facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Small Business Solutions II , Účetní a ekonomické systémy

ABRA G2

Stále se zlepšuje

Martin Halámek


Po nějaké době se nám opět dostal k testování nejmenší z produktové řady informačních systémů ABRA – IS ABRA G2 ve své poslední verzi. Nedalo nám to, abychom nezjistili, co je v něm nového, co se autorům podařilo vylepšit, případně i na co pozapomněli.ABRA G2 je malý ERP systém postavený na osvědčeném principu klient/server. Používaným databázovým serverem je Firebird – vyzkoušený, kvalitní a zdarma dodávaný správce databází. I díky němu je G2 vhodná také pro menší rozvíjející se firmy, kterým nezatíží již tak často napnutý finanční rozpočet, a přitom jim poskytne řešení umožňující zpracovávat a vyhodnocovat firemní data kvalitativně o třídu výš.

Vzhled

Po bezproblémové instalaci a spuštění programu jsme museli pochválit změny v jeho vzhledu. Jednotlivé činnosti jsou i nadále seskupeny do agend-modulů, které odpovídají uspořádání práce ve většině organizací. Nově je však možné použít zobrazení, kde jsou tyto agendy uspořádány kompaktněji a přehledněji. Většina agend-modulů má další dílčí členění, které si uživatel může nechat zobrazit buď jako záložky na obrazovce agendy, nebo stromovým způsobem, kdy každá dílčí obrazovka je samostatně volaná z menu. Pro konzervativní příznivce programu zůstala možnost původního rozložení agend. I nadále je uživatelům umožněno poměrně rozsáhlé přizpůsobení vzhledu programu dle jejich potřeb – zejména možností volby zobrazení či zvýraznění některých údajů.
Velmi pěkné, čisté a jasné jsou i používané ikony, což nebývá u ERP programů založených na podobném principu (a nejen u nich) až tak jednoznačná záležitost.
Klasické je zobrazení obrazovek jednotlivých agend postavené na stejném principu – obrazovka s několika záložkami, nejčastěji jde o:
  • Omezení – umožňuje nastavit filtry pro specifikaci zobrazovaných dokladů dané skupiny. Filtry je možné uložit a následně vyvolávat zkrácenou cestou.
  • Seznam – záložka s filtrovaným seznamem dokladů dané agendy.
  • Zaúčtování – informace o zaúčtování dokladu.
  • Detail – podrobné údaje k dokladu.

Obr. 1: Obrazovka agendy skladové hospodářství
Obr. 1: Obrazovka agendy skladové hospodářství

Ovládání

Ovládání programu je neměnné a poměrně intuitivní. Ačkoliv je program postaven na Windows, a tedy hodně „myšoidní“, výhodou je, že díky systému klávesových zkratek jej lze ovládat pouze klávesnicí, což ocení zejména účetní zpracovávající velké množství dokladů. Výhrady máme stále k funkčnosti klávesy Enter, která slouží jako uložení rozpracovaného dokladu. Díky zvyku z jiných programů přecházet mezi jednotlivými poli pomocí Enteru, se nám často podařilo uložit neúplný doklad nebo vyvolat hlášku upozorňující na chybějící údaje při ukládání. Podle našeho názoru by bylo vhodnější k uložení dokladů použít Enter v dvojkombinaci s další klávesou, případně tuto možnost nabídnou jako fakultativní. Nicméně je to záležitost zvyku a významné problémy to může dělat jen uživatelům, kteří často přechází z programu na program.
Líbilo se nám, že oproti předcházející testovací verzi přibyla možnost procházet mezi otevřenými agendami pomocí klávesových zkratek, což velmi zpříjemňuje a urychluje práci. Přesněji je možné takto procházet mezi prvními devíti otevřenými agendami, ale pravděpodobně málokdy a málokdo jich bude potřebovat mít otevřených více.

Obr. 2: Vytvoření kompletačního listu
Obr. 2: Vytvoření kompletačního listu

Práce s programem

K revolučním změnám v práci programu naštěstí nedošlo. ABRA G2 již od samého počátku standardně plně podporuje generování a účtování dokladů nejen v českých korunách ale i v zahraničních měnách, umožňuje sledovat údaje v členění na střediska, zakázky či další doplňkové údaje. Tam, kde je to možné, ulehčuje práci nabízenou možností převzít do dokladu údaje z jeho logického předchůdce (zálohový list – daňový zálohový list – faktura). Je možno založit doklad i prostou kopií z dokladu jiného. Případně je možno do dokladu importovat doklad jiný – například import položek dodacího listu do faktury vydané. Pokud se jedná o doklad účetní, je ihned při uložení dokladu tento doklad rozúčtován podle zvolené předkontace. Podle nastavení dokladu, se rozúčtování dokladu okamžitě promítne do účetní evidence (účetní deník, hlavní kniha, ...), případně se jen zaznamená do evidence tzv. účetních žádostí. Konečné rozúčtování a zaznamenání do účetní evidence pak proběhne po schválení této žádosti. Tento postup ocení společnosti s větší dělbou práce, kdy doklady pořizuje jeden pracovník a další pracovník provádí samotné rozúčtování a účetní kontrolu.
Autoři programu již v této verzi vylepšili i některé nedostatky, které jsme programu ABRA G2 vytýkali v předchozí recenzi – například je již možné zjistit čerpatelné, vyčerpané či nečerpané skladové doklady. Čerpanými doklady se rozumějí doklady, které mají následníka či následníky – například příjemka a zbožová přijatá faktura. Velmi užitečná je nová záložka X-vazby, na které jsou zobrazeny vazby mezi doklady a je umožněno mezi těmito doklady komfortně přecházet.
Nová verze, kromě dílčích vylepšení či reakce na legislativní změny přináší i některá podstatná vylepšení a rozšíření. Novinkou je třeba modul Kompletace. Tato agenda umožňuje podchytit nejenom kompletaci/ jednoduchou výrobu u menších výrobních společností, ale je využitelná jak pro obchodní společnosti při kompletaci zboží (například zboží, obal plus prospekt, ...), tak i pro ostatní firmy například při kompletaci dárkových balíčků čímž se stává široce využitelná. Škoda jen, že se nejedná o standardní součást, ale jde o modul příplatkový, protože podle našeho názoru díky své širší možnosti použití najde uplatnění ve většině společností.
Příplatkovými jsou i činnosti, které umožňují sledovat umístění ve skladech – autoři je nazývají polohování skladu. Podle našich zkušeností lze tyto činnosti využít nejen pro sledování umístění například v rozsáhlejších skladech, ale je možné je využít například pro práci se šaržemi zboží či výrobků.
Pro menší firmy, kterým je program určen, bude jistě zajímavá i agenda knihy jízd, pomocí níž je možné evidovat nejen „povinnou“ knihu jízd, ale i reporty nákladů na jednotlivá vozidla. V testované verzi byla kniha jízd zatím jen v alfaverzi, takže se objevily nějaké mouchy, nicméně po jejich odstranění bude kniha jízd velmi užitečnou agendou.

Obr. 3: Záložka X-vazby
Obr. 3: Záložka X-vazby

Tiskové výstupy

Obvyklé zůstávají i tiskové výstupy: pro každý typ dokladu jsou připraveny specifické tiskové výstupy – například pro faktury vydané je možné tisknout formulář faktury nebo několik variant knihy faktur. Další možností je generovat tiskové výstupy ze samostatných činností, tzv. reportů. Odtud je možné tvořit „počítané“ tiskové sestavy – například hlavní knihu, obratovku, přehled prodeje, ... Dodané tiskové sestavy je možné upravit, či z nich vytvořit nové v integrovaném grafickém generátoru sestav. Dlužno ovšem říct, že pro laika je tento generátor obtížně použitelný, což je ovšem na druhou stranu problém většiny podobných generátorů.
Všechny tiskové sestavy je možné přímo tisknout, nebo je ukládat do souborů. Významnou novinkou je možnost ukládat nejen do souborů specifického typu ARP, ale ukládat lze i soubory typu PDF či HTM, exportovat do Excelu či do textového formátu. Přímo z náhledu tiskové sestavy je možné ji odeslat i elektronickou poštou.
Škála připravených tiskových sestav je kvalitní a vyhovuje až na některé výjimky potřebám uživatelů. V programu jsou i sestavy, které nám chyběly při minulé recenzi – například likvidační lístky – košilky u přijatých faktur. Stále nám ovšem chybí sestavy pro tisky výsledovky a rozvahy. Je sice možné tyto výstupy generovat přes OLE propojení v Excelu, ale myslíme si, že tohle není řešení z nejšťastnějších. Aspoň že oproti stavu v minulé verzi je toto řešení již standardní součástí programu a nemusí se pořizovat samostatně.

Obr. 4: Založení jízdy do knihy jízd
Obr. 4: Založení jízdy do knihy jízd

Nápověda

Součástí programu je kvalitní nápověda v klasickém formátu používaném většinou programů na platformě Windows. Nápovědu je možné vyvolat tradičně klávesou F1 nebo pomocí ikon. Její obsah je srozumitelný a významně pomůže uživateli v práci s programem. Z webových stránek výrobce softwaru je navíc možné si stáhnout aktuální verzi nápovědy či si ověřit postup při řešení nejčastějších problémů.

Závěr

Závěrem lze říci, že ABRA G2 neustále prochází změnami, jedná se sice „jen“ o změny evoluční, nikoliv revoluční, nicméně tento fakt lze hodnotit pozitivně. Není důvod měnit již osvědčené a zaběhnuté postupy či přístupy. Můžeme konstatovat, že jsme nenalezli žádnou změnu, která by byla k horšímu, a jen škoda, že některé změny a vylepšení ještě očekáváme.
Celkově je ovšem ABRA G2 kvalitní program, který svou cílovou skupinu uživatelů jistě uspokojí. Nadále zůstává jeho obrovská výhoda – okamžitá možnost reakce na rozvoj společnosti, kde je nasazen, a snadný přechod k vyšším sourozencům G3 a později i G4. Nezbude nám, než recenzi uzavřít stejným doporučením jako minule – zájemci o malý podnikový informační systém by při svém výběrovém řízení na ABRU G2 rozhodně neměli zapomenout.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.