facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy I , ERP systémy , Trendy ICT

Technologické ERP trendy: kompozitní systémy, automatizace, simulace

Rick Rider


S příchodem roku 2023 se poskyto­vatelé podnikových cloudových řešení snaží zaměřit hlavně na obchodní výzvy podnikových zákazníků, nejen na IT a technické vývojové týmy. Jak uvádí společnost Gartner ve své zprávě o strategických technologických trendech, „jak vedoucí IT pracovníci, tak i firemní manažeři se musí připravit především na optimalizaci, škálování a nové technologie“.


Z pohledu společnosti Infor vidíme rostoucí potřebu kombinace technologií k vytvoření odolnosti proti nejrůznějším výpadkům v konkrétních odvětvích nebo na konkrétních trzích. Na tomto pozadí uvádíme čtyři trendy roku 2023.

1. Kompozitní ERP

V posledních několika letech mnoho špičkových firem zabývajících se průzkumem trhu a analýzou hovoří o potřebě a doporučení nakupovat nejlepší aplikace a „skládat“ je dohromady harmonickým způsobem, známým jako „kompozitní ERP“. To zpochybňuje představu monolitického systému ERP jako těžiště organizace. Co se však doposud neřešilo, jsou prostředky k dosažení této kompozice.

Ačkoli mnoho dodavatelů na trhu má své specifické verze iPaaS (infrastruktura jako služba), vývojové platformy, platformy strojového učení a další, nikdo plně nerozšířil své portfolio tak, aby pokrylo celou šíři dostupných systémů. Poptávka kupujících ale bude spíše směřovat k jednoduššímu a rychlejšímu procesu pořízení, personalizace a nasazení. Mnoho větších softwarových společností získalo v akvizicích řadu nových řešení, ale naprostá většina z nich ještě není nativně integrována se stávajícími cloudovými službami. Letošek by měl být rokem, kdy se kompozitní ERP stane skutečností prostřednictvím fungující platformy pro digitální transformaci, která se stane technologickým pojivem každé organizace.

2. Provázaná automatizace

S neustálým tlakem na nákladovou efektivitu existuje protichůdná potřeba nových obchodních modelů a odlišení na trhu. Organizace potřebují rychleji prokázat návratnost investic a zároveň se zaměřit na ty oblasti svého podnikání, které generují největší náklady a rizika. Nejčastěji to bývá oblast provozu a pracovní síly.

Je třeba očekávat, že pouhá automatizace jednoho daného úkolu nestačí. Ale může být začátkem cesty neustálého zlepšování, i když i samotná automatizace smysl stále má. Otázka ale nezní „Mohu automatizovat?“, ale mohu něco udělat rychleji, přesněji, proaktivněji, inteligentněji? Lze automatizovat napříč různorodými systémy? Může negativně zasáhnout do mých starších on-premise systémů a znalostí? Čili bude to jakási „hyperautomatizace“, která počítá s mnoha provázanými úkoly, procesy, systémy.

3. Podnikové simulace

Podobně jako u trendu automatizace budou podniky chtít zjistit, zda jim nové cesty pomohou rychleji přijímat zásoby, prodávat více výrobků, snižovat plýtvání, přecházet na nové trhy, nebo dokonce vyhodnocovat reakci na nové situace na trhu. Realizace takto rozsáhlých simulací lze jistě provádět v testovacích prostředích, ale to s sebou nese příliš pracnou migraci nebo obnovu dat, zdokonalování procesů a případné přenesení změn do výroby.

Lze očekávat, že podnikoví uživatelé budou chtít mít přístup k simulacím v kontextu své každodenní práce. Pokud například specialista na nákup pracuje na zakázce a domnívá se, že by to mohla být příležitost spolupracovat s novým dodavatelem, pak mu nová technologie umožní simulovat toto rozhodnutí s využitím profilů dat, modelů strojového učení a optimalizace běžící na pozadí. Pokud se výsledek uživateli zamlouvá, může ho nakonec přesvědčit učinit lepší rozhodnutí, které významně ovlivní celkový byznys.

AI v praxi: Simulace dodavatelů v Camatic Seating

Camatic Seating je australský výrobce ergonomických sedaček pro stadiony, sportovní arény, kina, divadla a další zařízení. Se softwarem postaveným na umělé inteligenci Infor Coleman AI společnost zkrátila dobu výběru vhodného subdodavatele pro svá řešení ze 30 minut na 2 minuty. Řešení dokáže automaticky každému subdodavateli přiřadit hodnocení v 5 kategoriích a nasimulovat jejich výkonnost v konkrétních podmínkách. Do­stup­né jsou také historické přehledy o výkonnosti jednotlivých dodavatelů, včetně rychlosti dodání, kvality a ceny. Plánovači v Camatic Seating tak mohou rychle porovnat hodnocení více dodavatelů ve stejné kategorii a zvolit to nejlepší řešení.

4. Podniky jako kreativní agentury

Závěrem lze říci, že s vývojem pohledu na pracovní sílu a s rostoucím tlakem na inovace založené na návratnosti investic budou vedoucí pracovníci požadovat technologická řešení, která umožní jejich pracovníkům být kreativní. Budou chtít využívat kreativitu každého člena každého oddělení, aniž by museli pořizovat nesčetné množství nástrojů s mohutnou podporou IT oddělení.

To by mělo být principem každého podnikového softwaru – tedy aby podporoval kreativní práci zaměstnanců. Pracovníci budou moci lépe řídit dodavatelské řetězce, řešit problémy a eskalovat je, optimalizovat plánování a zásoby a další, pokud budou mít inovativní nástroje. Společnosti budou v dodavateli podnikového softwaru hledat takového partnera, který jim vysvětlí, že nejen standardizace, ale také inovační kreativita s podporou správných ERP nástrojů může jejich podnik odlišit na trhu.

Rick Rider Rick Rider
Autor článku je viceprezidentem pro pro­duk­to­vý management ve společnosti Infor.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.