facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
ERP systémy I , ERP systémy

Cesta od ERP k i-ERP

Cesare Capobianco


OracleKlíčovým smyslem ERP systémů bylo zaznamenávat a účtovat transakce. Díky standardizaci a automatizaci procesů přinášely ERP systémy od 70. let podnikům zvýšení produktivity a poskytovaly dobrý základ pro strukturovaný pohled na to, co se v rámci organizace odehrává. ERP systémy bývaly v minulosti navrženy především se zřetelem na transakce a příliš nepodporovaly jednoduché přizpůsobení potřebám konkrétního zákazníka. Výsledkem byly dlouhé implementační cykly, vysoké náklady na údržbu a pomalé uvádění nových verzí – hlavní funkční upgrade býval vydáván cca v pětiletých cyklech.


Požadavky na ERP systém se ale mění. V současnosti organizace potřebují k samotnému udržení na trhu co největší pružnost, a využívání ERP systému musí být proto jednodušší. Stejně tak se nutností stává co nejpodrobnější analytický pohled na stále větší množství dat a získávání hodnoty z nich. Lidé také chtějí s daty pracovat v rámci systému, který je uživatelsky přátelský a jednoduchý podobně jako běžné aplikace pro koncové uživatele. Podniky navíc nemají zdroje na vlastní složitý vývoj a údržbu ERP systému, protože se potřebují soustředit na jádro svého podnikání a jeho neustálou inovaci.

Cloud computing a ERP systémy poskytované v režimu SaaS (software jako služba) představují velký krok vpřed a vycházejí potřebám uživatelů významně vstříc. Další vývoj oboru je spojen se začleňováním nových pokročilých technologií do ERP systémů.

Svět současných ERP systémů: umělá inteligence, IoT, robotizace

Jakýkoliv vědecký pokrok nebo nové technologie se pro podnikové uživatele stávají užitečnými teprve v okamžiku, kdy jsou vyvinuty do podoby dostupné v rámci obchodní aplikace. V tomto ohledu umělá inteligence (AI) dnes rozšiřuje ERP systémy dvěma hlavními způsoby.

Technologie AI se v první řadě využívají jako nástroj, který dokáže uživatelům poskytovat svá doporučení založená na analýze obrovského množství dat. Dobrým příkladem takové funkce v rámci ERP systému je na míru personalizované doporučení slevy pro konkrétního zákazníka, které umožní maximalizovat objednávky. Počítače (software) dokáží analyzovat velké množství různorodých dat mnohem rychleji a lépe, než to kdy mohou zvládnout lidé, takže výše uvedený problém zvládnou také lépe vyřešit. Navíc se z průběžných výsledků dokáží učit, a svou úspěšnost tak stále zvyšovat.

Za druhé pak umělá inteligence mění i způsob používání ERP systémů. Lidé nemusí ručně kontrolovat a schvalovat veškeré události. Systémy dokáží fungovat jako roboty a rutinně zvládnout většinu událostí – ty, které probíhají očekávaných způsobem. Lidé se v takovém uspořádání soustředí pouze na situace nějak speciální („výjimky z pravidel“). Technologie AI umožňují rovněž rozšířit možnosti ovládání ERP systému. Kromě standardního rozhraní (klávesnice/myš) lze s ERP komunikovat i hlasem nebo pomocí chatu. Navíc díky AI systém dokáže registrovat i časté chyby uživatelů a pomocí strojového učení vytvářet mechanismy k jejich nápravě.

V moderních ERP aplikacích hraje velkou roli také Internet věci (IoT) – tedy využívání obrovského množství dat získaných ze senzorů nebo jiným způsobem a využití těchto dat pro analýzu. Aktuálně monitorovaná data lze propojit s daty historickými, senzory monitorující počasí fungují vedle elektroniky monitorující zdravotní stav lidí, údaje bývají navíc vztažené ke konkrétnímu místo (mikroúroveň, lokalizace polohy…). ERP systém pak nad těmito daty pomáhá identifikovat, jaké další události (např. obchodní procesy) mohou být konkrétními scénáři ovlivněny a navrhuje také optimální řešení situace.

Shrnuto, AI, IoT a další nejnovější technologie posouvají hodnotu a použitelnost moderních ERP systémů na novou úroveň, což dále ovlivňuje adopci režimu ERP SaaS na trhu. Přechod ERP do cloudu se v důsledku toho relativně zpomalil.

ERP v cloudu: lepší dostupnost a vyšší bezpečnost

Z podnikových aplikací se do cloudu začaly jako první přesouvat systémy CRM/CX (řízení vztahů se zákazníky/zákaznické zkušenosti) a HCM (řízení lidských zdrojů). Procesy v rámci těchto aplikací jsou totiž prakticky ve všech organizacích dostatečně podobné na to, aby je šlo na vysokou úroveň standardizovat jako „komoditu“ a pak takovou aplikaci produktivně poskytovat v režimu SaaS.

Vzhledem k tomu, že procesy zahrnuté pod ERP systém se mezi jednotlivými organizacemi liší více, adopce ERP systémů typu SaaS trvala déle a SaaS se stává hlavním způsobem využívání těchto systémů teprve postupně.

Zákazníci mají dnes k dispozici různé možnosti – migrovat do cloudu architekturu ERP jako celek nebo si ponechat některé části ERP, které lze obtížně standardizovat, na vlastní infrastruktuře (on-premise). Lze také přesunout do cloudu pouze část architektury ERP a pak obě prostředí integrovat.

Důvod ponechat část architektury v režimu on-premise někdy nemusí být jen technický. Firemní kultura např. nemusí být připravena na plnou migraci ERP systému do cloudu. Oddělení IT potřebují redefinovat svou roli a připravit se na situaci, kdy většina technické údržby a správy systémů již nebude pod přímou kontrolou podniku.

ERP systémy se v režimu SaaS implementují jinak, než probíhalo tradiční nasazení ERP. Častěji se využívá agilní přístup k implementaci a uživatelé mívají ještě před vlastním zahájením projektu k dispozici doporučené postupy (best practises) popisující průběh procesů v rámci toku aplikací; pomáhá to při přijetí osvědčených postupů a zjednodušuje problémy spojené s přizpůsobováním systému (customizací).

Výkonný ředitel společnosti Oracle Mark Hurd předpovídá, že v roce 2025 bude 80 % produkčních podnikových aplikací provozováno v cloudu. Důvody pro používání ERP systémů v režimu cloudu přitom daleko přesahují cenovou efektivitu (nižší počáteční investice a model předplatného). Ještě významnější je vylepšená uživatelská zkušenost a schopnost porozumět v reálném čase procesům probíhajícím v rámci organizace.

ERP systémy mohou být v cloudu poskytovány s garantovanou úrovní služeb (SLA) – tak, aby byla zajištěna jejich vysoká dostupnost. Do všech aspektů návrhu i provozu systému bývají začleněny bezpečnostní požadavky, které jdou nad rámec zabezpečení aplikací provozovaných ve většině podniků. Nové verze systémů přinášející rozšiřující funkce se obvykle vydávají každých 6–9 měsíců, přičemž většina těchto přidávaných funkcí je vyvinuta na základě požadavků koncových uživatelů. Početná komunita uživatelů umožňuje sdílení nejlepších postupů i další spolupráci. Moderní aplikace typu SaaS lze také kombinovat s přístupem PaaS (platforma jako služba), což organizacím umožňuje dále rozšířovat řešení SaaS, aniž se přitom naruší úroveň zabezpečení, SLA a další klíčové vlastnosti systému.

Shrnuto, využití cloudového ERP systému znamená transformaci podnikání a zákazníkům pomáhá soustředit se na procesy a úlohy vytvářející přidanou hodnotu. Pro většinu organizací jsou tyto změny klíčové a potřebují je k tomu, aby mohly nadále úspěšně fungovat na rychle se měnícím trhu, kde noví hráči narušují stávající obchodní modely.

Cesare Capobianco Cesare Capobianco
Autor článku působí ve společnosti Oracle na pozici Vice President, Applications Sales for Central Eastern Europe.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.