facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 9/2002

Implementácia Balanced Scorecard

-nov-


Balanced Scorecard (BSC) je manažérsky systém, metodika riadenia, ktorá umožňuje organizáciám objasniť ich víziu a stratégiu a preniesť ich do akcie. Pri plnom rozvinutí Balanced Scorecard transformuje strategické plánovanie z akademických príkladov do nervového centra podniku. Nevyhnutným predpokladom implementácie Balanced Scorecard je jasné porozumenia vízii a stratégii organizácie.


Implementácia BSC býva organizovaná ako osobitný projekt rozvoja manažérskeho systému. Projekt by mal byť plánovaný s rovnakými detailmi ako každý iný projekt v organizácii s použitím štandardných procedúr projektového manažmentu. Skutočná implementácia Balanced Scorecard môže byť rozdelená na štyri fázy:

. Syntéza Modelu,
. Technická Implementácia,
. Organizačná Integrácia,
. Technická Integrácia.

Viac z vyššie popísaných fáz môže prebiehať paralelne, čo umožňuje skrátenie celkovej dĺžky trvania projektu.
 
Počas Syntézy Modelu organizácia hľadá konsenzus medzi víziou a stratégiou a potrebnými meraniami. Mimo toho, stratégia organizácie je kvantifikovaná meraniami alebo Kľúčovými Indikátormi Výkonnosti (KPI). Merania môžu byť odvodené od stratégie použitím Kritických Faktorov Úspešnosti (CSF) alebo alternatívne použitím Strategickej mapy. V tejto fáze sú definované aj kľúčové vlastnosti meraní BSC.
 
Vo fáze Technickej Implementácie sú vízia, stratégia, kritické faktory úspechu, merania atď. vkladané do systému. Krok technickej implementácie zahŕňa: inštaláciu softvéru, tréning, vybudovanie scorecardov, nastavenie cieľových a alarmujúcich úrovní, nastavenie pravidiel konsolidácie údajov ako aj definovanie grafov a prvotné nastavenia reportov.

Cieľom Organizačnej Integrácie Balanced Scorecard je jeho integrácia s manažérskymi a reportovacími procesmi organizácie a komunikácia pre všetkých členov organizácie.

Technická Integrácia sa vykonáva za účelom zníženia úsilia pre zber údajov jednotlivých meraní. Balanced Scorecard je integrovaný do informačných systémov, databáz a/alebo dátových skladov ako aj finačných reportovacích systémov, Podnikových Informačných Systémov (ERP) alebo systémov pre styk so zákazníkmi (CRM).

Prínosy BSC sa prejavia, len ak sa Balanced Scorecard používa na každodenné operácie. Aktualizácia údajov, analýzy a reportovanie sa vykonávajú pravidelne s manažérskymi a reportovacími procesmi. Z času na čas je tiež potrebná "kultivácia" Balanced Scorecard. Balanced Scorecard môže byť používaný manažmentom ako štandardný nástroj pre ich strategickú prácu.

Balanced Scorecard v praxi
Vynikajúcim nástrojom pre implementáciu BSC je softvérový produkt QPR ScoreCard, ktorý je jedným z modulov manažérskeho softvéru QPR Management Software od fínskej spoločnosti QPR Software Plc. Jej produkty sú na slovenskom a českom trhu dostupné vďaka spoločnosti NOVITECH, ktorá je obchodným a implementačným partnerom pre Strednú a Východnú Európu v oblasti vývoja softvéru určeného pre podporu a praktickú realizáciu procesného manažmentu. V súčasnej dobe ponúka slovenské verzie jednotlivých modulov a pracuje už aj na českých verziách.

QPR Management Software je komplexný nástroj pre praktickú realizáciu procesného manažmentu. Pozostáva z troch modulov:

. QPR ProcessGuide je nástroj určený na procesné modelovanie, mapovanie, simuláciu a analýzu procesov. Poskytuje rôzne grafické prezentácie, ako aj publikáciu procesov do prostredia intranetu a internetu. Pomáha pri návrhu a zdokonaľovaní obchodných procesov. Je vynikajúcim nástrojom pre zavádzanie a udržiavanie systému manažérstva kvality ISO.

. QPR ScoreCard je automatizované softvérové riešenie pre implementáciu Balanced Scorecard a strategickú interpretáciu meraní a riadenia. Pomáha premeniť podnikateľskú víziu a stratégiu do reality tým, že umožní sledovať kľúčové finančné a nefinančné ukazovatele výkonnosti. Umožňuje vytvárať akčné plány pre akékoľvek merania, ktoré pomôžu naplánovať budúce kroky a vidieť, kam spoločnosť smeruje. Nadefinovaním cieľových a varovných hodnôt zistiť, na čo sa zamerať pre dosiahnutie cieľa, a vidieť prehľad firemných výkonov a ukazovateľov prostredníctvom zrozumiteľných správ a grafov.

. QPR CostControl je nástroj, ktorý poskytuje pohľad na aktuálne náklady jednotlivých činností, produktov a zákazníkov. Základnou filozofiou je kalkulácia nákladov na základe aktivít, čo znamená rozdelenie nákladov nie podľa nákladových položiek, ale podľa jednotlivých činností, na ktoré sa náklady vynaložili. Ako hlavný nástroj sa používa metóda ABC - Activity Based Costing, teda analýza a sledovanie nákladov podľa činností.

Uvedené moduly umožňujú získavať, analyzovať a vytvárať informácie pre riešenie strategických problémov a vytváranie strategických rozhodnutí, identifikovať všetky nerentabilné miesta podniku a korigovať nedostatky, čím napomáhajú k zeefektívneniu procesov v podniku. Ponúkajú integrovaný pohľad na procesy, zdroje a náklady spoločnosti, čím umožnia riadiť a kontrolovať podnikateľské aktivity.

Nepopierateľnou výhodou QPR Management software je na jednej strane schopnosť modulov pracovať samostatne, čo znamená, že je možné zaviesť napr. len procesné riadenie v spoločnosti prostredníctvom QPR ProcessGuide, a na strane druhej schopnosť modulov pracovať integrovane, čo umožňuje importovanie údajov z jednotlivých modulov navzájom.

QPR Management Software ako integrované riešenie ponúka kvalifikované znalosti o štruktúre nákladov, podnikových procesoch ako aj stratégiach a výkonoch. S QPR Management Software je možné riadiť a predpovedať vývoj podnikania prostredníctvom úspešnejších rozhodnutí pri strategickom riadení procesov.

V súčasnej dobe sa spoločnosť NOVITECH aktívne podieľa na lokalizácii jednotlivých modulov nielen do slovenského prostredia. Produkty je možné využívať aj formou prenájmu.

KONTAKT:
NOVITECH a.s
Moyzesova 58
04001 Košice
Slovenská Republika

Tel: +421 55 7274 245
Fax: +421 55 622 10 43
www.novitech.sk
qpr@novitech.sk
www.qpronline.com

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -