facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 10/2002

Na cestě ke komplexní správě údajů o výrobku

Tamara Mazlová


Hned na začátku si vám dovolím položit jednu z mnoha otázek, které se vztahují k pořádku v datech: Jste jako konstruktéři, technologové, výrobní inženýři, manageři nebo obchodníci spokojeni s přenosem informací mezi vámi, mezi odděleními kde pracujete, mezi vrcholovým managamentem firmy a jednotlivými pobočkami? V případě kladné odpovědi si dovolím odhadnout, že u vás buď funguje skvělý systém komunikace mezi sebou anebo je u vás implementovaný PLM (Product Lifecycle Management) nebo PDM (Product Data Management) systém. Gratuluji! Následující řádky vám jen potvrdí dobře nastavenou cestu k urychlování inovačního procesu, zamezení ztrát a další.


V případě záporné odpovědi vám může tento článek napovědět kde jsou možnosti řešení.

V jakémkoli technickém oboru vznikají data, která obsahují know-how daného podniku. Tato data je potřeba velmi účinně a rychle uplatnit nejen v předvýrobních etapách (konstrukce, technologie), ale i v návaznosti se sledováním a řízením změn, dále bezproblémovým přenosem informací dat do výroby, bezpečným uchováním různých nabídek, marketingových zadání apod. - to znamená v průběhu celého životního cyklu daného výrobku.

Konstrukce: Nasazením CAD/CAE systémů a jejich inovací stále dochází k neustálém nárůstu vzniklých dat (modelů, výkresů, výpočtů) Jak je zabezpečena jejich ochrana? Ukládáním do struktury adresářů na serveru. Kde je jistota, že tam jsou všechny dokumenty? Archív jednotlivých zakázek se vypálí na CD a uloží do archivu. Jsou tam opravdu všechna CD? Existují záznamy o tom, kdo dělal změny, kdo si co vypůjčil, kdy vrátil a zda-li vůbec? Takto vedený archív dále nezachovává obsáhlé záznamy vlastností uložených dokumentů jako např.:

. kdy byl dokument použit
. platnost dokumentu
. vztahy k jiným dokumentům
. revize atd.

Následkem toho není zajištěna 100% bezpečnost vytvořených dat a vzniká problém rychlého přístupu (vyhledání, editace, schválení) těchto dokumentů. Snaha určitě byla a stále je, jenomže všichni to známe, zmatek, shon, termíny dodávek, porady … nikdy není čas a úkoly se jen valí. A jak je to se změnami, variantami, změnovým a schvalovacím řízením? Systémy řízení dat jsou schopny řídit tyto objekty a dokumentovat data o výrobku, právě tak, jako vztahy mezi nimi v systému relační databáze.

Technologie: jedná se zde nejen o kontrolu vyrobitelnosti dle dodaného modelu, výkresu, vytvoření technologických náčrtů, postupů. I technologie potřebuje pracovat s množstvím aktuálních konstrukčních dat a uplatňovat změnové a schvalovací řízení.

Marketing, obchodní oddělení, management: zpracování a archivace zakázkové dokumentace je možné rozčlenit do určitých stupňů vedení dané dokumentace:

. základní dokumenty - stanovy, organizační řád, pracovní řád, podpisové vzory, archivační a skartační řád

. systémové dokumenty: příručky kvality popisující systém řízení podniku, směrnice a normy, metodické návody, pravidla, instrukce apod., interní dokumentace

. operativní dokumentace řízení: sdělení kolektivních orgánů vedení a vrcholového managementu o svých rozhodnutích, zápisy, úkoly, a další.

. zakázková dokumentace : konstrukční dokumentace, technologická dokumentace, technické zprávy, montážní výkresy, návody, a další související dokumenty

. externí dokumentace zajištění komunikace se zákazníky, dodavateli, obchodními partnery, konkurencí, státní správou a dalšími orgány.

Vazby na výrobní systémy ERP: Ze 3D CAD systému je možné pomocí PDM, PLM systémů generovat sestavy kusovníků, které jsou důležitým podkladem pro kalkulaci a plánování výroby. Konstrukční kusovník definující strukturu výrobku, který sestává z nakupovaných nebo vyráběných komponent, technologickou rozpisku, přiřazující komponenty, které vstupují do operací technologického postupu, dále technologický postup, popisující sled a náplň výrobních nebo montážních operací, a v neposlední řadě technicko hospodářské normy materiálů a výkonů, vyhodnocující plánované přímé náklady výroby. Při nasazení systému správy dat a dokumentů konstruktér může navrhnout výrobek s využitím dostupných materiálu a dílů, i s ohledem na jejich cenu. Vzhledem k tomu, že již v okamžiku návrhu výrobku je znám seznam požadovaných dílů, materiálů a jejich množství, je možné automaticky vystavovat objednávky na chybějící položky na skladě. Jakákoliv změna ve výrobě se zpětně promítne do konstrukce a po schválení může být brána za platnou verzi.

Jaká jsou řešení?
Nechci na tomto místě popisovat jednotlivé PDM systémy a jejich základní funkce. Pojďme se raději zamyslet nad tím co vlastně komplexní řešení PDM/PLM svým uživatelům přináší? Proč by měl být v současné době zájem právě o tuto oblast? Příčin je určitě celá řada a většina z nich souvisí s globalizací ekonomiky a výrobního prostředí.

. Zákazník požaduje čím dál tím více vstupovat do všech fází vývoje výrobku
. Ve vývoji i jednodušších zařízení směřuje vše k digitálnímu prototypu
. Při vývoji složitějších produktů spolupracují vývojové týmy, které jsou rozmístěné v různých lokalitách - vysoké nároky na sdílení dat a informací
. Rostou požadavky na inovace, tj. na znovu využití existujících řešení
. Komunikace s dodavatelem probíhá v elektronické podobě a rostou nároky na úroveň předaných dat směrem od 2D výkresů k digitálnímu modelu nesoucímu grafickou i negrafickou informaci
. Podpora firemních procesů podle norem ISO, VDA a dalších
. Mění se pohled na servisní útvary

Zde uvedené příčiny (určitě nejsou vyjmenovány všechny) jsou ve své podstatě základními vstupními požadavky na správu údajů o výrobku v průběhu celého životního cyklu (řešení problému sdílení dat mezi jednotlivými odděleními, pobočkami, dodavateli…, řízení projektů s uvažováním vnitřních i vnějších zdrojů, vazby na moduly ERP, SCM, ....). PDM/PLM systémy řeší propojení mezi světem CAx systémů a dalších aplikací, které tvoří dokumenty (Office), s ERP systémem a s dodavatelsko odběratelským řetězcem.
 

Stále ještě i dnes ve firmách vybavených nejmodernějšími technologiemi dochází k řadě činností bez přidané hodnoty - různé přepisování, hledání, porovnávání elektronického výkresu s platným dokumentem na papíru, hledání rozdílů v několika verzích téhož souboru, atd. Cest ke komplexnímu PLM řešení vede několik. Ať již jako zákaznicí zvolíte jakoukoliv cestu, musíte vidět konečnou vizi celého řešení a tou je prostředí týmové spolupráce s celoživotní správou údajů o výrobku. Zvolená cesta pak vychází ze stávající situace společnosti.

Cesta ke komplexnímu řešení PLM
Nastínila jsem, zde možnosti a potřeby správy dat v průběhu celého životního cyklu, Jak tedy jako zákazník postupovat. Doporučení je jednoznačné. Implementovat!! Ovšem tato implementace rozhodně neznamená komplexní nasazení celého řešení, vždy je dobré začít po určitých fázích. Výkonné PDM systémy jsou modulární a je proto možné je nasazovat postupně. Tyto produkty mají většinou charakter modulárního uspořádání a proto záleží na vás zákaznících co má systém splňovat - vybrat si určitou úroveň základního nasazení a následný postup implementačního postupu.
 
Rozsah podporovaných činností pro jednotlivé úrovně nasazení obsahuje:

Požadavky na digitální archív:
. Správa dokumentace + archív dat: Správa dokumentů vytvořených v průběhu zpracování projektu, dokumenty došlé, naskenované, technické specifikace, vyhledávání dokumentů,
. Struktura dat : vazby (díl - podsestava - sestava), výkres, správa struktur výrobků
. Služby aktivního i hierarchického přístupu k datům,
. Archív - Centrální ukládání dat a dokumentů

Požadavky na PDM systém:
. Správa dokumentace, archív dat, struktura dat,
. Správa součástí a kusovníků - vyráběné a nakupované položky, materiálové informace, kusovníkové vazby
. Správa technologických postupů a operací, vazby na součást, materiál, nástroj
. Definování podnikových procesů a workflow ( pro změnové, schvalovací, a další typy řízení) podle požadavků zákazníka,
. Základní integrace s ERP systémem podniku
 

Požadavky na PLM řešení:
Product Lifecycle Management (PLM) je komplexním dokončením přechodu ze systémů PDM/EDM, kde hlavním řešením je pouze kompletní správa dokumentace. Systém PLM poskytuje komplexní řešení pro tvorbu, správu, distribuci dat o produktu a plot management v průběhu celého životního cyklu výrobku. Jedná se o prostředí týmové spolupráce pracovníků firem s celoživotní správou údajů o výrobku (řešení problému sdílení dat mezi jednotlivými odděleními, pobočkami, dodavateli …) včetně řízení projektů s uvažováním vnitřních i vnějších zdrojů.

Pozn.: Ing. Tamara Mazlová působí ve firmě Technodat, informační systémy, na pozici systémového specialisty PDM systému SmarTeam. Společnost Technodat je dodavatelem řešení správy dokumentace a výrobkových dat na bázi produktů: EIGNER PLM, SmarTeam a EasyArchiv.

www.technodat.cz

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -