facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 7-8/2002

MicroStrategy 7i

Platforma a nástroje pro business intelligence

-pr-


Nedávné pokroky v oblasti informačních technologií umožňují snadnější a rychlejší přístup uživatelů ke stále větším objemům dat a současně činí distribuci informací levnější. Tento vývoj bude mít smysl a přinese také odpovídající ekonomické efekty jen tehdy, pokud bude sledován odpovídajícím pokrokem v oblasti metod analýzy dat a metodologií jejich implementace. Uživatelé požadují přístup k věcně správným, aktuálním a snadno a jednoznačně interpretovatelným informacím, nutností se stává možnost sdílení informací, týmové spolupráce při práci s informací a snadná publikovatelnost výstupů. Tyto požadavky však činí projekty business intelligence stále dražšími, obtížněji implementovatelnými a hůře udržovatelnými. Jednoduše řečeno, výše popsané skutečnosti vytváří tlak na zvyšování celkové ceny za vlastnictví aplikace (Total Cost of Ownership - TCO).


Dosud byly pro zajištění analytických potřeb organizací většinou nasazovány jednotlivé aplikace z oblasti business intelligence poměrně izolovaně, kdy každá jednotlivá technologie dobře splňovala jednu specifickou požadovanou oblast: jednoduché reportování, vícerozměrnou analýzu dat, distribuci upozornění na výjimky apod. Bohužel administrace a údržba takového heterogenního prostředí je velmi obtížná a nákladná. Proto praxe business intelligence směřuje k jednotné flexibilní analytické platformě, která by zajistila

. podporu úplné škály typů business intelligence aplikací,
. výkonné a snadno udržovatelné prostředí pro vývoj analytických reportů,
. přístup k velkým objemům transakčních dat,
. obsluhu velkých počtů uživatelů s minimálními náklady na administraci,
. centralizované prostředí pro zajištění vysoké dostupnosti aplikace a její bezpečnosti,
. snadnou integrovatelnost aplikací business intelligence do provozního prostředí.
 


Ukázky analytických reportů v prostředí MicroStrategy

Rozdíl mezi business intelligence nástroji a platformou je definován např. v dokumentech firmy Gartner Group [1], kde požadavek na otevřenost a rozšiřitelnost je zdůrazněn jako jeden z nutných atributů platformy. Podobně i analytik Wayne Eckerson [2] (The Data Warehousing Institute) stanovil 12 požadavků pro platformu business intelligence příští generace. Současný trend se zdá býti jasný: trh požaduje business intelligence platformu jako jednotný a sjednocující základ analytického zpracování dat v organizaci. Příkladem takové platformy je MicroStrategy 7i.

Architektura
Platforma MicroStrategy 7i sestává z řady produktů které zajišťují plnou škálu funkcionality pro business intelligence řešení: od základního reportování přes pokročilé analytické metody až po efektivní distribuci výsledků. Platforma tyto požadavky zabezpečuje jednotným způsobem prostřednictvím široké škály uživatelských rozhraní (např. standardní WEB browser, aplikace v prostředí Microsoft Windows, e-mail, SMS, Microsoft Excel). Mezi její klíčové vlastnosti patří:

. Důsledný objektový přístup, který byl použit nejen při technické implementaci platformy, ale také jako nosný princip pro analytickou práci. Pro uživatele mj. zajišťuje, že jednou navržený analytický objekt (např. metriku, filtr, report) bude moci opakovaně využít v různých kontextech bez rizika chybného výsledku.

. Čisté WEB rozhraní. Zvolené technologie (DHTML) pro uživatelské rozhraní poskytují uživateli interaktivní přístup k analýze při použití standardního WEB browseru s minimálními nároky na údržbu a přenosové kapacity. To usnadňuje jak rozvinutí aplikací v rámci firemních intranetů, tak zabezpečený externí přístup z mobilních zařízení.

. Otevřené API a využití průmyslových standardů (XML/XSL, HTML/DHTML, SSL, SMTP, MDX, ODBO, COM, Java), zabezpečující vynikající integrovatelnost platformy.
 


Platforma MicroStrategy 7i

Nástroje
Nástroje MicroStrategy 7i (obr. 1) lze z hlediska funkcionality rozdělit do několika oblastí:

. analytické reportování (Intelligence Server, Web, Narrowcast Server),
. interaktivní reportování a analýza (Web, Desktop, MDX Adapter),
. distribuce informací (Narrowcast Server),
. návrh a administrace (Architect, Administrator),
. business intelligence se zpětnou vazbou (Transactor),
. integrace s ostatními aplikacemi (SDK, Transactor, MDX Adapter).

MicroStrategy Intelligence Server je základním prvkem analytické platformy. Prostřednictvím otevřeného aplikačního rozhraní (API) komunikuje s širokou škálou klientských aplikací. Zpracovává analytické reporty, které mohou představovat jak jednoduché indikátory výkonu organizace, tak i sofistikované analýzy s použitím statistických metod, včetně možnosti parametrizace reportů a what-if analýz.

MicroStrategy Desktop je aplikace umožňující v prostředí Windows přistupovat k úplné škále prostředků platformy MicroStrategy 7i pro vývoj jednotlivých analytických objektů (metrik, filtrů, reportů), jejich zpracování a publikování.

MicroStrategy Web je flexibilní rozhraní pro podnikové reportování a analýzu dat, umožňující jak interaktivní práci s reporty (drilování, pivotování, formátování, třídění), tak i možnosti jejich tvorby včetně definování metrik a filtrů.

MicroStrategy Narrowcast Server je aplikačním serverem zajišťujícím distribuci reportů a upozornění o výjimkách prostřednictvím široké škály komunikačních kanálů (např. e-mail, fax, SMS).
 


Ukázky analytických reportů v prostředí MicroStrategy

MicroStrategy MDX Adapter umožňuje s využitím průmyslových standardů (MDX) připojit k platformě MicroStrategy 7i další klientské reportovací aplikace, jako jsou Microsoft Excel 2000, Cognos PowerPlay, Business Objects, Brio.Enterprise.

MicroStrategy Architect je aplikace pro vývoj logického datového modelu business intelligence aplikace.
MicroStrategy Administrator poskytuje prostředí pro vývoj, nasazení a správu celopodnikových aplikací business intelligence. Umožňuje spravovat uživatele, bezpečnostní pravidla a manipulovat s objekty aplikace ve vývojovém, testovacím i produkčním prostředí.

MicroStrategy Transactor umožňuje vybudovat business intelligence aplikaci se zpětnou vazbou pomocí vyhodnocení interakce uživatele se systémem (např. vyvolání transakce po vyhodnocení informace doručené pomocí Narrowcast technologie na mobilní zařízení).

MicroStrategy SDK představuje vývojové prostředí pro tvorbu uživatelských aplikací využívajících platformu MicroStrategy 7i prostřednictvím otevřeného aplikačního rozhraní (API) založeného na technologiích Java nebo COM.

MicroStrategy BI Developer Kit je vývojové prostředí umožňující efektivní vývoj analytických projektů v prostředí MicroStrategy 7i. Zahrnuje sadu analytických modulů, orientovaných na základní oblasti podnikové analýzy: finanční analýza, analýza prodeje, zákazníků, lidských zdrojů a provozu WEB aplikací.

Literatura
. The Gartner Group: Business Intelligence Tools" Perspective, Note Number DPRO-93784, Ocrober 2001.
. The Data Warehousing Institute: Next-Generation Business Intelligence, What Works, Volume 10
. The Gartner Group: Business Intelligence Magic Quadrants: A Flight to Safety?, Note Number M-14-8423, November 2001

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -