facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2023 , ERP systémy

Do budoucnosti se jednoznačně dívám s optimismem

říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2Petr SchaffartzikPetr Schaffartzik stojí v čele sku­pi­ny K2, ve které už od jejího zalo­že­ní v roce 1991 vzniká podnikový infor­mač­ní systém K2, který dnes pomá­há podnikům a orga­ni­za­cím různých velikostí v mnoha odvětvích. Může tak stavět na bohatých zkušenostech ze stovek ERP projektů. Se svými zákazníky udržuje velmi úzký kontakt a získává zpětnou vazbu a podněty pro další vývoj ERP systému K2, ale také přehled o tom, co dnes podniky opravdu trápí a kde jim mohou pomoci moderní technologie.


Nahlédl jsem do aktuální výroční zprávy skupiny K2 a na první pohled je z ní zřejmé, že uplynulý rok pro vás byl opravdu mimořádný. Je plná rekordních čísel a rostoucích grafů. Co stálo za tak výrazným růstem skupiny K2?

Za naším skokovým růstem v loňském roce stojí především akvizice společností skupiny U&SLUNO.

Plánujete další rozšíření skupiny K2? Na trhu nyní dochází k razantnímu přeskupení sil a prostřednictvím akvizic rostou i další skupiny IT firem včetně vašich přímých konkurentů v oblasti ERP. Je patrná konsolidační vlna, která je vyvolaná souběhem více faktorů, ať už jde o generační výměnu, kdy se svých firem zbavují porevoluční zakladatelé, nebo o přirozenou konsolidaci trhu, kdy majitelé menších firem pochopí, že už nemohou sami ustát potřebu stále nákladnějších investic do vývoje nezbytného pro udržení konkurenceschopnosti. Bude K2 součástí této vlny?

Na další růst skupiny jsme připraveni a velmi pozorně situaci IT firem na trhu monitorujeme. Na druhou stranu chci zdůraznit, že naše motivace růst není poháněna dosažením nějaké stanovené hranice obratu. Nechceme tak jen nakupovat tržní podíl za cenu tříštění energie do vzájemně si konkurujících produktů. Naopak chceme zvyšovat přidanou hodnotu našeho ERP systému K2 tím, že jdeme více do šířky a doplňujeme produkty, znalosti a zkušenosti v oblastech, kde by nám organický růst zabral zbytečně moc času.

Ještě si dovolím krátký komentář k trhu ERP systémů. Schopnost dodavatelů přežít na trhu je až neskutečná. Přestože mnozí menší dodavatelé systém už roky nerozvíjí a pouze udržují při životě ve stadiu klinické smrti, jejich zákazníci stále nenašli odvahu a sílu systém vyměnit. Pro nás je signálem, že se některý z našich konkurentů do této polohy dostal, především to, že se s ním už nepotkáváme ve výběrových řízeních. Od tohoto okamžiku to k zániku firmy může trvat ještě klidně dalších 10 a více let.

Akvizicí podílu ve společnosti U&SLUNO skupina K2 nejen vý­raz­ně narostla, ale také pronikla do oblasti digitalizace proce­sů, které jste dříve řešili spíše okrajově. Jak se to promítne, nebo už promítlo, do vývoje ERP systému K2? Podařilo se vám už nastartovat potřebnou synergii mezi týmy K2 a U&SLUNO?

Společnost U&SLUNO je silná především v retailu a v logistice. Právě logistika je společnou oblastí, ve které už jsme spolupráci nastarto­va­li na společných projektech. My jsem v K2 dosud končili u softwa­ro­vých integrací na automatizované systémy ve skladech. Kolegové z U&SLUNO to posouvají dále a jsou schopni vyřešit sklady komplex­ně včetně návrhu a dodávky robotických systémů. Nově také společnost U&SLUNO přidala do svého portfolia podnikový systém K2 ERP. Aktuálně mají naši noví kolegové za sebou první úspěšně uzavřené obchody a v tuto chvíli už probíhají první implementace.

Zaslechl jsem, že v K2 nemáte klasické personalisty, a šéfové oddělení tak sami vybírají vhodné uchazeče a dělají pohovory s nastupujícími zaměstnanci. Platí to stále? Pokud ano, budete se snažit tento přístup zachovat i přes současný výrazný růst skupiny K2? Přece jen se už z vaší firmy stává docela velká korporace, kde obvykle fungují jiné postupy a metody.

Docela velká korporace? To snad ne, vždyť nás je dohromady sotva 300. Vždy, když mám pocit, že už nejsme úplně malí, vyskočí na mě na Linkedin v angličtině reklama typu: „Hledáš zaměstnance pro svůj malý byznys?“ Takže si nemyslím, že jsme velkou korporací, a že proto musíme komplikovat jednoduchá pravidla, podle kterých fungujeme. Jedním z nich je co nejjednodušší organizační tříúrovňová struktura v podobě zaměstnanci – manažeři týmu – vedoucí odděle­ní. Manažer týmu plně zodpovídá za svůj tým, vedoucí oddělení je pak k tomu, aby řešil situace, kdy tito manažeři potřebují pomoc a podporu. Do této struktury nám HR manažer prostě nezapadá a nepotřebujeme jej. Podobně jako nepotřebujeme manažery štěstí a další pozice charakteristické pro skutečné korporáty.

Každoročně v tuto dobu uvádíte novou verzi systému K2 ERP. Bude to platit i letos? Jak se nová verze jmenuje? Vím, že pro každou verzi vymýšlíte nové, originální jméno. A jaké přináší nejvýznamnější novinky, ať už z hlediska funkčnosti, nebo v technologické rovině?

Už tradičně novou verzi podnikového systému K2 letos představíme v rámci naší konference STATUS, která proběhne 7. listopadu v brněnském divadle Reduta. Novou verzi jsme pojmenovali K2 alba a inspirovat jsme se nechali bílou barvou květů máku setého. Ten se stal hlavní přísadou pro speciální edici našeho ginu, který už také tradičně s novou verzí spojujeme. První ochutnávka proběhne právě v rámci naší konference.

Nová verze K2 ERP obsahuje řadu novinek ve všech oblastech, které jsou pro nás klíčové – výrobě, logistice, obchodu, ekonomice a e-commerce. Z výroby například uvedu nový standard odvádění výroby s možností vazby na data z našeho docházkového systému. Vlastně sem patří také samotný docházkový systém, který tím, že je součástí komplexního podnikového systému K2 ERP, má přístup ke všem datům a funkcím, a může tak sloužit zároveň jako zdroj informací pro pracovníky nebo třeba pro zadávání poruch na dílně. V oblasti logistiky jsme do standardu integrovali systém hlasového navádění skladníků WHISPER, vyvíjený společností U&SLUNO. Trendem v e-commerce se i v České republice stává prodej přes internetová tržiště. Ten bude ještě více umocněn vstupem společností Kaufland a Allegro na český trh. Výměnu dat s oběma tržišti budou mít v nové verzi naši klienti také k dispozici.

Já sám prakticky na denní bázi pracuji v systému K2 především s BI, tedy s nejrůznějšími reporty a dashboardy. V této oblasti jsme potřebovali udělat kvalitativní krok kupředu především v otázce plnění datového skladu a následné transformace dat pro účely reportingu. Našim zákazníkům budeme umět nabídnout nejen moderní standard pokrývající všechny oblasti K2, ale také tým expertů pro poradenství a řešení specifických požadavků.

Významnou část vývojového času našich už téměř 80 vývojářů jsme věnovali webklientovi K2, kam z pohledu UI a UX směrujeme veškeré inovace.

Proč jste se ve vývoji K2 zaměřili právě tímto směrem?

Webový přístup do ERP systému dnes ještě zdaleka není standar­dem. V některých systémech je omezen na jen velmi malou část funkcionality, v některých je nahrazen jednoduchými jednoúčelovými mobilními aplikacemi. My jsme přes webový prohlížeč zpřístupnili uživatelům celým systém. Do systému K2 ERP se tak dostanete z libovolného zařízení. Naším cílem je, aby do pěti let webový přístup zcela nahradil desktopovou aplikaci. Zatímco noví zákazníci do webu míří zcela přirozeně, stávající zákazníci právě naopak sami od sebe měnit nechtějí. Motivovat je k tomu musíme právě tím, že webový klient jim přinese větší míru uživatelského komfortu. Proto do této oblasti budeme i nadále investovat velkou část vývojových kapacit.

Petr Schaffartzik

Realizovali jste v uplynulém roce nějaké projekty, které byly větší výzvou než obvykle a chtěl byste za ně váš tým pochválit?

Vyrábíme software, řadíme se tak mezi výrobní firmy. Jako pro každou výrobní firmu, také pro nás je naprosto klíčová kvalita. Právě v oblasti kvality jsme několik let připravovali službu, která provádí aktivní monitoring ERP systému. Například sleduje rychlost systému, výkonové parametry hardwaru, výkon databáze, rychlost e-shopu, výjimky vznikající při práci v systému a obrovské kvantum aplikačních statistik, tedy jaké funkce, reporty, moduly uživatelé používají a s jakou četností. Vznikla nová cloudová služba, kterou s uvolněním nové verze zpřístupníme také našim zákazníkům. Především v případě, kdy mají vlastní IT, si mohou sami monitorovat dopady úprav provedených vlastními silami na chod systému. Do tohoto aktivního monitoringu mohou zařadit také svá testovací prostředí, a tím předcházet možným problémům po nasazení novinek do produkce. Nově mohou monitorovat, jak intenzivně uživatelé v testu nebo i v produkčním prostředí skutečně pracují. Dosud jsme tento monitoring kvality používali jen interně. Nyní už aktivně do kvality zapojujeme i naše klienty.

Setkáváme se spolu již řadu let, a proto vím, že se díváte kriticky na aktuální dění ve společnosti a spíše skepticky hodnotíte některé módní trendy v přístupu k práci, vzdělání a podnikání. Například jste mezi prvními kritizoval masivní přechod pracovníků z kanceláří na home-office, o kterém se psalo jako o novém normálu v režimu práce. Čas vám ale dal za pravdu a dnes už slýcháme spíše o hybridním režimu práce a většina firem home-office výrazně omezila. Vidíte další podobné trendy, které v současnosti provází povinný optimismus, ale brzy u nich můžeme čekat vystřízlivění?

S velkým zájmem sleduji diskuse o tom, jak je toho na lidi moc a jak zvýšíme kvalitu života tím, že někde ubereme. Nejlépe už na začátku dětem ve škole, aby nemusely trpět tím, že překonávají překážky. Skončit můžeme třeba čtyřdenním pracovním týdnem v hyperkorektním prostředí, abychom se hlavně za žádnou cenu nikoho nedotkli a měli více času na svoje zájmy a záliby. Problém vidím v tom, že život před nás ty překážky staví bez ohledu na to, zda je škola, zaměstnavatel nebo politická reprezentace mají snahu z cesty odstraňovat. Naše společnost ale na nás tlak vyvíjí neustále a my jsme stále méně připraveni tomu tlaku čelit, volný čas proměňujeme jen do konzumace v podobě materiální i nemateriální. Ztrácíme možnost udělat si radost z toho, že jsme něco dokázali často za cenu vlastního nepohodlí. Ubíjí nás nuda, nevidíme smysluplnost nejen v práci, ale ani v životě. Roste spotřeba antidepresiv. Teď jsem dokonce četl článek, že už 27 % Čechů trpí nějakou duševní poruchou. Tento trend je podle mého názoru velmi nebezpečný a nevidím zatím žádné náznaky zlepšení.

Které trendy naopak vidíte jako perspektivní a v současnosti ještě nedoceněné? Nejen v oblasti IT, ale v byznysu celkově.

V oblasti IT se nás nejvíce dotýká nedostatek specialistů na trhu práce. V minulém týdnu se mě jedna velmi úspěšná majitelka několikamiliardové výrobní firmy ptala, zda bych jí neporadil, jak má do svého interního IT týmu získat další posilu. Řekl jsem, že nevím. Že mám jasno v tom, jak získat lidi k nám do firmy. Že je umíme zaujmout technologiemi, zázemím, rychlostí vývoje, projekty, firemní kulturou a podobně. Příležitost pro ajťáka mít tyto možnosti osobního i profesního rozvoje u většiny firem mimo IT obor je nesrovnatelně menší. Je pak jasné, že v současné situaci na trhu práce tyto firmy pak IT specialistu seženou jen velmi těžko. Vlastní IT je už dnes jistou formou luxusu a tento trend bude jen posilovat.

To téma se dá vlastně zobecnit na celý byznys. Demografická křivka je neúprosná, k žádné zázračné změně nedojde. Otázkou tak zůstává, zda rychlost automatizace a přísun profesí ze zahraničí nahradí dostatečně chybějící lidi na trhu práce, především pak v technických oborech.

Velká očekávání jsou dnes spojována s umělou inteligencí, která postupně získávala stále širší uplatnění v různých aplikacích, ale nedávno nabrala úplně jiné obrátky s nástupem generativní AI, která generuje hezké obrázky a komunikuje s námi přirozenou řečí, což budí nadšení, ale i obavy. Jsou podle vás velká očekávání přínosů a možností využití AI reálná? Jak umělou inteligenci využíváte v K2?

Generativní AI je výborný nástroj. Všude tam, kde připouštíme urči­tou míru chybovosti, umí už dnes výrazně usnadnit a zrychlit práci. Pomoc těchto nástrojů využívají naši grafici, vývojáři a čas od času i lidé z obchodu nebo marketingu, aby jim AI pomohla s formulací myš­le­nek. Zároveň už pracujeme na tom, jak tyto prvky AI začleníme do informačního systému K2 ERP. V nástrojích AI vidím velký potenciál pro další automatizaci. Zároveň se ale obávám toho, že stejně jako automatizace ve výrobě a logistice bude výsledkem nástupu generativní AI zrychlení produkce bezobsažných článků, obrázků a příspěvků hlavně ve virtuálním prostoru. Třeba ale tento rozhovor už příští rok povede chatGPT s Bardem a my dva budeme mít volno :)

I když bychom se na stránkách časopisu, jako je IT Systems, měli bavit především o IT a digitalizaci podniků, rád bych se vás zeptal na váš názor a pohled na současný vývoj společnosti a prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Díváte se do budoucnosti s optimismem?

Vždy, když mě přepadají pochybnosti o vývoji světa, podívám se jedním okem do knihovny na knížku Hanse Roslinga Faktomluva, a je mi hned lépe. K určité sebereflexi mě také vedou cesty po světě, kdy mám možnost srovnávat životní podmínky a podnikatelská prostředí, infrastrukturu a podobně. Velmi si vážím svobody a komfortu, ve kterém žijeme. Velmi mě rozčilují lidé, kteří neustále hledají důvody neúspěchu ve svém podnikání a v životě někde jinde než u sebe. Připomíná mi to fotbalový tým, který jednou prohraje proto, že byl mokrý trávník, podruhé proto, že byla zima, a potřetí proto, že diváci nevytvořili dostatečnou atmosféru v hledišti.

Přesto se do budoucnosti jednoznačně dívám s optimismem. Možná je to tím, že mi naše podnikání umožňuje setkávat se s lidmi, kteří mě, na rozdíl od třeba politické reprezentace, mají čím obohatit a být pro mě často nejen podnikatelským, ale také osobním vzorem. Právě s řadou z nich budu mít možnost se 7. listopadu v divadle Reduta setkat. Bez toho, abych musel brát antidepresiva, považuji svět za krásné místo.

Rozhovor připravil Lukáš Grásgruber, šéfredaktor časopisu IT Systems.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.