facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 7-8/2002

MIS - nástroj pro strategické řízení

-qgir-


Informační systémy mají za úkol maximálně zjednodušit a podporovat realizaci firemních procesů. Jejich primárním posláním je precizní evidence a vyhodnocování úzkých míst například zakázek z hlediska vykrytí termínů, materiálů a financí atd.


Současně s touto funkcí IS plní i druhou významnou roli - poskytují firmám obraz o ekonomických výsledcích. Vazba mezi dosaženými výsledky a jejich příčinami však nebývá ihned zřejmá, zvláště jedná-li se o velké objemy dat a složité procesy. K dohledání pravých příčin a utvoření strategických rozhodnutí do budoucna je potřeba definovat vhodné dotazy postihující hlavní faktory úspěchu či neúspěchu.
 

Předpokládá to však práci manažerů přímo se systémy, případně z nich exportovanými daty. To je někdy technicky nerealizovatelné, a navíc často mají manažeři potřebu jiných pohledů na data než pracovníci zajišťující provozní věci. Definování uživatelských sestav je v tomto případě bojem s větrnými mlýny. I když se dodavateli podaří vytvořit dostatečně širokou škálu výstupů, zůstávají statické pouze s předem definovanými agregacemi a zanořeními.Každá změna pohledu nebo součtování vyžaduje novou definici, a to nemluvě o čase výpočtu, než získá uživatel výsledek.

Proto k získání uživatelsky jednoduchého přístupu k hodnocení stavu firmy a k analýzám příčin tohoto stavu existují nejrůznější manažerské nadstavby. Většina z nich je založena na OLAP (on-line analytical processing) technologii, která představuje vhodné řešení těchto analýz.

Princip je jednoduchý. V informačním systému se transformačními procedurami vytvoří datový sklad, který může obsahovat i data z jiných systémů. (například historická data z původního účetního systému před implementací IS). Následně se vypočtou předdefinované "součty" a vytvoří multidimenzionální kostky. Tyto vícerozměrné krychle mají osy - dimenze (čas, střediska, dealerské skupiny, značky zboží atd.) a sledované hodnoty (např. obrat, množství, náklady, počet výskytů atd.). Uživatel pak pomocí prohlížeče zvolí příslušný řez touto "kostkou" (např. středisko 1) a v podobě grafu či tabulky obdrží hodnoty (např. obrat v letech). Výhodou je možnost zanořování se (roky se rozpadnou na čtvrtletí, měsíce atd.) nebo výměny či srovnání hodnot (náklady místo obratu či srovnání obratu po čtvrtletích).
 


Platforma MicroStrategy 7i

Vysoká pružnost systému dotaz a odpověď OLAPovských prohlížečů výrazně zjednodušuje práci na rozdíl od ERP systémů. Především:

. Nenutí uživatele učit se ovládat vlastní IS a sestavovat podmínky a kombinace dotazů v uživatelském rozhraní konkrétního informačního systému. Navíc by musel vybrat či definovat vhodné zobrazení výsledku.

. Umožňují předdefinování požadovaných výstupů a pohledů. Výhodou je vedle možnosti uložení frekventovaných pohledů na data obrovská volnost ve změně tohoto pohledu. Jiné analýzy nemusí být definovány předem, ale dle zobrazených výsledků může obsluha interaktivně reagovat na skladbu podmínek výběru - nejlepších, nejhorších "n", prvky tvořící danou hodnotu atd.

. Tvorba datového skladu může běžet na pozadí nezávisle na chodu IS. Vytvoření a aktualizace datového skladu v příslušné struktuře nevyžaduje přímé ovládání obsluhou, takže v časově definovaných intervalech se datový sklad automaticky doplňuje.

. Prezentované výsledky jsou okamžitě k dispozici díky jejich uložení ve speciální databázi. Výrazný rozdíl je v rychlosti odpovědi na dotaz a v nalezení příčin výsledků. To je dáno programovým vytvářením OLAPových kostek, které v sobě uchovávají již agregované výsledky. Manažerské nadstavby nevyužívají pouze datové kostky, ale i virtuální kostky, které kombinují několik datových kostek (například nákup a prodej). Navíc řez dané kostky může představovat i kombinaci mnoha podmínek.
 


Ukázky analytických reportů v prostředí MicroStrategy

Z výše uvedeného vyplývá: na ERP systémy jsou kladeny v zásadě jiné požadavky, a to především na okamžité řízení organizace. Pro strategické řízení je nezbytné doplnění ERP systému ještě manažerským vyhodnocovacím systémem, který nebývá on-line, ale zpracovává data z datového skladu. Výsledné "kostky" jsou snadno přenositelné například na notebooky managerů k analýzám a jednáním s obchodními partnery. Také zaměření manažerských informačních systémů (MIS) je jiné - především slouží k určení příčin analyzovaného jevů. Vzniká otázka, zda řízení firmy musí řešit dva různé systémy a do jaké míry mohou být vzájemně integrovány?

Protože MIS čerpá data nejčastěji z datového skladu, může být implementován obecně jiným dodavatelem, než vlastní ERP systém. Závisí jen na dohodě, jak se datový sklad naplní a jakou bude mít strukturu. Naopak ERP systémy disponují vlastnostmi vhodnými k transformaci dat ve zvolené struktuře, takže mnoho jejich výrobců nabízí a pracuje na vlastních MIS nadstavbách.

www.k2.cz

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -