facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 10/2002

Propojení PLM a ERP systémů

Ing. Libor Michalčík


Systémy ERP (Enterprise Resource Planning), nebo jejich předchůdci (MRP, MRPII) jsou zavedené prakticky v každém podniku. Jistě, výroba živí podnik a bez financí, logistiky a plánování nic nevyrobím. Co ale bude podnik vyrábět, pokud nebude mít konstruktéry a technology? Poskytují ERP systémy pracovníkům v TPV potřebné nástroje pro jejich práci? Odpovědi na položené otázky jsou poměrně jednoduché. Jak je tedy možné, že se otázka zavedení PLM systémů (Product Lifecycle Management) začíná v řadě podniků řešit až nyní? Je to zcela jistě tím, že se očekávalo zejména díky účinnému marketingu velkých ERP výrobců komplexní pokrytí potřeb podniku právě a jedině jejich systémem. Praxe však ukázala, že zpravidla velmi fixní procesy, databázově orientovaného ERP systému nemohou podpořit velmi flexibilní práci techniků orientovanou na zpracování CAD dat a dalších strukturovaných dat (kusovníky, verze, varianty atd.). Jiným důvodem může být obava z rozhraní mezi PLM a existujícím ERP systémem. Jsou tyto obavy odůvodněné?


Technologie a nástroje v oblasti PLM, ERP a v oblasti integrací se neustále vyvíjejí v souladu s vývojem standardů a programovacích technik. Vznikají tak nové verze nástrojů a programového vybavení, řešící požadavky na "uzavřenost" životního cyklu produktu (příprava - schválení - produkce - výroba - změnové řízení, atd). Na druhé straně je velmi důležitá transparentnost propojení systémů z pohledu koncových uživatelů.
 
V dnešní době se ukazuje být nejvíce problémovou - avšak zároveň nejméně dopracovanou oblastí - "uzavřená" integrace On-line. Programové prostředky pro komunikaci mezi aplikacemi představují buď řešení na úrovni volání funkcí, resp. statická programová aplikace plnící funkci rozhraní (interface), nebo je to řešení s využitím nezávislé komponentově orientované architektury - nejlépe distribuované. V praxi se pak díky různorodosti dostupného software (především na straně podnikových ERP) integrace realizuje na nejvyšší možné úrovni propojení mezi systémy (dávková výměna txt formátů, propojení na úrovni databází, implementace funkcí/komponent externího systému).

Výše uvedený příklad poukazuje na chybějící článek mezi PLM a ERP, především z pohledu technického řešení. Praxe dnes vyžaduje nejenom zvládnutí samotné integrace, ale také dokonalé zvládnutí prostředí, ve kterém se nevyskytuje pouze PLM, ERP a integrace mezi nimi, ale také vliv ostatního software a systémů ve kterém je integrace nasazena. Vlastností moderního systému integrující PLM a ERP by mělo být právě vyloučení tradičního využívání operačního systému nebo přesněji "ručního využívání" jeho souborového systému. Právě funkce jako např. neřízené lokální ukládání dokumentů a jejich lokální modifikace mohou způsobit nekonzistenci v toku dat uvnitř řetězce "Uživatel - PLM - ERP".

Otázkou dne nejsou pouze portability, interoperability, longevity and extensibility definované ve specifikaci STEP. To neznamená pouze spojení samostatných ostrovů automatizace, ale také uzavření těchto ostrovů do samostatného teritoria v rámci životního cyklu produktu. Toto uzavření neodporuje požadavku na extensibility, protože právě uvnitř životního cyklu produktu musí být zajištěna nejenom konzistence samotných dat, ale také jejich bezpečnost, kterou přináší uzavřená on-line integrace PLM a ERP.

Způsoby realizace propojení
V rámci konkrétního řešení se vždy jedná o zajištění dvou základních oblastí, a to Správu dat a Správu procesů. V následujícím popisu jsou uvedeny hlavní typy dat, spravovaných procesů a funkcí komplexního řešení propojení Předvýrobní oblasti a Výrobní oblasti. Díky této komplexní konfiguraci je zároveň pokryt požadavek na udržení konzistence dat (včetně uchování historie změn) v průběhu celého životního cyklu produktu.

Správa dat

A) Přenášená data PLM -> ERP
. vyráběné součásti
. předpis materiálu
. kusovníková struktura
. technologické postupy (operace, úkony, nářadí; včetně obrazových návodek)
. výrobní zakázka včetně struktury součástí a TP

B) Přenášená data ERP -> PLM
. nakupované součásti (nově založené a jejich aktuální změny, např. skladové informace)
. nářadí a přípravky
. informace o vyráběných položkách - stav rozpracovanosti, požadavky na změny, odchylky
. požadavky na vydání dokumentace (výrobní sady výkresové dokumentace, postupů)
. číselníkové položky

Správa procesů v průběhu životního cyklu produktu


A) Součásti a kusovníky
. Přenos položek z PLM do ERP (Počáteční vytvoření položek, Změny na již existujících položkách, Zrušení již existujících položek - nastavení jako neaktivní)
. Přenos kusovníkové struktury (BOM) z PLM/PDM do ERP (Počáteční vytvoření kusovníků, nebo kusovníkových pozic, Změny na již existujících kusovnících, Zrušení již existujících kusovníků, nebo kusovníkových pozic - nastavení jako neaktivní)
. Přenos verzí z PLM do ERP (Počáteční vytvoření verzí)
. Přenos položek z ERP do PLM (Zobrazení informací o položkách v ERP)
. Přenos kusovníků z ERP do PLM/PDM (Objekty: produkční, zakázkový a obecný kusovník; Zobrazení informací o kusovnících v ERP)

B) Technologické postupy a operace
. Přenos přímých podkladů pro plánování a výrobu - zavedení, modifikace, zneplatnění (Technologické postupy, Operace, Úkony)
. Přenos vazeb technologických dat - zavedení, modifikace, zneplatnění (Vazba na vyráběné položky, Vazba na pracovní pomůcky a nástroje, Vazba na další materiály
. Zpětný přenos ERP - PLM (Informace o rozpracovanosti, Požadavky na změny)

C) Zakázky a pracovní příkazy
. Přenos hlavičkových dat zakázek a podzakázek (Přenos vazeb na finální výrobky, Přenos vazeb na použité technologické postupy)
. Zpětný přenos ERP - PLM (Aktuální stav zpracování, Pomocné údaje)

Uvedená data a procesy umožňují řízený oboustranný přenos mezi systémy PLM a ERP. Důležitou vlastností takového řešení je pak možnost správy také dalších informací a dat, které nepředstavují přímé výrobní podklady. Tyto další informace nejsou předmětem výměny dat mezi systémy ERP a PLM, ale z pohledu celkové správy produktových dat poskytují na jedné straně nenahraditelný zdroj know-how (vývojové fáze produktu, konstrukční kusovníky, variantní součásti, veškerá dokumentace a další), a na straně druhé možnost údržby dat produktu, který je již vyroben a je používán (montážní kusovník, expediční dokumentace, dlouhodobá údržba struktury výrobku a další).

Takové komplexní řešení pak reálně naplňuje pojem Správy výrobkových dat v průběhu životního cyklu výrobku, kde úspěšná integrace mezi PLM a ERP představuje základní předpoklad efektivní funkčnosti celého řešení.

Pozn. red.: Autor článku, Ing. Libor Michalčík, je obchodně-technický manažer, který se ve firmě TECHNODAT, informační systémy s.r.o. zabývá problematikou PLM systémů. Firma TECHNODAT implementuje PLM řešení včetně propojení PLM/ERP. Má dostupné standardní integrace, ale má rovněž praktické zkušenosti s nasazením vlastního řešení.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

HPE přináší průlomové řešení pro ukládání dat a doplňuje tak služby HPE GreenLake

HPE GreenLakeSpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. V rámci tohoto oznámení uvádí HPE platformu, jež naplňuje vizi Unified DataOps pro datová prostředí současnosti, přináší cloudový model provozu všude tam, kde se data nacházejí, a sjednocuje datové operace.

Helios
- inzerce -