facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu


AvnetŘešení pro datové schránky, které nabízí společnost Avnet je postaveno na partnerské spolupráci společností Aplis.cz, Oracle, T-Systems a Sun Microsystems. Řešení je technologicky a aplikačně postaveno na balíku abcSuite firmy aplis.cz, které se opírá o technologie Oracle (databáze, aplikační server). Jedná se o pokročilý systém pro správu obsahu a životní cyklus dokumentů.


Aplis.cz nabízí ucelené a efektivní řešení pro oboustrannou komunikaci organizací s datovými schránkami v podobě integrované spisové služby (eSSL). eSSL je uceleným systémem nadřazeným všem dalším aplikacím, které pracují s dokumenty v organizaci. Pomocí eSSL je zabezpečeno sledování dokumentu, jeho předávání a přebírání jmenovitě a časově.

Jednoznačnou výhodou je možnost využití eSSL také v hostovaném režimu jako služby. Abc Suite je řešení přístupné pomocí webového prohlížeče.

Základní funkce:

 • Elektronická spisová služba (eSSL) - Úplná a přesná evidence a přehled o všech písemnostech (doručených i vlastních), komplexní splnění zákonných požadavků, jednoznačná identifikace písemností, důsledné zachycení a sledování pohybu písemností v elektronické i papírové podobě, centralizace / decentralizace vedení písemností, vazba mezi souvisejícími písemnostmi a agendami, možnost uživatelského nastavení zobrazovaných informací, široké možnosti vyhledávání. Možnosti integrace:
  • universální API (s technologiemi http, web services, XML,…)
  • volitelné řízení integrace prostřednictvím BPEL
  • napojení dalších agendových aplikací nebo jiných spisových služeb
 • Důvěryhodný archiv - Funkcionalita spisovny v eSSL je zajištěna archivními vlastnostmi speciálně nastaveného DMS, který je doplněn sadou specializovaných workflow pro schvalování a sledování výpůjček a dalších standardních prací ve spisovně (skartace atd.).
 • ePodatelna - Řeší problematiku přijímané pošty (podání, rozhodnutí, podnětů atd.), tj. přijetí, uložení, evidence, ověření náležitostí, předání k vyřízení a uložení, evidence vypracovaných zpráv, podepisování a odesílání. Sjednocuje podání dokumentů bez ohledu na jejich fyzickou formu (papírový nebo elektronický dokument) a způsob doručení (pošta, datové schránky, datové médium, e-mail). Zajišťuje ověření platnosti elektronického podpisu a neporušenosti dokumentu. Podporuje skenování písemností v papírové formě, podporuje využití OCR, čárového kódu. Obsahuje integrovaného emailového klienta. Umožňuje jednoduché vytváření šablon dokumentů. Umožňuje grafické úpravy zobrazení (barvy, loga,…).
 • Datové schránky - Datové schránky tvoří významný kanál pro příchozí a odchozí poštu organizace. Komunikace s datovými schránkami je zajištěna prostřednictvím standardního integračního rozhraní eSSL, které je připraveno podle požadavků prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb.
 • Elektronický typový dokument - Tato funkce podporuje automatizaci tvorby vlastních elektronických dokumentů. V systému je možné definovat typové šablony dokumentů (dopisy, hlavičkové papíry, formuláře a pod.), které plně odpovídají grafickému manuálu organizace. Uživatel zadává pouze výsledný obsah těchto dokumentů a systém doplní vše ostatní.
 • Elektronická výpravna - tisk elektronických dokumentů, tisk obálek a štítků různých typů, tisk podacích formulářů České pošty, opatření el. dokumentu el. značkou úřadu, opatření el. dokumentu časovým razítkem, odeslání prostřednictvím integračního rozhraní do datové schránky adresáta
 • eSSL jako služba - eSSL je možno využití také v hostovaném režimu jako služby, odpadají tak nutné investice do výpočetní techniky a činností spojených s její správou. Tím je zabezpečena dosažitelnost funkcí spisové služby i pro malé organizace. Provoz v zabezpečeném datovém centru zajišťuje dostupnost 24 hodin/365 dní, ale i požadovanou bezpečnost a důvěrnost dat. Řešení je v souladu s normou ISO 27001:2005 (oblast informační bezpečnosti).
Avnet s.r.o.
V Olšinách 75, 100 00 Praha
tel.: +420 281 002 383
ats.cz@avnet.com
www.avnet.cz
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.