facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
PříLOHA 1-2/2002

Od návrhu po výrobu

PDM - Informační systémy pro předvýrobní procesy

Tamara Mazlová


Svět konce dvacátého a začátku jedenadvacátého století se stále prudce mění a vyvíjí, stále důležitější roli v něm hrají informační technologie. Procházíme obdobím zrychleného uplatňování moderních technologií, snadného transferu lidí, zboží i informací z místa na místo. Je možné tedy říct, že kdo v tento moment zaváhá nebo snad bude na pochybách, zda uplatňovat nové informační technologie, je odstaven. Co to znamená? Není konkurence schopný, je pohlcen rychlejším, silnějším, schopnějším.


Základní požadavky trhu
Jen si připomeňme základní požadavky trhu, které je potřeba dodržet, když chce firma - výrobní podnik obstát v stále výraznějším konkurenčním boji. Určitě to jsou podmínky zlepšení celkové průhlednosti výrobního programu a s tím spojené efektivní řízení výroby. Dále řízení projektů a to jak interní, tak i reportování ve vztahu k zákazníkovi. V neposlední řadě se jedná o vytvoření integrovaného systému, který bude zabezpečovat kontrolu nákladů, plánování, komplexní správu dat a datových toků tak, aby byla zajištěno, že správné informace jsou dostupné ve správný čas správné osobě. A určitě jde také o celkové snížení nákladů při vývoji a tvorbě nového produktu, zkrácení doby nejen výrobní, ale i doby vývoje, snížení ekonomických nákladů podílejících se na tvorbě nového produktu. Vyjmenované základní požadavky jsou transformovány procesem vývoje do konkrétního zadání výrobku. Proces vývoje probíhá od etapy návrhu, kdy vzniká prvotní nástin řešení, následně po schválení následuje etapa vlastního konstrukce a vývoje prototypu, která přechází po schválení a ověření prototypu (zkoušky způsobilosti výroby, funkčnosti) do procesu výroby. Tato funkční oblast je pokryta standardními CAD/CAM/CAE nástroji.

Proces vývoje
Průmyslové podniky s konstrukcí a výrobou dnes stojí před problémem, jakým způsobem a jak nejefektivněji urychlit vyjmenované předvýrobní procesy .

Ve většině podniku dnes nastávají následující problémy:
Konstrukce nepracuje přímo s aktuálním stavem výrobních materiálu a dílů na skladě při návrhu nového výrobku. Přenos informací vzniklých v konstrukci v návaznosti na technologii není do ERP systémů řešen přímou integrací. Jedná se o data z kusovníků (BOM), které je nutné opětovně zadávat do ERP systémů pro potřeby kalkulací a spuštění výroby, čímž mohou vznikat chyby. CAD systémy ani ERP systémy nepodporují tvorbu další potřebné dokumentace související s výrobou.

V případě změnového řízení ve výrobě je nutné všechny akceptované změny znovu zapracovávat do dokumentů v CAD/CAM systémech. Procesy změnového řízení a schvalování nejsou zachyceny systémem uvolnění a platnosti. Cílem změnového řízení je přitom optimalizace užitné hodnoty výrobku (cena, funkčnost, jakost, uplatnění na trhu, odstranění vad). Změnové řízení prochází stejnými etapami jako procesy vývoj a realizace s tím, že není definován produkt nový, ale dochází k aktualizaci definice.

Cílem každého podniku je snížit počet změnových řízení a zrychlení provedení celého procesu a uvedení změn do života. Změnové řízení v klasickém podniku je zatím velice složitý a zdlouhavý proces.

Neúplná systémová podpora požadavků jakostních norem ISO 9000 a dalších zvyšuje nároky na manuální zpracování požadovaných dokladů.

Tyto potíže mají příčinu v odděleném řešení konstrukce, TPV, výroby, obchodu a financí bez ohledu na vzájemné vazby.

Jaká jsou řešení
Stále dokonalejší konstrukční (CAD/CAM) systémy a jejich aplikace dovolují konstruktérům, návrhářům a dalším pracovníkům TPV vytvářet mnohem složitější návrhy, varianty i komplexní řešení, zároveň, a to je třeba zdůraznit, se tím zvyšuje riziko problémů se správou a řízením těchto vzniklých dat a dokumentů. PDM (Product Data Management) jsou systémy umožňující spravovat tyto veškeré informace v průběhu celého životního cyklu produktu (pracují s veškerými technickými i obecnými daty), uchovávají vztahy mezi produkty, lidmi, procesy, daty a aplikacemi. Jsou to systémy řešící většinu organizačních problémů, které vznikají při týmové práci nad jednotlivými projekty.

Obecně lze konstatovat, že PDM technologie - systémy pro správu technických dat umožňují při organickém začlenění CAD/CAM/CAE systémů:
 
. zvýšení produktivity a efektivity práce (modifikace, varianty, re-use, typizace, unifikace, rychlý přístup k datům, dokonalá organizace dat). Projekty zahrnují stovky nebo tisíce navzájem provázaných dokumentů různých verzí. Řízení tvorby, ukládání a přístup k těmto dokumentům je kritickým bodem při tvorbě nových řešení.

. zlepšení práce automatickým řízením vytvořených dat v jakémkoli integrovaném prostředí

. umožňuje souběžnou týmovou práci a sdílení dat. S nárůstem dat, dokumentů a informací v podnicích a jejich jednotlivých pobočkách rostou exponenciálně požadavky na jejich bezpečnou kontrolu a sdílení tohoto ohromného množství vznikajících informací. PDM systém zabezpečuje ochranu a bezpečnost dat, provádí autorizaci přístupů, zvyšuje kvalitu při rozhodovacích procesech a zajišťuje automatizaci a souběžnost rutinních procedur a řízení

Na následujícím obrázku je naznačen možný způsob integrace, který propojí konstrukci (CAD systémy), technologii s vlastním procesem výroby řešeným v ERP. Integrujícím prvkem je PDM systém (Product Data Management), který zabezpečuje správu a oběh dokumentu (informací) souvisejících s výrobkem v průběhu jeho životního cyklu.

Systém PDM při této integraci zabezpečí možnosti přenosu dat z kusovníků (BOM) do ERP systému. Z 3D CAD systému je možno pomocí PDM generovat sestavy kusovníků, které jsou důležitým podkladem pro kalkulaci a plánování výroby. Konstruktér může navrhnout výrobek s využitím dostupných materiálu a dílů, s ohledem na jejich cenu. Vzhledem k tomu, že již v okamžiku návrhu výrobku je znám seznam požadovaných dílů, materiálů a jejich množství, je možné automaticky vystavovat objednávky na chybějící položky na skladě. Jakákoliv změna ve výrobě se zpětně promítne do konstrukce a po schválení může být brána za platnou verzi.

Pozn.: Autorka článku pracuje ve společnosti TG Numic CZ jako konzultant PDM systému SmarTeam.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -