facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 12/2006 , Účetní a ekonomické systémy

Helios Red

Ekonomický systém

Miloš Grásgruber


Ekonomický systém Helios Red je určen pro menší firmy a živnostníky. Tento produkt byl dříve prodáván pod názvem LCS SIS. V rámci nové marketingové strategie sjednotila firma LCS International označování svých programů pod označení Helios (pro střední firmy jde o systém Helios Orange a pro velké společnosti je určen produkt Helios Green).Obr. 1: Základní obrazovka programu Helios Red, uživatel může změnit vzhled a umístit si na plochu ikony ke spuštění často používaných funkcí


Program Helios Red umožňuje zpracování daňové evidence i účetnictví. Software obsahuje moduly fakturace, zakázky, zápočty, nákup a prodej, pokladní prodej, obchodní partneři, mzdová evidence, personalistika, majetek, jízdy a moduly daňová evidence a účetnictví.
Po jeho spuštění nás na první pohled zaujme velmi příjemný vzhled programu, který lze snadno přizpůsobovat dle požadavků a zvyklostí uživatele. Z úvodní obrazovky lze spouštět jednotlivé moduly, ale uživatel si také může na úvodní plochu umístit ikony pro spouštění často používaných funkcí v jednotlivých modulech a tak urychlit jejich spuštění. Vzhled úvodní obrazovky si uživatel může přizpůsobit zvolením skinu, který ovlivní obrázek umístěný na ploše programu a barvy úvodní obrazovky. Na základní ploše programu se také zobrazuje daňový kalendář, bohužel nelze nastavit automatické zobrazování vybraných ekonomických ukazatelů, například stav pohledávek, stav závazků.
V rámci jednotlivých modulů může uživatel pro spouštění funkcí používat stromovou strukturu, nebo se přepnout do ovládání pomocí menu v horní části obrazovky. Uživatel si může také snadno nadefinovat vlastní stromovou strukturu používaných funkcí nebo svoje menu. Po aktivaci vlastního menu se mu budou zobrazovat pouze funkce, které pravidelně používá, a v případě potřeby se může snadno přepnou do zobrazení všech funkcí. Program také umožňuje podrobné nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele.
Velmi přehledná je i práce se seznamy dokladů v jednotlivých modulech. V základním zobrazení je v levé části obrazovky seznam dokladů a v pravé části detail zvoleného dokladu. V případě potřeby lze zobrazit přes celou obrazovku seznam dokladů. Uživatel může pouhým přetažením měnit pořadí sloupců v seznamu dokladů, může si zvolit, které sloupce chce zobrazit, a také snadno měnit šířku sloupce. Přes správce vzhledu lze měnit i font písma a barvu údajů v daném sloupci, nelze bohužel měnit velikost písma. K rychlému vyhledání požadovaného dokladu slouží seřazení podle údajů libovolného sloupce a také možnost rychlého filtru podle vybraného údaje. Ke snadnější orientaci v množství dokladů přispívá možnost barevně odlišit určitý typ dokladu, například uhrazené faktury. Vyvolání základních funkcí, jako vložení dokladu, oprava dokladu či smazání dokladu, lze provést několika způsoby. Přes pravé tlačítko myši, pomocí ikon nebo využitím horkých kláves, každý si tak může vybrat způsob, který mu nejvíce vyhovuje. Při testování programu se však ani na jednom ze dvou počítačů použitých pro testování nepodařilo spustit nápovědu programu a problém se nepodařilo odstranit ani s využitím opravného souboru ze stránek výrobce.


Obr. 2: Seznam faktur vydaných, v levém okně je seznam faktur, v pravém detail zvolené faktury


Moduly systému
Doklady lze zadávat do jednotlivých modulů. V případě, že je uživatel nezakoupí, může doklady pořizovat přímo do modulu účetnictví. Modul Fakturace slouží k vystavování dodacích listů, faktur a dalších dokladů spojených s fakturací. Modul zabezpečuje pouze problematiku faktur vydaných, faktury přijaté se vkládají do samostatné části modulu účetnictví. Ke každé faktuře lze také připojit další dokumenty, například kalkulace, nabídky, fotografie či smlouvy, které lze následně přímo ze seznamu faktur otevřít s využitím příslušné aplikace, například Word nebo Excel. Možnost připojování souborů k dokladům lze využít ve všech modulech.
Modul Nákup a prodej slouží k vystavování a evidenci přijatých a vydaných objednávek. Úzce spolupracuje s moduly Skladová evidence, Fakturace a Obchodní partneři.
Modul Obchodní partneři spolupracuje s ostatními moduly a poskytuje jim základní informace o dodavatelích a odběratelích. V programu Helios Red není tento modul pouhým seznamem firem, ale poskytuje řadu důležitých informací pro řízení společnosti. U každého obchodního partnera lze zobrazit údaje o jednáních, údaje o korespondenci, sumární údaje o hodnotě vystavených a přijatých faktur v členění na uhrazené a neuhrazené a lze také zobrazit seznam vydaných faktur vztahujících se k danému subjektu, nelze však zobrazit seznam faktur přijatých.
Modul Pokladní prodej je určen pro podnikatele s maloobchodním prodejem. Modul propojuje problematiku prodeje se skladovou evidencí zboží. Modul pokladní prodej podporuje využití speciálního hardwaru, jako je zákaznický displej, peněžní zásuvka, tiskárna pro tisk paragonů a snímač čárkových kódů.
Modul Personalistika a mzdy lze použít jak pro malé organizace do 25 zaměstnanců, tak pro velké organizace. Modul lze použít jako součást systému Helios Red nebo samostatně.
Modul Majetek umožňuje evidenci a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Samostatné části modulu jsou určeny pro evidenci majetku na leasing a drobného majetku. Modul obsahuje i funkce, které nejsou zcela běžné, například umožňuje zadání odlišné účetní a daňové ceny, umožňuje opakované přerušení daňového odpisování majetku a vyřazení části majetku ze souboru movitých věcí. Kromě základních údajů lze ke každé kartě majetku vložit libovolnou textovou poznámku a přiřadit další dokumenty, například kupní smlouvy, fotografie majetku atd.


Obr. 3: Modul účetnictví programu Helios Red, v levém okně je stromová struktura všech funkcí modulu, často používané funkce lze spouštět z plochy pomocí ikon


Modul účetnictví
Modul účetnictví, na rozdíl od jiných programů, není pouze modulem, do kterého se přenáší doklady z ostatních modulů. Do modulu účetnictví se vždy vkládají doklady o přijatých fakturách a dalších závazcích, pokladní doklady a interní doklady.
Postup účtování dokladů probíhá v programu Helios Red v několika krocích. Doklady nelze zaúčtovat v jednotlivých specializovaných modulech, ale je nutné je nejdříve exportovat do modulu účetnictví. V modulu účetnictví jsou doklady následně jednotlivě nebo hromadně zaúčtovány. Zaúčtování dokladů probíhá na základě zadání druhu dokladu, druh dokladu se zadává pro hlavičku a pro položky dokladů. Doklady vkládané přímo v modulu účetnictví je možno zaúčtovat i ručně. Systém zaúčtování dokladů v programu Helios Red bude vyhovovat především firmám, kde se na zpracování agendy podílí více uživatelů. Doklady mohou vkládat i uživatelé bez znalosti účetnictví, kdy k dokladu přiřadí pouze správný druh dokladu a druhy položek. Naopak pro malé firmy, kde všechny doklady vkládá jedna osoba, která je i zodpovědná za zaúčtování dokladů, může být princip práce v tomto programu zbytečnou komplikací.
Účtování opakujících se dokladů velmi usnadňuje funkce „vzorové doklady“ a možnost kopírování dokladů. V účetnictví lze údaje sledovat s využitím analytických účtů a v členění na další čtyři úrovně (střediska, zakázky, provozy, …).


Obr. 4: Modul účetnictví programu Helios Red při využití ovládání pomocí menu v horní liště


Výstupy programu
V jednotlivých modulech má uživatel k dispozici velké množství sestav, které může dále upravovat. Uživatel může často používanou sestavu umístit pomocí ikony na úvodní plochu programu a nemusí ji tak po spuštění programu složitě hledat v seznamu sestav.
V polední verzi programu přibyly nové možnosti generátoru sestav. Uživatel si nově může zvolit vlastí řazení údajů a vytvářet vlastní součty. Na záložce vzhled sestavy je možno u každého sloupce určit nadpis, nastavit zarovnání, zvolit font a volit barvu sloupce. Lze také definovat filtry, které budou při tisku sestavy uplatněny. Kromě grafických sestav lze v případě požadavku rychlého zobrazení a tisku sestavy zvolit znakový tisk. Program umožňuje exportovat výstupy do velkého množství formátů, k dispozici je export do HTML, PDF, CSV, DBF, Wordu, Excelu nebo do textového souboru.

Ceny a verze programu
Při pořízení programu Helios Red může uživatel koupit jednotlivé moduly dle svých potřeb, nebo si vybrat některé z připravených balíčků, cena balíčků se pohybuje dle množství modulů od 3 900 Kč do 49 900 Kč. Obdobě jako u jiných ekonomických programů i u programu Helios Red je pro nejmenší subjekty k dispozici bezplatná Start verze, která je limitována počtem sto dokladů v jednotlivých modulech a obratem pět set tisíc korun. Dále jsou k dispozici speciální produktové řady například pro účetní firmy (obsahuje pouze vybrané moduly a umožňuje zpracování agendy pro neomezený počet firem) za 9 900 Kč, verze pro maloprodej a verze pro velkosklad.

Závěr
Systém Helios Red se vyznačuje příjemným vzhledem, který si může uživatel snadno přizpůsobit. Program nabízí velké množství funkcí, které v této kategorií programů nejsou vždy samozřejmostí. Současně je třeba konstatovat, že především pro nejmenší podnikatelské subjekty může být způsob vkládání a účtování dokladů zbytečně komplikovaný. Také způsob zobrazování dokladů v modulu účetnictví, kdy jsou samostatně zobrazovány hlavičky a položky dokladů a nelze snadno odfiltrovat například všechny doklady dle zvoleného účtu, může být pro některé uživatelé méně přehledný.
Za silnou stránku programu lze označit množství výstupů programů, jejich snadnou úpravu dle požadavků uživatele a možnosti exportovat výstupy do velkého množství formátů. Program podporuje také elektronickou komunikaci prostřednictvím Portálu veřejné zprávy.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.