facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 5/2002

Internetový distribuční kanál ING ČR

-trask-

Společnost ING působí v oblastech pojišťovnictví, korporátního, institucionálního a privátního bankovnictví a správy aktiv. Zastřešuje široké spektrum společností, které vystupují pod společnou značkou. Značné množství společností sdružených pod jednou značkou a široký záběr jejich aktivit s sebou samozřejmě nese veliké množství služeb a informací, které poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím Internetu. Společnost ING proto implementovala nový internetový portál, který umožňuje nejen sjednocený přístup k informacím poskytovaným jednotlivými společnostmi skupiny, ale rovněž přístup k službám Employee Benefits a Oranžové konto. Implementací tohoto řešení, které je provozováno na platformě IBM Web Sphere Application Server, byla pověřena společnost Trask solutions.

Dříve jednotlivé společnosti vystupující pod značkou ING prezentovaly služby a informace internetovým uživatelům jednotlivě prostřednictvím vlastních internetových prezentací. Poskytování internetových služeb tímto způsobem je pro úzce spolupracující společnosti poněkud komplikované. Zákazníci společnosti museli navštěvovat různé internetové servery, aby nalezli kompletní portfolio služeb a informací k nim. Jinou komplikací bylo udržování konzistence informací poskytovaných prostřednictvím jejich serverů. V neposlední řadě zde byla vysoká náročnost na administraci internetových serverů pracujících na různých platformách, operačních systémech a produktech.

V této situaci vytvořila ING zadání pro implementaci portálového řešení. Zadání požadovalo vytvoření portálu, který odstraní dosavadní roztříštěnost prezentace společnosti na českém Internetu (roztříštěnost jak obsahovou tak i technologickou). Mezi hlavní cíle řešení patřily následující požadavky:

. Sloučení stávajících internetových prezentací jednotlivých společností vystupujících pod značkou ING a sjednocení jejich služeb.

. Zpřístupnění služeb Employee Benefits a Oranžové konto z Internetu.

. Vytvoření řešení, které bude odpovídat standardům ING z hlediska volby hardwarové platformy (HP/UX) a softwarových produktů (WebSphere Application Server).
 

Analýza před implementací
Před vlastní implementací řešení proběhla analytická studie zaměřená na detailní inventarizaci požadavků kladených na nové řešení svého portálu. Byla provedena analýza dosavadních internetových prezentací provozovaných jednotlivými společnostmi skupiny. Součástí analýzy bylo navržení rozsahu služeb, které bude nový portál poskytovat. Rovněž byl vypracován detailní technický návrh realizace jednotlivých částí portálu.

Pro zajištění vysokého výkonu, který vyhoví i budoucím nárokům společnosti, byla pro implementaci aplikací zvoleny technologie J2EE. Výsledky analytické studie tak určily podobu řešení portálu. Základním kamenem celého řešení byla zvolena rodina produktů IBM WebSphere.

ING Portál

Vybudovaný ING Portál je dnes souhrnem informací a služeb, které poskytovaly internetové servery jednotlivých společností vystupujících pod značkou ING. Tímto sloučením vznikla rozsáhlá internetová prezentace, která pokrývá aktivity jednotlivých společností skupiny. Součástí portálu je rovněž možnost přistupovat k aplikaci Benefit, otevřít si Oranžové konto on-line, využít konvertor měn nebo pokládat on-line dotazy kontaktnímu centru ING. Jednotlivé části portálu jsou provázány tak, aby uživateli - zákazníkovi poskytovaly ucelený přehled o službách společnosti.

Redakční systém (content management)
Informace zobrazované ve vybraných částech internetové prezentace mohou aktualizovat a publikovat přímo zaměstnanci ING pomocí aplikace, která pracuje v prostředí jejich Intranetu. Celý proces aktualizace internetové prezentace zahrnuje přípravu změny informací, náhled na upravené části internetové prezentace a jejich publikování na produkční internetový server.

Řešení pro správu internetového distribučního kanálu
Součástí ING Portálu je i systém aplikací pro správu. Jejich úkolem je správa uživatelů jednotlivých aplikací provozovaných v rámci řešení internetového distribučního kanálu. Jejich funkce zcela pokrývá správu přístupových účtů jednotlivých aplikací včetně definice, určení role, modifikace, odstranění a tisku přístupových informací do speciálních obálek pro klienty. Pomocí administračních aplikací jsou spravovány i přístupové účty pro aplikaci Benefit, redakční systém a aplikaci Žádost o zřízení Oranžového konta.
 

Technické řešení
Portálové řešení Internetového distribučního kanálu ING je založeno na platformách HP-UX a Windows NT 4.0 Server. Pro vývoj a provoz aplikací byl zvolen IBM WebSphere Application Server a Oracle jako databázový stroj.

Základem celého řešení je aplikační server IBM Websphere Application Server, na kterém jsou provozovány veškeré internetové a intranetové aplikace, které jsou součástí tohoto řešení.

Pro zvýšení celkové bezpečnosti řešení je aplikační server od internetového oddělený systémem firewallů.

Jednotlivé aplikace jsou řešeny použitím metodologií oblasti J2EE. Elementární funkčnosti zpracovávané na aplikačním serveru jsou řešeny jako aplikace podle metodologie webových aplikací Model 1, která je reprezentována technologií JSP. Pro rozsáhlejší aplikace, je použita metodologie webových aplikací Model 2 tzv. Model-View-Controller. Pro zajištění stabilně vysokého výkonu, škálovatelnosti a snadného rozšiřování řešení byla pro přístup k datům zvolena technologie Enterprise Java Beans.

Projekt ve zkratce

Problém - Rozpor obchodní strategie společnosti ING a jejích prezentací v prostředí českého Internetu. Jednotlivé společnosti vystupující pod značkou ING provozovaly oddělené internetové prezentace. Hlavní doména www.ing.cz pouze zprostředkovávala přístup na tyto prezentace.

Řešení - Sloučení informací a služeb poskytovaných jednotlivými společnostmi. Nový ING Portál poskytuje všechny informace a služby ING ČR jednotným způsobem. Součástí portálu jsou i aplikace Benefit a Oranžové konto.

Přínosy - Sjednocení konceptu prezentace jednotlivých společností vystupujících pod značkou ING. Zjednodušení a sjednocení správy služeb, které poskytuje ING prostřednictvím Internetu (internetový distribuční kanál)

Použité produkty a technologie - IBM WebSphere Application Server 3.5, IBM HTTP Server 1.3.12, Oracle 8.1.7, JSP, Servlet API, Enterprise Java Beans

Dodavatel - Implementací řešení byla pověřena společnost Trask solutions.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -