facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 6/2002

Grafický registr sítě

Projekt společnosti Český Telecom

-hsi-

Počátky projektu Grafický registr sítě (GRS) ve společnosti Český Telecom se datují zhruba do roku 1995. V té době se začalo plošně zavádět digitální zpracování geodetických dat a mapových podkladů a zároveň bylo nutné reagovat na poměrně rozsáhlou výstavbu telekomunikačních sítí. V té souvislosti bylo nutné zavést jednotnou formu dokumentace staveb telekomunikační sítě. Nad aplikacemi MicroStation a GeoOutlook od Bentley Systems proto začal Český Telecom s pomocí subdodavatelské firmy HSI vyvíjet aplikační nadstavbu šitého na míru (MacroTEL, TesTEL, ViewTEL) pro správu svých geografických dat.

Etapa 1 - jednotnost zpracování dat
Během první etapy tohoto projektu bylo na přelomu let 1995-1996 hlavním cílem vybavit pracoviště technické dokumentace Českého Telecomu základním softwarem a hardwarem.

"Tenkrát jsme spolupracovali s firmou Intergraph, od níž jsme nakupovali základní softwarové vybavení, k němuž patřil i systém MicroStation ke zpracování geografických dat. Zároveň jsme začali vyvíjet s firmou HSI první verze aplikačních nadstaveb. První z nich je MacroTEL - software pro zpracování geografických dat, druhou je TesTEL - software pro kontrolu dat, která přijímáme od dodavatelů."
- Michal Hamouz, manažer pro standardy a systémy Divize sítí Český Telecom

V této souvislosti je důležité upozornit na to, že poměrně velké množství geografických dat Českého Telecomu vytvářejí jeho subdodavatelé. Součástí stavby telekomunikačních sítí je i geodetické zaměření kabelu a zpracování účelových map těchto sítí. Dokumentační pracoviště Českého Telecomu pak tato data převezmou a začlení do příslušného celku. A ke kontrole dat přebíraných od subdodavatelů slouží právě software TesTEL.
 


 

Etapa 2 - centralizace správy dat
Po dokončení první fáze projektu bylo nutné vyřešit otázku, jak zpracovávat obrovské množství vytvořených dat, které nebyla dokonale strukturovaná a kategorizovaná, navíc byla často lokálně uložená na jednotlivých grafických stanicích. V té době vznikl dílčí projekt Centrální správa dat (CSD) jako 2. etapa projektu Grafický registr sítě. Druhá část projektu měla tři hlavní cíle: zajistit sjednocení a centrální správu geografických dat, druhým cílem bylo umožnit správu ostatních dokumentů datového fondu technické dokumentace. Předmětem dokumentace nejsou totiž "pouze" mapy, ale i jiné soubory - stavební deníky, měřící protokoly - vše, co souvisí s dokumentací příslušné telekomunikační sítě. Třetím cílem projektu CSD bylo umožnit provázání grafických dat s negrafickými databázemi Českého Telecomu, jako jsou rastrové mapy, státní mapová díla, katastrální mapy v digitální formě nebo data městských informačních systémů.

Realizace
"Na začátku jsme měli lokální verze systému MacroTEL, který umožňoval konsolidovat naše vlastní i převzatá data na lokální grafické stanici," říká Michal Hamouz. "Právě proto jsme přistoupili k realizaci projektu GRS-CSD, což je sítové řešení se čtyřmi regionálními servery a celá aplikace funguje na bázi klient-server. Datový sklad je na straně serveru a uživatel s aplikační podporou vyšší verze systému MacroTEL/CSD má ke všem těmto datum přístup buď s oprávněním pro aktualizaci nebo k prohlížení." Základním krokem z hlediska IT bylo spojit lokální verze do síťového řešení a zajistit sjednocení, ale především centralizaci uložení dat. To byla základní podmínka k tomu, aby bylo možné tato data poskytovat ostatním složkám Českého Telecomu. Data technické dokumentace jsou například v případě havárie k dispozici provozním složkám.
 

Použité technologie
"Základním stavebním kamenem systému GRS je MicroStation - začínali jsme u MicroStationu 4, později jsme jednotně přešli na MicroStation 5 a v současnosti používáme verzi MicroStation 95, nad nímž je zpracována aplikační podpora" konstatuje M. Hamouz.

V rámci systému CSD existují jednotlivé moduly - modul pro editaci grafických dat MacroTEL a modul TesTEL pro kontrolu dat od dodavatelů, další je modul SMAFO pro vstup dat od jiných správců sítí (Správa mapového fondu) a poslední je modul ViewTEL pro prohlížení dat. Právě ViewTEL by mel umožnit poskytování dat velkému poctu uživatelů, protože běží nejen nad MicroStationem, ale i nad GeoOutlookem. V Českém Telecomu rovněž funguje vazba na Registry Telekomunikační Sítě (RTS), což jsou negrafické databáze v prostředí Oracle 8.1 s informacemi o topologii sítě, jejím obsazení apod. Je důležité, aby v databázi byla vazba mezi grafikou - například grafickým znázorněním polohy kabelu - a popisnými informacemi o kabelu, technickými parametry, charakteristikou od výrobce apod.

"Technologie společnosti Bentley jsme zvolili hlavně proto, že se jedná o standardní a tradiční prostředí pro zpracovávání geografických dat. V případě HSI byla volba taktéž jednoduchá, jelikož tato firma zaujímala v té době vedoucí pozici mezi tvůrci aplikací nad technologií MicroStation v ČR a navíc byla již naším subdodavatelem na jiném projektu. Následně se jednoznačně potvrdilo, že tyto volby byly správné."
- Michal Hamouz, manažer pro standardy a systémy Divize sítí Český Telecom

Přínosy
Přínos projektu je jednoznačný - rozdíl mezi analogovou a digitální informací je na první pohled jasný. U analogových informací je velký problém s aktualizací i s uskladněním (např. mapy velkého formátu, nutnost speciálních kartoték nebo trezoru, problematické pořizování kopií atd.). "Hlavní přínos vidím ve zpřístupnění dokumentace všem složkám Českého Telecomu, které touto dokumentaci ke své práci potřebují," uvažuje Michal Hamouz. "Nám to samozřejmě velice ulehčilo život, protože aktualizace dokumentace a správa mapového fondu je daleko jednodušší a efektivnější v centrálně zpracované digitální formě. Stejný objem práce se nyní dá zvládnout s menším počtem lidí."

Výsledek - současný stav
Nyní využívá systém GRS okolo 400 uživatelů, zatím především ze strany pracovníku technické dokumentace. V současnosti je hotový systém, který je třeba naplnit daty, jež se z místních serveru a lokálních stanic stahují do centrálního skladu CSD. Na konci letošního roku by měl být naplněn velkou částí dat tak, aby byla k dispozici provozním složkám. Pak počet uživatelů stoupne přibližně na 800 až 900.

Plány do budoucna
"Plánujeme zásadní změnu v systému uložení dat, kdy bychom chtěli stávající souborový systém nahradit databázovým uložením grafických dat s využitím technologie Oracle Spatial," tvrdí Michal Hamouz. "V neposlední řadě chystáme dva nové moduly v systému GRS, a to modul VETEZ pro podporu agendy vyjadřování k investiční výstavbě a modul Kabelovody pro evidenci kabelovodu ve velkých městech."

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -