáno na zastaralé technologie, které omezují či znemožňují inovace či integrace.


Klíčovým prvkem v digitální éře je tedy zákaznická zkušenost. Finanční instituce potřebují správně nastavené systémy, které lze škálovat a rychle upravovat podle potřeb. To u zastaralých monolitických aplikací není možné. Modernizace a výměna zastaralých systémů jsou nezbytné také z pohledu regulací – jako jsou NIS2, DORA či přibližující se PSD3.

Aby firmy dosahovaly dlouhodobého úspěchu, je nezbytné, aby jejich IT řešení bylo schopno rychle reagovat na proměny byznyso­vých a zákaznických potřeb. Tato adaptace by neměla trvat roky, ale spíše měsíce a dny. Potřebují řešení, které lze snadno upravovat, rozšiřovat, škálovat a integrovat s dalšími aplikacemi v ekosystému. Řešení, které umožní využívat nejnovější technologické inovace, aniž je ohrožena maximální úroveň zabezpečení.

Co je to MACH architektura?

Během posledních 15 let prošel svět softwarového vývoje dramatickou transformací. Z klasických monolitických aplikací a architektury orientované na služby (SOA) či podnikové sběrnice služeb (ESB) nasazené na vlastních serverech jsme viděli přechod k modulárním aplikacím vytvořeným přímo pro cloud. Tyto aplikace se vyznačují výborným propojením, schopností snadné úpravy a škálování. Pro architekturu těchto systémů se zažila zkratka MACH, která reprezentuje základní pilíře, na nichž je postavena – microservice, API-first, cloud-native a headless.

Zkratka MACH označuje architekturu postavenou na pilířích Microservices, API-first, Cloud-native a Headless.

Jednotlivé služby místo velkého systému

Prvním z principů MACH architektury je modularizace (M) systému do logických celků, které reprezentují byznysové či technické funkce systému. Cílem je vytvořit modulární systém, který je flexibilní, snadno škálovatelný a plně podporuje byznysové cíle finančních institucí. Umožňuje nejen nezávislý vývoj jednotlivých modulů, jejich rozšiřitelnost, lehčí integrovatelnost a škálovatelnost, ale také nezávislost na dodavateli či možnost nahrazení daného modulu systémem třetí strany či SaaS. Zavádět inovace a rozšiřovat modularizované IT řešení je tím pádem relativně snadné – stačí upravit daný modul a zapojit ho do ekosystému. A co víc, můžete jej změnit, aniž nastanou potíže s ostat­ní­mi částmi systému, jako tomu bývá u monolitických aplikací.

API-first přístup bude v budoucnu hrát ještě důležitější roli než dnes.

API a cloud = flexibilní rozšiřování systému dle potřeb

API-first (A) princip definuje zaměření na vytváření API jako klíčové­ho prvku v designu softwarových řešení. Funkce a logika API-first systémů jsou dostupné skrze precizně navržená rozhraní pro vzdále­ná volání služeb, což umožňuje hladkou interakci a integraci s ostat­ní­mi firemními systémy stejně jako se systémy třetích stran. Ekosys­té­my aplikací finančních institucí jsou velmi bohaté. Některé organi­za­ce vyvíjejí systémy na míru, jiné kombinují integrace řešení na míru s SaaS službami třetích stran, které je výhodnější využít než vyvíjet na míru. Modelů může být více. API-first přístup umožňuje tyto integrace a v budoucnu bude hrát ještě důležitější roli než dnes.

Podle principu Cloud-Native (C) nejsou IT řešení v cloudu pouze provozována, ale naplno využívají specifických a velmi dobře optimalizovaných služeb, které cloudový poskytovatel nabízí. Takovými jsou například databáze AWS Dynamo, autentizační nástroj AWS Cognito, Google BigQuery pro zpracovávání velkého objemu dat či Google Kubernetes Engine pro automatické škálování. Přesunutím zastaralého monolitu do cloudu se však očekávané přínosy nedostaví. Využívání předpřipravených Cloud-Native řešení snižuje velikost projektu, snižuje riziko chyb a umožňuje naplno využívat potenciál cloudových systémů.

Personalizace obsahu a služeb díky headless přístupu

V současném bankovnictví a fintechu se rozmáhá trend, který zdů­raz­ňu­je flexibilitu a individualitu v poskytovaných službách. Headless přístup (H) zaručuje, že uživatelské rozhraní IT systémů je odděleno od jeho aplikační logiky. To umožňuje volnost při vytváření uživatel­ských rozhraní pro různé typy klientů a různá zařízení. Vše nad spo­leč­nou aplikační logikou a obsahem, který pak může být konzistentní napříč kanály v multi-channel prostředí. Zákazník pak může konzu­mo­vat danou službu způsobem, který je pro něj v daném momentu na daném zařízení nejlepší možný a maximálně personalizovaný.

Architektura MACH poskytuje finančním institucím potřebnou agilitu a flexibilitu.

Shrnutí

Zlepšení zákaznické zkušenosti v bankovnictví není pouze otázkou estetického designu, ale souvisí zejména s kvalitou finančních služeb jako celku. Tyto služby musejí být podpořeny modulárním IT řešením, které umožňuje jejich neustálé inovace a rozšiřování. MACH architektura technologických řešení poskytuje finančním institucím potřebnou agilitu a flexibilitu pro dosažení těchto cílů. Budoucnost spočívá v kombinaci moderních technologických přístupů, které bankám a finančním institucím umožní nejen udržet krok s konkurencí, ale také být průkopníky v oblasti zážitku zákazníka.

Radek Teichmann Radek Teichmann
Autor článku je technický ředitel technologicko-konzultační firmy MoroSystems. Je odborníkem na vývoj softwarových řešení pro fintech.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.