facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 7-8/2007 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Řízení údržby průmyslového areálu

Jan Talášek [ talasekj (zavináč) tescosw (tečka) cz ]


# Řádná údržba strojního zařízení a technologií je nezbytným předpokladem bezproblémového provozu a zajištěné kontinuální výroby dle plánovaných harmonogramů. Zcela jiná je však situace s „ostatní“ údržbou majetku, zejména nemovitostí a areálu, a není výjimkou, že podnik nedisponuje ani aktuálním pasportem areálu, natož softwarovou podporou ostatních podpůrných procesů, zejména služeb facility managementu.


Facility management v České republice zaznamenal významný krok kupředu – Český normalizační úřad vydal první dvě normy, a tak nejen údržba, ale i ostatní podpůrné procesy organizace jsou rámovány a konkretizovány, zejména v oblasti názvosloví, rozsahu a standardu služeb facility managementu. Je to významný krok zejména proto, že je stále mnoho pracovníků a manažerů, kteří facility management neberou vážně, a vydání prvních evropských norem bezesporu přispěje k vyššímu respektu tohoto oboru, který je již i vyučován na nejedné vysoké škole.
Svůj vliv posilují i příslušné informační systémy pro facility management. V podmínkách průmyslových podniků je to systém pro plánování a řízení údržby – CMMS (primárně strojní údržby) – a zejména systém pro řízení ostatních podpůrných procesů – CAFM. Domácích i zahraničních dodavatelů těchto systémů je několik a převážnou většinu těchto řešení lze označit i nálepkou systému EAM. Toto nálepkování a škatulkování může působit chaos, pro usnadnění tedy označujme tyto systémy jako softwarovou podporu podpůrných podnikových procesů. Ve svém článku se zaměřuji pouze na úzké vymezení procesů údržby a správy podnikových areálů.

Digitální pasport – předpoklad úspěšné údržby

Základním předpokladem nasazení vhodného informačního systému je dispozice s příslušnou normativní základnou. Pro potřeby strojní údržby je to technický detailní popis strojů a technologických linek, chcete-li „karta stroje“ nebo taky „technický strojní pasport“.

Setkáváme-li se s pojmy pasport či pasportizace, dochází často k zaměňování či průkaznému neporozumění těmto pojmům. Je proto na místě připomenout, že pasport je „…architektura stavby, doklad o vybavenosti, informace o technických parametrech, stavu, způsobu použití apod.“, tedy právě ona zmiňovaná „karta stroje“, kdežto pasportizace je „zpracování technické dokumentace do jednotné soustavy, inventarizace jejich skutečného stavu a míry opotřebení“, proces, prostřednictvím kterého zjišťujeme aktuální stav a analyzujeme míru opotřebení. Tedy inventarizace, u které nás vedle existence prvku a jeho správného umístění zajímá také celá řada dalších informací.


Pro potřeby stavební údržby to pak je detailní technický popis stavby, tedy „stavební pasport“ a s tím související „technický pasport“ domácí techniky či technického vybavení budov. Je vhodné připomenout, že „karta stroje“ je zcela něco jiného než „pasport budovy“, často rovněž zaměňovaný za seznam ploch a místností. Pasport budov není jen zmiňovaný seznam ploch, ale obsahuje především jednotlivé stavební prvky budovy (objektu). Budete-li jako budoucí uživatel zvažovat vhodnou softwarovou podporu pro komplexní údržbu v podniku, neměl byste se spokojit pouze s údržbou strojů a zařízení, ale také s údržbou staveb, celého areálu a inženýrských sítí a k tomu vám možnost pasportu strojů bezesporu postačovat nebude!
Stejně tak je naprosto nepostačující papírový pasport a zpravidla nepostačuje ani elektronický pasport v podobě excelovské tabulky. Data z tabulek lze přirozeně importovat do každého moderního systému, avšak ne každá excelovská tabulka má ten správný a vhodný formát pro případné importy. Přepracování takové nevhodné tabulky může být stejně pracné jako vytvoření nových záznamů pasportizace.
Jak a kde tedy elektronická data pořídit? Jednou z forem je plnohodnotná digitalizace z papírové dokumentace, tedy převod papírových výkresů do formátu kompatibilních s CAD systémy (obr. 1). Následuje naplnění části dat dostupných z této dokumentace do informačního systému a doplnění o vlastní pasportizaci, tedy aktuální sběr technických údajů přímo v prostorách budovy a jejím okolí. I tyto služby jsou dnes dodavatelé s komplexním přístupem k dodávkám informačních systémů schopni zajistit. Vždyť vlastní data mohou být cennější než aplikace jako taková.#
Obr. 1: Původní skenovaný papírový dokument a digitalizovaný vektorový výkres k dalšímu využití


Údržba

Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, vhodný software je poměrně běžnou záležitostí v případě podpory procesů strojní údržby, zejména pak jejího plánování a predikci tak, aby byla zajištěna plná kontinuita výrobního procesu. Málo uživatelů těchto systémů si však plně uvědomuje naprosto shodnou důležitost informačního systému pro údržbu a pro stavební objekty, inženýrské sítě a celé areály. Stačí se rozhlédnout po nových průmyslových areálech, které disponují krásným prostředím a trávníky takřka golfového hřiště či prvoligové fotbalové plochy. Řada starších areálů má dnes k dispozici plně srovnatelné prostředí, a to nejen vně, ale zejména uvnitř. Zde si velmi dobře uvědomují vliv pracovního prostředí na výkon lidského potenciálu. Ještě stále však existují areály a prostředí průmyslové výroby bez jakékoliv digitální pasportizace a hovořit zde o softwarové podpoře návazných procesů provozu a údržby lze jen velmi střízlivě. Případné prostředky moderních technologií jsou omezeny na již citované excelovské tabulky nebo drobné softwarové utility a pomůcky, jež se skutečnému modernímu systému, provázanému na další podnikové informační systémy a vzájemně sdílenému příslušnými uživateli v prostředí sítě internet, zdaleka nepodobají. Těžko zde lze jednotlivá data agregovat a poskytovat pro nezbytné analýzy nákladovosti, smluvní jednání s externími dodavateli služeb či manažerská rozhodování.
Hovoříme-li o moderní podpoře procesů strojní údržby a zdrojích dat, jsou pro skutečnou automatizaci procesů nezbytná data jednotlivých strojů. Ne každý stroj či zařízení je však posledním moderním modelem a ne vždy disponuje příslušnými monitorovacími systémy, schopnými poskytnout nezbytná data o chodu a provozu stroje. I zde by však měl správný dodavatel systému pomoci a nabídnout subdodavatele k řešení instalace vhodných komponent monitorování stroje. Vždy však takového, který disponuje vhodným rozhraním na příslušný informační systém, který data dále zpracuje a navrhne optimální formy údržby stroje.

Služby facility managementu

Jestliže jsou výše popsané pasporty vhodným základem pro procesy údržby, jsou stejně vhodné a nezbytné i pro ostatní procesy facility managementu. I zde platí, že pořízení dat a pasportů bez budoucí možnosti rozšíření systému o moduly a funkce pro následné pokrytí softwarové podpory ostatních podpůrných procesů je slepá ulička, která se dříve či později vymstí stejně jako pořízení softwarového pokrytí procesů bez nezbytných dat normativní základny (pasportů). O tom by dnes mohl hovořit nejeden facility manažer nebo pracovník útvarů informatiky. A že opět vynaložené prostředky do pořízení nového systému budou někde chybět, o tom není pochyb.
Na pořízení dat a řešení pasportizace průmyslového areálu tedy musí navazovat nejen softwarové řešení údržby veškerého majetku podniku (strojů a zařízení, stavebních objektů a výrobních hal, inženýrských sítí, …), ale i softwarové řešení řízení energií, řízení nájmů a pronájmů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, správa vozového parku (tedy nejen autoprovoz!), řízení BOZP a PO, plánování a sledování revizí a kontrol jednotlivých prvků, problematika školení a proškolování pracovníků dle platné legislativy, řízení event managementu, správa zeleně atd.

Závěr

Primárním hlediskem u všech provozních a údržbových procesů je přirozeně výše nákladů na jejich zajištění. Detailní sledování všech těchto podpůrných procesů přináší úspory času při jejich plánování a řízení, a především podklady nutné pro jejich správné řízení a manažerská rozhodování.
Ať již nazveme vhodný informační systém pro údržbu a facility management jakkoliv, na rozdíl od ERP či CRM systémů je tento vázán na celou řadu dalších služeb a subdodávek a moderní poskytovatel softwarové podpory by měl být schopen je když ne zajistit, tak minimálně doporučit vhodného partnera. Je proto nutné vybírat dodavatele systému nejen podle softwarového produktu, ale i v kontextu všech souvisejících a často nezbytných doprovodných služeb a metodik, jakými je plná digitalizace výkresové dokumentace, dodávka jednotlivých pasportizačních dat, dodávka a integrace systému monitorování strojů apod.

Autor působí ve společnosti TESCO SW, která vyvíjí a implementuje SW řešení pro podporu údržby a facility managementu

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.