facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 5/2002

Nové cesty k informacím

Petr Mervart


Informace nás stále více a více obklopují a stávají se důležitějšími pro náš život. Více a více činností je spojeno pouze se zpracováním informací. Správné informace, ve správném čase a na správném místě mají velmi vysokou cenu. Díky pokroku technologie a rozvoji komunikační techniky jsme dnes schopni oddělit informaci od jejího nosiče.


Předávání informací
Dříve bylo nesmírně obtížné doručit nějakou informaci včas, protože byla připoutána ke svému nosiči, kterým byl nejčastěji papír, na němž byla napsána nějaká zpráva. Jiným velkým problémem bylo, že pro každý přenos bylo nutno informaci replikovat. Pokud někdo posílal zprávu o tom, kolik má peněz nebo jak je silné vojsko nepřítele, adresát vždy dostal neaktuální zprávu, protože mezi jejím odesláním a přijetím došlo ke změnám. Každá replika zprávy vytvářela nekonzistence, protože po světě kolovaly zprávy s různým stářím, a tedy i obsahem. Takové zprávy byly v okamžik svého vzniku správné, ale adresát je mohl dostat vzhledem k různé délce cesty v nesprávném pořadí, takže bylo obtížné určit, která z nich je ta platná. Problém špatné synchronizace zpráv neskončil v temném středověku, když byli kurýři na koních nahrazeni jinými formami komunikace. Ten samý problém řešíme i dnes v případě, kdy nám sekretářka domluví schůzku podle kalendáře v našem počítači a my si domluvíme jinou schůzku podle kalendáře v našem handheldu. Teprve druhý den během synchronizace zjistíme, že máme 2 schůzky ve stejném termínu.

Přístup k informacím
Pokrok ve výpočetní a komunikační technice způsobil, že dnes jsme schopni oddělit informaci od jejího nosiče a využívat informaci, která je uložena v místě svého vzniku. To přináší celou řadu výhod. Zajistí se, že informace bude aktuální a že ten, kdo ji vytvořil, ručí za její správnost. Mimo zvýšení aktuálnosti a větší záruky správnosti znamená využívání informací v místě, kde vznikly, většinou i nižší cenu za danou informaci, protože většina poplatků (pokud jsou nějaké) za danou informaci zůstane tomu, kdo ji vytvořil a není nutné platit vysokou částku za přenos informace dalším prostředníkům. Na druhou stranu pro replikování informací a jejich přenášení byly vytvořeny nové obory, které zaměstnávaly velké množství lidí. Nakladatelství, ať již vydávají noviny, knihy, hudební nahrávky nebo videokazety nedělají nic jiného, než replikují informace vytvořené autory a přenáší je k nám, koncovým uživatelům.
 
Dnes jsme díky internetu a dalším komunikačním technologiím schopni získat v reálném čase informace o akciových kurzech kdekoliv na světě, jsme schopni si poslechnout hudební nahrávku vteřinu poté, co byla umístěna na web, jsme schopni si v případě, že máme dostatečně silný komunikační kanál, přehrát i film okamžitě poté, co byl uvolněn k distribuci.

Přístup k informacím na místě, kde byly publikovány, ale přináší i některé nové problémy. Pokud je informace umístěna pouze na jednom místě na světě, tak mám sice zajištěno, že informace se replikacemi nezmění, na druhou stranu, když místo, kde je informace uložena, nebude dostupné, nejsem schopen ji nikde jinde získat. V případě, že o informaci bude velký zájem - text, obrázek, písničku nebo film si bude stahovat velký počet zájemců, může být velmi problematické se k dané informaci dostat v rozumném čase. V případě internetu znamená velký počet zájemců až několik milionů lidí, což dokáže vygenerovat extrémní zatížení sítě a serveru. Technologická infrastruktura zajišťující přístup k informacím musí být tedy vysoce škálovatelná, spolehlivá a dostupná.

Dynamická rekonfigurace
Nejlepším způsobem, jak zajistit vysokou škálovatelnost systému, kdy se může vyskytnout přechodný požadavek na několikanásobně vyšší výkon, je dynamická rekonfigurace. Dynamická rekonfigurace umožňuje pružně alokovat výpočetní zdroje. Místo toho, abychom využívali několik menších samostatných počítačů pro různé úkoly, použijeme jeden velký počítač, který je rozdělen na několik domém, které představují samostatné počítače. V případě potřeby jsme schopni pružně převádět výpočetní zdroje, procesory a paměť mezi jednotlivými doménami a posilovat tak domény, které mají úlohy s vyšší prioritou na úkor úloh s nižší prioritou. Příkladem může být celopodnikový informační systém, který se skládá z databázového serveru, aplikačních serverů pro ERP, vývojového serveru, serveru pro testování, serveru pro CRM a serveru pro document management systém (DMS). Pokud všechny tyto systémy umístíme do jednoho počítače, který umožňuje rozdělení na dynamické domény, vytvoříme v jednom velkém počítači 7 samostatných domém (databázový server, aplikační server 1, aplikační server 2, vývojový server, testovací server, CRM, server pro DMS). V případě, že požadavky na provoz ERP systému jsou příliš vysoké a došlo by k neúměrnému prodloužení doby odezvy, je možné za provozu vzít výpočetní zdroje (procesory a paměť) z vývojového a testovacího serveru a na nezbytně nutnou dobu je přidat k aplikačním serverům. Tímto způsobem jsme schopni několikanásobně zvýšit výpočetní výkon bez toho, abychom museli pro jednu aplikaci kupovat výrazně předimenzovaný počítač. S výhodou můžeme také využívat toho, že různé aplikace mají své špičky výkonu v různých časech, takže můžeme výpočetní zdroje mezi systémy za provozu přemisťovat podle aktuální potřeby.

Vyšší spolehlivost systémů je řešena spojováním několika systémů do clusteru, který zajistí, že v případě výpadku jednoho počítače kvůli poruše druhý počítač převezme všechny jeho činnosti. Moderní počítače jsou konstruovány tak, že mají většinu komponent zdvojenu, takže porucha některého subsystému nepřeruší provoz. K zajištění vysoké provozní spolehlivosti je nutné mít zdvojeny i takové subsystémy jako jsou vnitřní hodiny nebo propojení jednotlivých funkčních bloků na back-plainu.

Transformace informací
V souvislosti s internetem se objevil další důležitý požadavek kladený na počítače. Musí umožnit provoz nejen bez neplánovaných přerušení, což jsou poruchy, ale i bez plánovaných přerušení, která mohou být způsobena upgradem operačního systému nebo rozšiřováním hardwaru o nové procesory a paměť. Všechny tyto činnosti je nutné dělat bez přerušení provozu, nebo jen s minimálním přerušením. To je obzvlášť důležité u diskových polí, kdy poměrně častý upgrade mikrokódu na diskových řadičích, který vyžaduje restart systému, může vyřadit z provozu celý informační systém. V případě serverů je jediným řešením pro rozšiřování za provozu opět dynamická rekonfigurace. Do počítače se fyzicky umístí nová procesorová a paměťová deska, která se pak softwarově připojí k některé doméně. Stejným způsobem je naopak při poruše možné vadnou desku vyjmout, opravit a opět přidat do počítače bez toho, aby bylo nutné celý systém restartovat.

Spolehlivá technická infrastruktura je pouze nutnou podmínkou pro vybudování systému, který nám zajistí přístup k informacím kdykoliv a odkudkoliv. Musíme být schopni veškeré potřebné informace přenést tam, kde je potřebujeme. Když se zbavíme replikací díky umístění informací na jediné místo, kde vznikají, musíme mít možnost se k těmto informacím dostat i z různých zařízení. Nejen přes internetový prohlížeč na PC nebo na notebooku, ale i z mobilního telefonu, handheldu nebo z jiného zařízení, které se objeví v budoucnu. Pokud bychom z různých zařízení nebyli schopni přistupovat ke stejné informaci, museli bychom řešit nekonzistence související s replikacemi. Ukazuje se, že optimálním řešením je zastřešit informační systém portálem, který zajistí transformaci požadovaných informací do nejrůznějších informačních kanálů, např. web, wap, hlas atd. Takovéto řešení vytváří velmi dobré předpoklady pro snadný rozvoj v budoucnosti, kdy se objeví nové komunikační kanály. Pokud máme vytvořený portál, není nutné budovat nové interface pro všechny zdroje dat. Stačí k portálu pouze přidat nový standardní konektor, který zajistí transparentní transformaci dat pro nové zařízení. Jednoduchým příkladem takového řešení může být čtení elektronické pošty, kdy máme možnost si stejné e-maily přečíst poštovním klientem na svém PC nebo kdekoliv na světě přes internetový prohlížeč či na displeji mobilního telefonu nebo si je nechat přečíst syntetizovaným hlasem do normálního telefonu. Podobným způsobem můžeme přistupovat i k textovým souborům. Jen by asi nebylo příliš efektivní si dlouhý text prohlížet na malém displeji mobilního telefonu. V takovém případě je jednodušším řešením zadat z mobilního telefonu pouze číslo nejbližšího faxu, na který se daný textový soubor odešle a vytiskne, abychom si ho mohli pohodlně přečíst.

Přístup odkudkoliv a kdykoliv
Přístup odkudkoliv a kdykoliv přináší nejen výhody, ale je spojen i s novými problémy. V minulosti byly všechny informační systémy stavěny jako "pevnost" obehnaná vysokými neprostupnými hradbami, které měly zabránit komukoliv zvenku přistupovat k informacím, které jsou uvnitř, protože pouze ti, co byli uvnitř podniku za bezpečnými "hradbami", byli ti, kteří měli oprávnění s danými informacemi pracovat. Otevřením přístupu přes různá media se ale situace výrazně mění. Pokud k informacím přistupuji přes mobilní telefon, musím jít vždy mimo vnitřní síť podniku, přes infrastrukturu poskytovatele telefonních služeb. Takovýto druh přístupu k informacím vyžaduje zcela nové a mnohem dokonalejší systémy pro zajištění bezpečnosti celého informačního systému před vniknutím někoho nepovolaného. Zatímco dříve byla bezpečnost zajištěna v rámci aplikace, kdy se uživatel do dané aplikace přihlašoval většinou z vnitřní sítě podniku, nový přístup vyžaduje, aby se autorizace prováděla vždy konkrétně pro danou osobu a skupinu informací. Přístupová práva daného člověka tak nejsou svázána s aplikací, ale s danou informací. Zajištění bezpečnosti přístupu je další funkcí, kterou zajišťuje portál.

Pokud chceme vybudovat informační systém tak, aby byl přístupný odkudkoliv a kdykoliv, musíme zajistit, aby technologická infrastruktura, na které pracuje, byla dostatečně škálovatelná, spolehlivá a dostupná. Jednotlivé aplikace musí být zastřešeny portálem, který zabezpečuje transformaci požadovaných dat do nejrůznějších kanálů a zároveň provádí autentizaci všech uživatelů přistupujících do systému. Jen tímto způsobem jsme schopni doručit správné informace na správné místo ve správném čase.

 
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

HPE přináší průlomové řešení pro ukládání dat a doplňuje tak služby HPE GreenLake

HPE GreenLakeSpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. V rámci tohoto oznámení uvádí HPE platformu, jež naplňuje vizi Unified DataOps pro datová prostředí současnosti, přináší cloudový model provozu všude tam, kde se data nacházejí, a sjednocuje datové operace.

Helios
- inzerce -