facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
PříLOHA 5/2002

Server Housing

Jak čelit hrozbám elektronického podnikání

Boris Bělousov


V dnešní době má Internet velmi důležitou roli a pro mnoho podniků jde bezpochyby o jeden z nejdůležitějších prostředků jejich činnosti. Internetové aplikace od jednoduchých brožurek na síti, přes složitější a interaktivní webové stránky, až po všestranné a velmi propracované nákupní systémy nám neustále připomínají, že webová stránka je jedním z nejdůležitějších marketingových a prodejních nástrojů, které firmy mají.


Právem proto mnohé společnosti považují informační systémy za nejkritičtější aspekty podnikání. Spolehlivě fungující technologie potřebují nejen obrovské společnosti, zaměřené na elektronické obchodování, ale i společnosti, jež třeba nejsou součástí nové "internetové ekonomiky". I když totiž nepodnikáte na síti, je pravděpodobné, že se neobejdete bez databáze zákazníků nebo systému zpracovávání zakázek.

Mnoho společností považuje za klíč svých projektů na zabezpečení informačních systémů antivirový software a firewally. Ředitelé informačních systémů se domnívají, že jsou-li schopni ochránit firemní systémy před nejnovějšími viry typu trojský kůň a škodolibými hackery, jsou v bezpečí před vším! Většina z nich se ale tolik zabývá vzhledem stránek a jejich ochranou, že v podstatě zapomíná na nejdůležitější aspekt jejich přítomnosti na síti. Už se nezamýšlí hlouběji nad svou stávající internetovou infrastrukturou či nad důsledky, které na jejich podnikání a v konečném důsledku i na zisk, může mít například výpadek dodávky elektřiny. Nejvíce se opomíjejí právě ty nejjednodušší záležitosti.

Internetový hotel
Jednou z možností, jak lze zajistit, aby byly služby společnosti neustále k dispozici, jsou housingová centra či internetové hotely, jak se jim také často říká. Fungují jako bezpečnostní schránky - firmy si v nich uloží svá data, internetové aplikace, systémy elektronického obchodu nebo zařízení pro přístup na Internet. Klienti těchto center mají ke svým serverům nepřetržitý přístup a starost o jejich správu a údržbu přenechají odborníkům. Výběr housingového partnera je přitom jako uzavření sňatku - vyplatí se, abyste věděli, komu se zavazujete, protože pokud si to později rozmyslíte, může to být nepříjemné a také velmi drahé. Rozmyslete si tedy, zda si přejete být zataženi do dlouhodobé standardní housingové smlouvy, anebo zda byste raději měli některého z poskytovatelů, kteří jsou schopni růst společně s vámi, a vašimi požadavky a kteří jsou schopni nabízet pružné smlouvy.

Aktivní využívání služeb společností, které se zaměřují na provozování housingových center, se může stát pro firmu velkou výhodou. Přesto, když se chtějí lidé vydat touto cestu, někteří z nich se obávají pomyslné ztráty kontroly. Není-li server na svém místě v zadní kanceláři, jak víte, zdali k němu nemají přístup neoprávnění uživatelé? A co nastane, když systém vypadne ve tři hodiny ráno, a vy potřebujete někoho, kdo by ho znovu spustil či provedl mimořádnou údržbu? Odpovědi na podobné otázky jsou ale u kvalitních housingových center překvapivě jednoduché. Naopak je velmi složité budovat vlastní datové centrum, dosáhnout potřebnou úroveň jeho zabezpečení, a přitom se snažit šetřit.

Zabezpečení a outsourcing
Moderní housingová centra jsou schopna nabídnout vysokou míru zabezpečení před všemi možnými nástrahami, neboť standardně poskytují několik úrovní zabezpečení. Přední evropské společnosti disponují systémy protipožární ochrany využívající nejmodernějších technologií. Špičková housingová centra provádějí zálohování všech systémů a provádějí nepřetržitý dohled pomocí videokamer. Některé společnosti k tomu využívají vlastní uzavřený televizní okruh, doplněný o bezpečnostní systém řízení přístupu. Díky němu se k zařízení nedostane žádný nepovolaný uživatel. Špičková centra mají k dispozici i systémy sledování závad, stálou službu techniků, fungující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a nabízejí širokou škálu dalších doplňkových služeb.

Housingová centra kladou důraz také na zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie. K tomu používají nejen standardní zálohové systémy nepřerušitelných dodávek napětí (UPS), ale moderněji vybavená střediska disponují vlastními generátory na výrobu elektrické energie. Přerušení dodávky elektřiny na datový sál je proto téměř nemožné. Outsourcing do bezpečného datového střediska však neznamená jen výhody co se týče zvýšené bezpečnosti, ale výrazně přispívá i ke snižování provozních nákladů společnosti.

Cena až na prvním místě
V případě, že provozujete vlastní internetové servery, musíte investovat rozsáhlé prostředky nejen do jejich modernizace a umístění, ale také do personálu, který je spravuje, a je nepřetržitě k dispozici. Nemalé investice vyžadují také nejmodernější bezpečnostní opatření pro přístup k těmto zařízením. Když svěříte správu vašich zařízení odborníkům v housingových centrech, můžete ušetřit nemalé finanční prostředky. Podle průzkumů úspory dosahují v průměru 30 procent (zdroj: průzkum, který provedla v evropském měřítku agentura RS Consulting).

Úspory se přitom netýkají pouze nákladů na zabezpečení a prostory. Pokud použijete neutrální housingové centrum, nejste svázáni s žádným poskytovatelem internetových služeb ani s telekomunikační společností. Díky tomu můžete kombinovat výhody jednotlivých internetových a telekomunikačních na trhu s cílem co nejmenších nákladů na tyto služby.

Trh housingových služeb
Na trhu housingových služeb běžně figurují dva typy hráčů:

. telekomunikační operátoři (Telco operátoři),
. nezávislá housingová centra.

Telco operátoři provozují housingová centra především pro vlastní potřebu a pronajímají pouze zbylý volný prostor. Jejich zákazníci jsou prakticky závislí na nabídce pouze jediného operátora bez možnosti výběru. Naproti tomu klienti nezávislých housingových center mají naprostou svobodu výběru telekomunikační společnosti, poskytovatele internetového připojení i dodavatele služeb. Získávají tak vyšší hodnotu a nejlepší připojení k Internetu za nejvýhodnější cenu. Mohou zároveň přecházet od jednoho komunikačního poskytovatele k jinému anebo přidat nového bez vysokých instalačních poplatků. Jakákoliv změna operátora znamená pouze přepojení kabelu, které trvá několik vteřin.

Na evropském trhu jsou služby housingových center velmi oblíbené. V ČR se zatím nabídka omezovala prakticky pouze na služby Telco operátorů, proto je velmi potěšující, že v současné době je již možné i u nás využívat služeb housingového centra, které není závislé na jednom Telco operátorovi, a svými kvalitami patří do světové elity.

Lze tedy reálně očekávat, že s rychlým rozvojem Internetu a rostoucí technickou náročností datových sítí se začnou i české firmy odklánět od tradičních řešení (umístění serverů ve vlastních prostorách) a budou ve stále větší míře hledat nová, ekonomicky efektivní a bezpečná řešení pro provoz svých datových zařízení.

Pozn. red.: Autor článku, Boris Bělousov, je ředitelem Redbus Interhouse (Czech), a.s

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -