facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 5/2002

Platforma komunikace a týmové práce v Ĺudové bance

-abi-


Ĺudová banka, a.s., je slovenskou bankou s celostátní působností. Významným majetkovým podílem disponuje zahraniční investor. Z těchto skutečností vyplývá potřeba komunikace centrály se zahraničním partnerem, s jednotlivými pobočkami a mobilními spolupracovníky. Komunikace zahrnuje elektronickou poštu, sdílení důležitých informací, workflow a poskytování know-how, přístup a využívání internetu. Z povahy společnosti zákazníka vyplynula potřeba efektivního řešení některých problémových oblastí. Šlo zejména o zajištění elektronické komunikace (e-mail, fax, mobilní zařízení), prezentace banky na webu, podpory řízení a managementu znalostí.


Řešení kritických oblastí z hlediska technologického musí splňovat požadavky na:

1. jednotné prostředí pro komunikaci v rámci společnosti a mimo ni (LAN, WAN, internet) a kancelářské aplikace,
2. podporu distribuce údajů (zahraničí, pobočky, mobilní spolupracovníci),
3. zabezpečení údajů před poškozením nebo zneužitím (zálohování, kryptování, antivirová ochrana),
4. možnost dynamického rozšíření portfolia aplikací, otevřenost vzhledem na integraci s jinými aplikačními, databázovými a komunikačními systémy.

Volba strategické platformy
Ĺudová banka si zvolila produkt Lotus Domino/Notes jako nejlépe odpovídající těmto požadavkům. Na volbu měla vliv také skutečnost, že tato platforma je v současnosti de facto standardem pro danou oblast. Partnerem pro implementaci se stala akciová společnost Ability Development.

Popis řešení
Po prvotní analýze prostředí informačního systému a potřeb zákazníka byl definován projekt budování základu administrativního informačního systému na bázi Lotus Domino/Notes. Projekt byl vzhledem ke své komplexnosti rozdělen na čtyři základní podprojekty:

1. implementace prostředí Lotus Domino/Notes
tato etapa zahrnovala vytvoření potřebné infrastruktury (Domino cluster), zřízení elektronické pošty a faxové služby, zajištění zálohování a antivirové ochrany, vytvoření potřebného aplikačního prostředí,

2. vývoj aplikací definovaných zákazníkem
jednalo se o aplikace pro podporu řízení a workflow dokumentace,

3. webové aplikace
realizace připojení systémů na bázi Lotus Domino technologie do Internetu (Domino web server), tvorba webových stránek, aplikace na podporu el. kanálů - Internet banking, WAP banking, SIM ToolKit banking

4. management znalostí
vytvoření znalostní databáze.

Realizace řešení
Pro zabezpečení vysoké spolehlivosti je produkční systém Lotus Domino zapojený v clusteru. Současně se infrastruktura decentralizuje postupným nasazováním pobočkových serverů. Služby elektronické pošty komunikují s internetem a umožňují též odesílání a přijímání faxů. Posledním článkem je webový server.

Archivace Lotus Domino serverů je řešena produktem ArcServer od firmy Computer Associates. Antivirová ochrana je postavena na bázi systému Group Tools od firmy Group Technologies.

Aplikační řešení
Informační systém na bázi Lotus Domino je v současnosti sestaven z několika aplikačních řešení:

. Podpora řízení
balík navzájem spolupracujících aplikací určený pro vnitropodnikové řízení (organizační struktura, úlohy), management kontaktů (adresáře, zaznamenávání aktivit), znalostí (databáze poznatků) a času (plánování porad).

. Aplikační balík pro řízenou dokumentaci
aplikace tohoto balíku řeší problematiku automatizace životního cyklu interních a externích dokumentů (např. směrnice, předpisy, interní listy, faxy apod.) ve všech fázích (návrh dokumentů, připomínkování, schvalování, zveřejnění, archivace a zánik). Zpracování dokumentů a přístupová práva jsou kontrolovány na základě organizační struktury.

. Webové aplikace
vytvoření webové prezentace společnosti předcházelo bezpečné připojení systémů Lotus Domino do Internetu, zprovoznění internetové elektronické pošty a HTTP serveru. Web stránky jsou plně integrovány do prostředí Lotus Notes, což umožňuje jejich komfortní plnění a modifikaci obsahu ze strany uživatele, který nemusí být v oblasti informačních technologií odborníkem, protože systém na něj neklade v tomto směru žádné nároky. Stránky se vytvářejí v prostředí textového editoru. Zveřejňují a modifikují se formou replikace s veřejným Lotus Domino serverem.
 
Na podporu elektronického bankovnictví byla vytvořena sada aplikací, které řídí podávání žádostí a spravování smluv ke službám Internet banking (lubaiba), WAP banking (lubawap) a SIM ToolKit banking (lubamobil). Aplikace jsou propojeny přímo se správou uživatelů těchto služeb.

" HelpDesk - pro uživatele informačních systémů slouží systém HelpDesk, který umožňuje uživatelům hlásit technické problémy a ve spolupráci s týmem IT specialistů je řešit. Systém obsahuje i znalostní databázi vyřešených problémů a je propojený na systém HP Open View.

Závěr
Realizace projektu řešení přinesla Ĺudové bance zefektivnění činnosti v mnoha oblastech. Přínos je v současnosti citelný hlavně v oblasti služeb elektronického bankovnictví a též internetové prezentace společnosti, kde byla značná část činností souvisejících se správou informací úspěšně delegována na odborné pracovníky.

Významným krokem k automatizaci administrativních procesů je řízení vnitropodnikové dokumentace. Elektronický systém na řešení technických problémů výrazně ulehčuje práci oddělení IT.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -