facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 10/2016 , IT právo

Na otázky kolem nařízení eIDAS odpovídá ing. Robert Piffl

člen řídícího výboru eIDASIng. Robert PifflCílem již druhé odborné konference na téma nařízení eIDAS, která se konala v září v Praze, bylo seznámit účastníky s podobou zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který přes svůj minimalistický přístup přináší nové povinnosti a zcela zásadní ustanovení týkající se připojování podpisů, časových razítek a povinností při odesílání dokumentů z organizace. Konference opět přilákala velké množství účastníků z veřejné správy i soukromých firem a po prezentacích následovala zajímavá a živá panelová diskuse. Největší část programu připadla ing. Robertu Pifflovi, poradci náměstka ministerstva vnitra, který se této problematice dlouhodobě věnuje. Zeptali jsme se jej proto na několik otázek, které v souvislosti s eIDAS často zaznívají.


Evropské nařízení eIDAS je účinné od 1. července, jak by se to mělo odrazit v našem pracovním a osobním životě?

Části nařízení eIDAS, které jsou účinné od 1. 7., se týkají hlavně regulace v oblasti elektronického podpisu a dalších služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jako jsou například elektronické pečetě a časová razítka. Cílem nařízení je sjednotit na úrovni Evropské unie pravidla pro používání těchto služeb a stanovit minimální standard, který umožní jejich jednoduché využívání i v komunikaci mezi subjekty v různých členských zemích. Ačkoliv nařízení eIDAS se nevztahuje primárně na pravidla podepisování mezi soukromými subjekty, bude mít poměrně zásadní dopady na každého z nás již například tím, že nařizuje, aby elektronický dokument podepsaný tzv. kvalifikovaným podpisem měl stejné účinky jako listina podepsaná vlastnoručním podpisem. Nicméně s ohledem na dvouleté přechodné období v doprovodné legislativě, která byla 6. 9. stvrzena podpisem prezidenta republiky, nedochází k žádné dramatické změně, neboť po dobu dvou let bude možné například směrem do veřejné správy posílat dokumenty podepsané nejen kvalifikovaným podpisem, ale i dnes běžně využívaným tzv. uznávaným podpisem, přičemž i tento bude mít stejné účinky jako vlastnoručně podepsaná listina. Rozhodně však vznikne nová generace služeb, které souvisí s oblastí elektronického podepisování a dalších atributů zajišťujících autenticitu elektronických dokumentů.


Jak to souvisí s elektronickou identitou?

Pokud máme umožnit občanům ČR využívat online služby ve všech členských zemích a naopak služby české veřejné správy připravit na to, že jejich agendu může potřebovat využít i kterýkoliv jiný občan EU, musí existovat systém, který umožní na dálku bezpečně ověřit identitu uživatele. Takový systém musí být garantovaný státem, protože se jedná o oblast, ve které jednak nesmí docházet ke kompromitaci zpracovávaných osobních údajů, tak i musí být garantována jejich správnost, aby se spoléhající se strana na ně skutečně mohla spolehnout.

Nařízení eIDAS v první části nastavuje obecné parametry pro oblast elektronické identifikace, tak aby ji bylo možné využívat napříč členskými státy, a členským státům nařizuje, aby z tzv. oznámených systémů elektronické identifikace nejpozději po 28. 9. 2018 byly schopné rozpoznat na dálku bezpečně identifikaci fyzické nebo právnické osoby, případně zástupce právnické osoby. Proto chceme vytvořit národní identitní systém, který má umožnit jednoduché a bezpečné prokazování totožnosti při využívání online služeb, v souladu s těmito parametry. Pro nejvyšší stupeň důvěry pro systémy elektronické identifikace je nutné pak využívat takzvané bezpečné prostředky, jedním z nich bude i navrhovaná technologie nového občanského průkazu s čipem. Občanka se tak stane skutečným klíčem k elektronickým službám států.

Ing. Robert Piffl

Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL – katedru kybernetiky se zaměřením na umělou inteligenci a expertní systémy. Od roku 2005 působil v legislativě na ministerstvu financí, byl poradcem náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů a řešitelem projektu e-fakturace. Od roku 2014 je poradcem náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, členem řídícího výboru eIDAS a pracovních skupin při EU pro nařízení eIDAS. Jako člen autorského kolektivu se spolupodílí na přípravě nové legislativy související s nařízením eIDAS a rozvojem e-Governmentu v ČR.
 

Co brání tomu, abychom tu už takový systém měli?

Nejprve zde musíme vytvořit legislativní prostředí, které umožní vývoj a zavedení systému pro online elektronickou identifikaci osob. Na půdě ministerstva vnitra aktuálně vzniká návrh zákona o elektronické identifikaci, jehož existence je klíčová. Veřejný sektor nemůže o své vůli konat nic, co nemá uloženo zákonem. Pokud nenastane zásadní problém v legislativním procesu, můžeme počítat s tím, že od roku 2018 v sobě každý nově vydaný občanský průkaz bude mít elektronický certifikát pro online identifikaci a elektronický podpis.


A budeme mít vůbec kde novou občanku použít?

Počet a užitečnost online služeb budou samozřejmě klíčové. A aby využití elektronických funkcí nové občanky bylo opravdu maximální, tak vláda na návrh ministerstva vnitra přijala usnesení, zavazující ústřední správní orgány, aby nejpozději do podzimu 2018 upravily veškeré informační systémy veřejné správy tak, aby byly schopné akceptovat identifikaci osob na dálku.

Rozšíření možnosti úplné nebo částečné elektronické obslužnosti při maximu životních situací je leitmotivem všech souvisejících strategií a vládních úkolů, ale hlavně je po takových službách ve společnosti poptávka. To dokazuje mimo jiné i vznik iniciativy 202020, která si dala za cíl motivovat jak ICT firmy, tak i úřady k vzniku nových online služeb, které budou sloužit jak pro občany, tak i soukromoprávní sektor a které ve svém výsledku usnadní život každému z nás.


Co jste říkal na tak vysoký zájem o témata konference?

Nejen dnes bylo vidět, že o téma nových změn ve zmiňovaných oblastech je zájem stále obrovský, což jistě souvisí s tím, že elektronizace dokumentů je jednoznačným trendem napříč celou společností. Pro nás je zase velmi důležitá zpětná vazba, kterou na takovýchto akcích dostáváme od odborné veřejnosti.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -