facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 10/2002

SCM: Supply Chain Management

Optimalizace dodavatelského řetězce skrývá potenciál k získání konkurenční výhody

Ing. Ivo Križko


Mnozí manažeři si v minulosti lámali hlavu nad tím, jak skloubit dva zásadní, ale přitom protichůdné požadavky na jejich podnikání. Z jedné strany je to soustavný tlak na snižování nákladů a ze strany druhé stoupající nároky na dosažení spokojenosti zákazníků. Odpověď našli v optimalizaci dodavatelského řetězce. Přístup je známý pod zkratkou SCM - Supply Chain Management - Řízení dodavatelského řetězce.


Dlouhá a drahá cesta ke spotřebiteli
Každý výrobek absolvuje dlouhou cestu na své pouti k zákazníkovi. Od vytěžení základních surovin přes hrubé opracování do polotovarů až po finální výrobu a montáž, balení a velkoobchodní distribuci až do maloobchodní prodejny. Na téhle cestě je výrobek, nebo jeho části, mnohokrát přepravován, přesouván, rozličně skladován, což stojí hodně peněz a trvá dlouho.

Jedna studie financovaná britskou vládou například zjistila, že trvá jen o trochu méně než rok, než se kvůli navazujícím procesům vyrobí z hliníkové rudy plechovka, která skončí na polici v lahůdkách. Téměř po celou tuto dobu suroviny a meziprodukty čekají na vyřízení jednotlivých kroků organizačně-výrobního procesu. Takové plýtvání a veškeré náklady všech zainteresovaných společností se jistě promítnou do ceny plechovky.

Jestliže by v celém procesu výroby byl každý kousek suroviny, materiálu, komponent nebo obalů v pravý čas na pravém místě, a navíc v pravém množství a v pravé kvalitě, nutně by to vedlo k úsporám nákladů všech zúčastněných. Taky zákazníci by byli spokojenější. Snížení nákladů v konkurenčním prostředí vede ke snížení koncových cen. Kromě toho pravý čas, místo, množství a kvalita znamená pro zákazníky pružnější reakci na jejich požadavky, lepší služby, splněné závazky dodavatelů.

SCM - Strategie moderního managementu
Řízení dodavatelského řetězce (SCM - Supply Chain Management) je jednou ze strategií moderního managementu pro optimalizaci všech činností a systémů pro zabezpečení dodávky produktů a služeb od dodavatelů surovin přes jejich výrobu nebo vývoj, přes distribuční kanály až ke koncovému spotřebiteli.
Definic SCM se dá najít na tucty, všechny ovšem reflektují holistický přístup ke všem procesům, které jsou součástí tohoto řetězce. Přístup je postaven na myšlence, že částečná optimalizace subsystémů libovolného podniku nevede k celkovému optimu. Proto snaha o optimalizaci dodavatelského řetězce překračuje hranice jednoho podniku.
 
SCM je označením pro systémy, prostředky a postupy, které slouží pro koordinaci materiálů, výrobků, služeb, informací a financí, které plynou od dodavatelů surovin přes zpracovatele, výrobce, velkoobchodníky a maloobchodníky až ke spotřebitelům. Celý proces začíná zadáním objednávek, jejich posouzením a zpracováním, pokračuje výrobou a dodáním zboží a služeb a končí zpětnou vazbou. Cílem SCM je dosažení efektivního využití všech zdrojů vstupujících do procesu, včasné dodání všech výrobků a služeb, rychlost procesu, minimalizace prostojů a nulové ztráty.

Základní oblasti dodavatelského procesu
Řízení dodavatelského řetězce se dá rozdělit do pěti oblastí, z kterých každá má svůj význam:

1. Plánování
Je důležitou činností, která má velké dopady na efektivitu zdrojů v dodavatelském řetězci. Mimořádně důležité je zvolit správnou strategii pro řízení všech zdrojů, které se využívají na uspokojení zákazníků. Součástí je stanovení soustavy měřidel na monitorování toho, že řetězec pracuje efektivně, spotřebovává přiměřené náklady a poskytuje zákazníkům vysokou kvalitu a hodnotu.

2. Získávání
Někdy se taky označuje jako nákup nebo obstarávání. Zahrnuje výběr správných dodavatelů surovin, komponent a služeb potřebných k výrobě produktu nebo k vytvoření služby. Obsahuje nastavení vztahů s dodavateli, včetně vhodných platebních a dodacích podmínek a aplikaci vhodných kritérií pro hodnocení dodavatelů. Sem patří také procesy příjmu dodávek od dodavatelů, jejich kontrola, skladování a přísun k výrobním nebo zpracovatelským útvarům firmy.

3. Výroba
Procesy potřebné k transformaci surovin a komponent na výrobek nebo procesy vedoucí k vytvoření služby. Součástí je kontrola kvality, balení a příprava na dodání.

4. Dodání
Tato skupina činností bývá označována též jako logistika nebo distribuce. Jedná se o příjem objednávek od zákazníků, vhodné rozmístnění skladů hotových výrobků, koordinace systémů a prvků dopravujících zboží od výrobce k zákazníkům. Součástí je vystavování faktur a ostatních příslušných dokladů. Významný podíl má řízení a koordinace dopravy a přepravy.

5. Vracení
Jde o speciální systémy pro příjem reklamovaných výrobků od zákazníků a jejich nahrazení výrobky bez vad. Zahrnuje zpětný příjem expirovaných výrobků, příjem vratných obalů, návrat vadných dílů, případně vratných obalů dodavatelům. Nedílnou součástí je získávání zpětné vazby od zákazníků.

SCM software
SCM software je považovaný za pravděpodobně nejvíc fragmentovanou skupinu softwarových aplikací. Každý z výše uvedených kroků v dodavatelském řetězci pozůstává z mnohých dílčích úloh. Některé z úloh vyžadují speciální software. Několik velikých poskytovatelů software aspiruje na kumulaci všech komponent software pod jednu střechu, lépe řečeno do jednoho softwarového balíku, avšak ani jeden z nich kompletně problematiku SCM nepokrývá. Proto je mimořádně důležitá integrace jednotlivých používaných softwarových řešení.

Aplikace SCM jsou obvykle řazeny do dvou kategorií: aplikace pro plánování a aplikace pro realizaci.

Aplikace pro plánování pomáhají stanovit optimální způsob pro směrování materiálu a zboží potřebného v určitých cílových místech se zohledněním kapacitních zdrojů. Pomáhají navrhnout optimální skladové zásoby ve všech skladovacích místech. Umožňují vyhledat vhodnou formu přepravy a balení zboží a materiálu. Podporují strategické řízení dodavatelského řetězce.

Aplikace pro realizaci činností slouží k evidenci a sledování výrobních technologií, fyzických zásob, obrátky zboží, objednávek a dodávek materiálu, průběžných časů ve výrobních systémech, lidských zdrojů, nákladů jednotlivých operací a ostatních finančních dat. Podporují operativní řízení v dodavatelském řetězci.

Nejenom software
Vytvoření efektivního dodavatelsko-odběratelského řetězce nevyřeší jenom nasazení software. Nejsou to pouhé optimální procesy. Je to strategie. Je to jedna z cest ke spokojenosti zákazníků a k lepší kondici firmy. Je to nová forma organizace podnikových procesů, které se tím stávají otevřenější a výkonnější. SCM znamená důsledné uplatnění procesního řízení firmy. To obnáší jednoznačné stanovení kompetencí a zodpovědností všech pracovníků a definici přesných kritérií pro sledování všech významných činností. Samozřejmě, množství prvků dodavatelského řetězce a evidence všech sledovaných parametrů je přirozeným prostorem pro výkonnou informatickou podporu.

Pozn. red.: Autor článku, Ing. Ivo Križko, působí jako Solution Director ve společnosti APP Czech.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -