facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
PříLOHA 9/2002

Řízení kontroly jakosti v informačním systému OR-SYSTEM

Zdeňka Luňáčková, Stanislav Nisler


V minulém roce vznesl jeden z dlouholetých zákazníků firmy OR-CZ, dodavatele informačního systému OR-SYSTEM, požadavek na tvorbu hutních atestů jako příloh k dodacím listům. Nejdůležitějšími informacemi, které měly být součástí daného certifikátu, byly výsledky provedených kontrol v procesu výroby, předepsaných útvarem pro kontrolu a řízení jakosti. Uvedený požadavek vedl k důležitému rozšíření funkcionality OR-SYSTEMu v oblasti řízení kontroly jakosti.


OR-SYSTEM vždy umožňoval mít v technologickém postupu operace, které byly definovány jako provedení kontroly výroby. Je v něm také začleněn modul pro registraci neshodné výroby s možnostmi kvalifikace, vyjádření a posouzení příslušným pracovníkem. Chyběla ale funkcionalita pro vytvoření průvodního dokumentu zakázky o kontrole jakosti, tak jako v uvedeném požadavku na hutní atest. Tento dokument musel obsahovat hodnoty, které jsou předepsány pro posouzení kvality, a také hodnoty, naměřené při jednotlivých kontrolách. Zdálo by se, že se jedná o jednoduchý požadavek, ale opak byl pravdou.
 


Kontrolní list výrobní zakázky - příklad řešení kontroly jakosti v OR-SYSTEMu

Nejdříve bylo nutno postavit systém tzv. kontrolních bodů a ten potom navázat na technologický postup konkrétní výrobní zakázky. Každá operace technologického postupu může mít navázáno více kontrolních bodů, nebo také žádný. Takto postavená struktura získala název Kontrolní list výrobní zakázky. Každá výrobní zakázka může mít na svůj technologický postup navázán takovýto kontrolní list. Kdy vznikne tento kontrolní list? Ve chvíli, kdy je sestaven příslušný technologický postup s možnostmi lokálních úprav i dle požadavku odběratele.

Po vytvoření struktury bylo nutno definovat obsah kontrolních bodů. Ten je následující:

. co má být kontrolováno, jaká vlastnost,
. předepsaná hodnota vlastnosti,
. skutečná hodnota vlastnosti.

Každá hodnota může být měřena vícekrát v různém časovém rozmezí.
 


Postup vzniku protokolu (atestu) k dodávce finálního výrobku: vytvoření základních
norem, vytvoření interních norem, definování hodnot pro danou kombinaci rozsahu

V této chvíli se pravděpodobně znalý čtenář ptá, kde se vezmou zmíněné předepsané hodnoty vlastností, kde systém vezme možné tolerance. Toto je úkolem Konfigurátoru, kterým lze nadefinovat libovolnou vlastnost libovolné skladové položky - jak té, která se vyrábí, tak i té, z níž je vyráběno. A tolerance? Každý si vzpomene na normy ČSN a různé podnikové normy. Každá má jiný obsah i strukturu. I s tím jsme se museli vyrovnat. OR-SYSTEM obsahuje možnost definice tzv. interních norem, které lze vytvořit na základě zmíněných norem ČSN, a s jejich pomocí definovat i tolerance nebo odchylky hodnot definovaných vlastností pro stanovené kombinace hodnot vlastností definujících.

Stručný popis postupu vzniku protokolu k dodávce finálního výrobku:

. vytvoření základních norem - seznam norem a odstavců norem, podle kterých budou měření prováděna,

. vytvoření interních norem: struktura normy - seznam vlastností, které mají vliv na normu; rozsah hodnot - tabulka vstupních rozsahů od/do, pro které je výstupem jedna hodnota,

. definování hodnot pro danou kombinaci rozsahu.

Samozřejmě že součástí mohou být i taková měření, která přímo nevychází z výrobního programu, ale jsou nutná například pro monitorování podmínek výroby - teplota, vlhkost, tlak apod. Všechny lze definovat a zaznamenávat jejich naměřené hodnoty za účelem pozdějšího možného dokladování vlastností výrobního procesu. Toto vše může být obsahem doplňujícího dokladu (atestu) k dodacímu listu nebo faktuře.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -