facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 12/2003

Kde hledat návratnost investice do IT?

Ing. Josef Brück


Většina společností, které pořizují vybavení pro svoji potřebu, si pokládá základní otázku: Vyplatí se nám taková investice? U standardních nástrojů, jakým jsou výrobní stroje či různá automatická obslužná zařízení, nikdo nepochybuje o účelnosti a návratnosti investice. Náklady na tyto pořízené investice lze snadno spočítat. Ale jak je to u nástrojů, jakými jsou informační technologie, kdy je ve hře mnoho problematicky definovatelných faktorů ovlivňujících jejich návratnost?


Většina z běžných uživatelů či pracovníků firem si nedokáže představit, jak by se jim mohla investice do informačního systému vrátit, či dokonce vydělat peníze. Dovolím si vám nabídnout jeden z pohledů, jak by si měly informační systémy na svůj nákup a provoz vydělat – z úhlu možností trhu a podpory procesů.

Již při výběru informačního systému je vhodné mít na zřeteli, k čemu bude sloužit, kde jsou slabá místa, která je nutné posílit, a na jakém trhu se firma pohybuje. Správnou identifikací slabých míst firmy, tržního podílu a charakteru trhu, na kterém se firma pohybuje, odhalíme největší zdroje návratnosti investice do informačního systému.

Při nasazování systému si musíme uvědomit, že jeho cílem je především podpořit a zjednodušit firemní procesy a činnosti. Lidé, jejich připravenost a dobře definované firemní procesy jsou klíčovým faktorem úspěchu nasazení nové informační technologie. Kvalitní dodavatelé podnikových informačních systémů nepodceňují důležitost optimalizace firemních procesů a jejich sladění se strategickými cíli společnosti. Většina z nich dnes v rámci projektu implementace poskytuje poradenské služby v této oblasti na profesionální úrovni.

Zdroje návratnosti


Zdroje návratnosti investice do informačního systému jsou obecně limitovány trhem, na kterém se firma pohybuje a možností jeho růstu, respektive možností zvýšení výnosů a současně dosažení úspor nasazením informačního systému. Zdroje návratnosti podle možností trhu dělíme do těchto skupin:
  • z potenciálu trhu,
  • z interních úspor.

Z potenciálu trhu
Cesta je určena pro firmy, které se pohybují na rostoucím trhu a mají osobní růstové ambice. Nasazované informační technologie mají primární cíl získat více finančních prostředků z trhu. Toho lze dosáhnout zejména podporou obchodních a marketingových aktivit, tj. získáváním nových a udržením si stávajících zákazníků a následně snazším obsloužením většího množství zákazníků bez navýšení nákladů, což vede ke zvýšení ziskovosti. Z hlediska základních typů informačních systémů jsou pro zefektivnění činnosti podniku důležité zejména tyto:

  • systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), které pomohou při získávání nových zákazníků, zjednoduší a zprůhlední komunikaci s nimi, umožní vyhledávat nové obchodní příležitosti a řídit jejich potenciál,
  • komplexní podnikové systémy (ERP), zaměřené na logistickou podporu, snadný průběh realizovaného obchodního případu firmou a podporu interních procesů.

Hlavní zdroj návratnosti je spatřován v navýšení obratu (výnosů) s minimalizací nárůstu administrativních nákladů, respektive nárůstu ročního výnosu. Ukazatel návratnosti ROI (return on investment – návratnost vložených prostředků) se počítá jako podíl nárůstu ročního výnosu a objemu investice do informačního systému.

Z interních úspor
Interní úspory jako hlavní zdroj návratnosti investic do informačních technologií hledají společnosti pohybující se na trhu, který nemá rostoucí tendenci, stagnuje. Typickým příkladem jsou například výrobní společnosti s jedním až dvěma hlavními zákazníky s dlouhodobými kontrakty a závazkem na každoroční snižování ceny. Takovéto společnosti nasazují nové informační technologie s primárním cílem co nejvíce snížit náklady. Systémy nasazované v těchto typech společností se zaměřují na hodnocení a vyhledávání kvalitních a levnějších dodavatelů, úspory v procesech a řízení výroby, úspory v optimalizování řízení skladových zásob a logistických procesů a bezobslužné komunikaci se zákazníky.

Hlavní zdroj návratnosti je spatřován ve snížení všech možných nákladů zkvalitněním firemních procesů.
Ukazatele návratnosti ROI (return on investment – návratnost vložených prostředků) se počítá jako podíl snížení nákladů a objemu investice do informačního systému.

Závěr
Můžete namítnout, že největší úspora je nic nekupovat. Obecně je to pravda, ale když chci šetřit elektrický proud v domácnosti, musím si nejprve koupit úsporné žárovky...

Autor článku, Ing. Josef Brück, pracuje ve společnosti Allium.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -