facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
ERP systémy II , ERP systémy

Klíčové vlastnosti ERP systému z pohledu CFOSAPRole finančních ředitelů je bezpochyby jedna z nejdůležitějších rolí v podniku. Pověstné „sezení na kasičce“ zdaleka není to jediné, co finanční ředitelé dělají. Finanční ředitelé dnes nejenže řeší oblast financí jako výkaznictví, účetnictví, daně atp., ale stále více se zajímají o dění v podniku a hrají roli business partnera. Ať už v oblasti prodejní, výrobní nebo IT, finanční ředitel zde působí jako rentgen, který sice zpovzdálí, ale přece monitoruje celou situaci z hlediska finančních, rizikových nebo strategických aspektů. Finanční ředitelé a potažmo celé finanční oddělení je vystaveno řadě výzev jak z oblasti termínových plnění, ad-hoc analytických požadavků, tak i zajištění shody s právními normami a regulatorními předpisy. Jak bychom mohli oddělení financí tyto činnosti zjednodušit? Rozhodně se nejedná o jednoduchý úkol, finanční oblast byla, je a bude komplexní a vzhledem k neustálým změnám v okolí podniku, stupňujícímu se tlaku regulatorních požadavků i měnícím se nárokům na finanční ředitele je jasné, že komplexity bude přibývat.


Jistě existuje nespočet iniciativ a projektů na zlepšení oblasti financí, v tomto článku bych se rád věnoval inovativnímu přístupu s cílem zlepšit a zjednodušit operativní, ale i dlouhodobou práci finančních oddělení. Komplexnost není zdaleka výsadou jen těch největších společností, nicméně velké společnosti zpravidla trpí menší flexibilitou při změnách procesů a zavádění inovativních myšlenek či nových business modelů. Typickými ukázkami komplexnosti jsou například: 

  • společnost s více informačními systémy, obvykle v různých zemích
  • holdingy s pokročilými požadavky na finanční konsolidace
  • centrály skupin podniků s ambicí korporátního řízení cash flow včetně cash pooling
  • společnosti s vysokým počtem zákazníků nad 1 milion s pokročilými požadavky v oblasti billingu, řízení pohledávek i řízení prodeje
  • zvyšující se požadavky na využití potenciálu informačních technologií z pohledu práce v reálném čase a dynamického plánování, to vše jednoduše a vizuálně. Manuální činnosti jsou stále více nahrazovány automaty či roboty

Z uvedeného je zřejmé, že informační systémy v oblasti financí a komplexních firemních struktur nemohou být ze své podstaty zcela jednoduché. Přesto jsou určitá zjednodušení možná a to zejména díky novým technologiím, které masivně a vysoce efektivně zpracovávají data v paměti. Jaký je tedy vývoj v této oblasti a kde tyto inovace ukazují zajímavý potenciál? Zde jsou některé příklady:

Zjednodušení struktury

Příkladem může být oblast finančních tabulek v našem ERP systému SAP, kdy došlo ke snížení z 15 na 4 fyzické tabulky. Zásadní je eliminace všech pomocných kroků dříve nutných pro vlastní běh finančních operací jako např. datových agregátů, nápočtových tabulek či pomocných výpočtových tabulek. Pro zajímavost zde uvedené zjednodušení vede k redukci dat zhruba o 70 %. Za zmínku stojí také možnost používat datový sklad přímo uvnitř ERP systému. Místo dvou systémů jeden? Ano, spojení transakčního i analytického světa a stírání rozdílů mezi operativou, reportingem a analýzami je možné.

Snadnější práce s finančními informacemi

Práci lze usnadnit nejen díky zjednodušení celé struktury informačního systému, ale také díky zjednodušení přístupu k informacím v podobě předpřipravených datových vrstev, tzv. smart kokpitů pro různé finanční funkce, i standardizovaných výstupů pokrývajících základní finanční operace. Nové možnosti samozřejmě nabízí oblast ad-hoc reportů a analýz v reálném čase nad agregovanými informacemi nebo naopak analýzu nejmenších detailů v úrovni účetních dokladů a jejich položek. Samozřejmostí bývá možnost pracovat s informacemi také na tabletech nebo mobilních telefonech. Některé společnosti se již dostávají na úroveň řízení informací, což jiným pořád připadá jako sci-fi. Jedná se o tzv. digitální místnost pro top management a představenstvo. Představte si, že zapomenete na Excely, PowerPointy i papírové složky plné tabulek a vaši manažeři budou vše prezentovat nad reálnými daty a stát při tom u velké dotykové obrazovky. A nejenže budou prezentovat, ale také budou přímo na meetingu upravovat forecast, simulovat různé obchodní scénáře či zkoumat dopady svých potenciálních rozhodnutí na složité sestavy podnikových ukazatelů.

Zrychlení finančních operací

Příkladem mohou být vnitroskupinové rekonciliační a závěrkové operace nebo ad-hoc analýzy např. nad objemnými daty salda. Celý příběh je o eliminaci dávkových operací, „soft“ závěrky tedy můžete realizovat v podstatě kdykoli a spouštět jejich běhy jakkoli často potřebujete pro analýzu mezitímních výsledků. Oblíbenou oblastí pro zrychlení jsou bezpochyby různé kalkulace a počítání profitability. Čím více detailu a čím více možných aspektů či atributů máte, tím přesnější a více vypovídající výsledky dostanete. V tuto chvíli je to již možné bez technických omezení, vše je přece v paměti!

Dynamické plánování

Přeplánování, rekalkulace v reálném čase dle nově dostupných informací nebo změny vstupních parametrů, simulace a nové scénáře přímo harmonizované s daty a strukturami informačního systému, tj. bez dalšího zpracování v nadstavbových systémech datových skladů a manažerských informačních systémů, to vše nový přístup a technologie umožňují. Součástí dynamického plánování je také hladké propojení statutárního, manažerského účetnictví, controllingu a s tím související alokace a přeúčtování nákladů, resp. vývoj a úpravy nových nákladových modelů nebo krátkodobé forecasty cash flow na základě prediktivních algoritmů, které vám pomáhají plně automatizovaně a přesně předpovídat krátkodobé finanční prostředky a dát vám tak prostor pro rozhodnutí, jak prostředky realizovat.

Průběžný monitoring shody s předpisy

Zjednodušení v oblasti finančních informačních systémů tak přináší finančním oddělením zefektivnění a zrychlení každodenních finančních operací stejně jako dlouhodobých procesů v oblasti plánování nebo řízení rizik. Finanční oddělení tak vstupují do světa, kdy výsledky lze prezentovat v reálném čase bez ohledu na velikost a komplexnost dané společnosti. Nové možnosti v rámci finančních procesů tak nabízí další prostor k úspěšné transformaci finančních oddělení směrem ke flexibilitě, rychlosti a změně celkového pohledu na finance i jejich roli v dnešním proměnlivém ekonomickém prostředí.

Jiří Přibyslavský Jiří Přibyslavský
Autor článku je konzultant pro analytiku a finance ve společnosti SAP.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.