facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 9/2002

Informační technologie v nemocnici

Informační systémy hrají ve Fakultní nemocnici Brno důležitou roliFakultní nemocnice Brno (FN Brno) vznikla v roce 1998 spojením tří samostatných nemocničních zařízení - Fakultní nemocnice s poliklinikou v Bohunicích, Porodnice na Obilním trhu a Dětské nemocnice v Černých Polích. V průběhu roku byla k FN připojena další zdravotnická zařízení. FN Brno se tak zařadila mezi největší poskytovatele lékařské péče v České republice.


Každý dříve samostatný subjekt si ale přinesl kromě ostatních specifik i odlišný stupeň počítačové gramotnosti, závisející na množství různých počítačových systémů či vlastních specializovaných programů. FN Brno proto ve své strategii v roce 1998 hledala takového partnera, který by byl schopen zajistit základní informační potřeby nemocnice, maximálně využít zakoupený hardware, nízkou kvalitu sítí a zároveň by dokázal převést vytvořené pacientské databáze do nového systému a byl by schopen komunikovat s některými subsystémy, které z důvodů ekonomických či provozních nebylo možné změnit. Tato strategie byla promítnuta do Rámcového strategického záměru do informačních technologií ve FN Brno v letech 2001 až 2005.

Laboratoře
V laboratorních provozech došlo ke konsolidaci a centralizaci, což znamená optimální využití kapacit všech laboratoří. Díky jednotnému laboratornímu informačnímu systému je možné výsledky laboratorních vyšetření přebírat po síti kdekoliv v nemocnici. Nemocniční informační systém komunikuje s laboratorními systémy na biochemii, hematologii a mikrobiologii. Od roku 2001 se používá elektronický přenos výsledků z laboratoří na všechna klinická pracoviště a výsledky vyšetření z jiných systémů je možné vkládat do lékařské dokumentace v nemocničním informačním systému. Odpadá tak množství malých prohlížečů a dochází ke sjednocení. Zároveň se dostává do provozu i export žádanek k vyšetření v elektronické podobě.
 

Lotus Notes
Páteří informačních systémů ve FN Brno jsou Lotus Notes, Navision Attain a Amis*H. Stěžejním systémem pro vnitronemocniční komunikaci a řízení FN Brno je od roku 1998 Lotus Notes. Poštovní databáze Lotus Notes je oficiálním komunikačním prostředkem FN Brno. Její využití pro oběh vnitroústavní korespondence má řadu výhod, mj. jednoduchost používání databáze, rychlost a bezpečnost přenosu informací.
 
V roce 1999 FN Brno zvolila jako strategického partnera v rámci dalšího rozvoje Lotus Notes v nemocnici firmu GC System. Její programový produkt ISOPack se stal hlavní součástí systému řízené dokumentace. Aplikace ISOPack obsahuje skupinu databází, jejichž využití umožňuje převedení převážné většiny agendy týkající se řízení nemocnice do elektronické formy.

Jedná se především o databázi Korespondence, která je určena k přehledné evidenci veškeré úřední korespondence ve FN Brno v souladu s platným spisovým a skartačním řádem. Databáze Porady a úkoly slouží pro pořizování zápisů z pracovních porad a pro zadávání a kontrolu plnění úkolů. K dalším databázím patří Řízení lidských zdrojů, Firemní formuláře s žádostmi o řádnou dovolenou a náhradní volno a Správa aut s cestovními příkazy v elektronické podobě.

Pro potřeby předávání ucelených informací na všechna medicínská i nemedicínská pracoviště vyvinula FN Brno vlastní aplikaci s názvem Vnitřní informační systém, což je skupina databází, v nichž jsou zveřejňovány aktuální informace z jednotlivých útvarů FN Brno.

E-learning
Jak střední zdravotnický personál, tak i specialisté, zdravotnický a lékařský management jsou cíleně stimulováni k využívání výpočetní techniky, která se v současné době stává pro vykonávání jejich práce věcí již takřka nezbytnou. Lékařský personál se v oblasti IT dále vzdělává a postupně tak mizí systém psaných dokumentů, papírové evidence a kartoték.

Podstatným krokem k úspěšnému rozvoji IT povědomí v řadách zaměstnanců se bezpochyby stala aplikace e-learningové formy školení. V červnu 2001 byl ve FN Brno nasazen produkt firmy Lotus - LearningSpace. V tomto produktu byly vytvořeny edukační kurzy pro základní obsluhu systému Lotus Notes v.4 a návazně také produktu ISOPack.

V těchto kurzech bylo během čtyř měsíců proškoleno 282 zaměstnanců (všemi kurzy prošlo celkem 635 studujících) za podpory pěti lektorů z řad oborníků FN Brno. Kurzy se týkaly oblastí základů Lotus Notes v.4 pro uživatele, databáze Porady a úkoly a Korespondence.

Pro letošní rok se počítá s vytvořením dalších kurzů pro používání databází ISOPack, základního školení Windows, Word a Excel, kurzů pro uživatele systémů Navision Attain a Amis*H. Připravuje se kurz pro uživatele Lotus Notes v.5. V březnu tohoto roku byl nasazen nový kurz pro vedoucí pracovníky v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. V budoucnu jsou plánovány také kurzy z oblasti managementu, zdravotnictví aj.

Plán do konce roku 2005 předpokládá pořízení počtu licencí, které budou odpovídat počtu zaměstnanců FN Brno tak, aby mohla být školení zaměstnanců, včetně vstupních proškolení nových pracovníků, prováděna elektronickou formou vzdělávání.
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -