facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 10/2002

Generování manažerského systému v prostředí Charlie

Tomáš Vašica


V dnešní době již není technologický problém podpořit řízení firmy potřebnými analytickými funkcemi informačního systému. Primární systémy dnes produkují kvanta dat. Vzniká ale problém získat z velkého množství dat takové údaje a informace, které budou mít očekávaný přínos pro kvalitu a rychlost manažerského rozhodování. Cesta k zužitkování dat z transakčních IS a "přetavení" ve smysluplné informace pro řízení vede přes datový sklad a manažerský informační systém.


Příkladem takového řešení je aplikační prostředí Charlie, které je určeno především pro generování manažerských informačních systémů (MIS), právě na bázi datového skladu. Jde o aplikační prostředí, které podporuje standardní technologie Microsoft a Oracle a je integrovatelné se standardními ERP systémy, jako je například IS NORIS, Navision apod. Prostředí Charlie je možné nasadit ve dvouúrovňové nebo tříúrovňové architektuře. Zajímavostí je, že se jedná o původní produkt české společnosti AŘ MANAŽER.

Na bázi prostředí Charlie je možno budovat systémy řízení s různou metodikou (strategické plánování, BSC, ABC, CRM,...). Jádro zahrnuje společnou aplikační logiku a společnou řídící databázi. Na toto jádro je možno napojit standardní nástroje pro Datové pumpy, Reporting, Modelování a simulace a další. S pomocí těchto nástrojů se pak generují přímo řešení daných oblastí (např. SALDO, Konsolidace, Vyhodnocení prodejů...).
 

Základem takto generovaného řešení je datový sklad. Ten je pomocí datových pump napojen na stávající informační systémy zákazníka a případné další zdroje dat. Data jsou uloženy do relačních struktur, které mají zpravidla OLAP charakter. To umožní předzpracovat a ukládat velké objemy dat, podpořit nejen reportingové, ale i modelovací a simulační funkcionality, efektivní provázání s MOLAP serverem.

Nástroj Datové pumpy umožní efektivní podporu ETT procesu (Extraction, Transformation, Transportation), tj. tvorbu nových pump, úpravy a parametrizaci stávajících datových pump. Datové pumpy zajistí rychlou přizpůsobitelnost měnícím se podmínkám (ať již externím nebo interním), efektivní práci se znalostmi, zákazníkem, dokumentaci ETT procesu. Z tohoto úhlu pohledu umožní nástroj Datové pumpy pružnou reakci na změny informačních systémů a databázových aplikací, změny organizačních struktur podniku, ale i jakoukoliv další manipulaci s daty.

Základní funkční vlastností tohoto nástroje je přenést data a provést jejich transformaci mezi dvěmi datovými úložišti. Definice přenosu je generována z grafického prostředí, tedy nevyžaduje žádné programování. Přenos údajů je postaven na práci s definovaným tokem dat. Pomocí základních funkčních komponent, které umožňují agregaci, selekci, třídění, unifikaci, čištění dat, validace, konsolidace atd. dat v datovém toku, jsou konvertována data při přenosu ze zdroje dat do datového skladu (databáze pro OLAP apod.). Definování přenosu se provádí v grafickém prostředí a uživatel si tedy vystačí se znalostmi zdrojové a cílové databáze a problematiky jazyka SQL.

Nástroj EIS umožní nejen prezentaci dat ve formě klasických tabulek, grafů a jejich jednoduchou parametrizaci, ale i tvorbu uživatelsky definovaných typových pohledů, jejich logické uspořádání, export do XLS, HTML a další.

Nástroj Modelování a simulace je obecný nástroj pro efektivní podporu procesu tvorby plánu, podporu controllingu, a to ve všech fázích a úrovních tvorby, a podporu týmové práce. K zajištění uvedené funkcionality umožňuje nástroj vytvářet plán na základě definovaných pravidel, organizační struktury, porovnání variant plánu, srovnání se skutečností. Výhodně lze nástroj využít i k analýze a sledování klientů, jejich ratingu atd.
 

Další nástroje, jako je Plánovač, Bezpečnost a Správa helpů, slouží pro správu systému.

Vedle možnosti generování specifických aplikací je možné využít již vytvořených typových aplikací. Ty jsou součásti MIS Charlie. Jedná se jak o řešení standardních ekonomických, controllingových oblastí (např. Analýza hospodaření, Plán), tak i o specifická řešení (např. z oblasti dopravy, výroby, ...).

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Česká IT společnost ALEF posiluje v Rumunsku partnerství s F5

ALEFČeská společnost ALEF, jeden z největších dodavatelů informačních technologií v České republice a na několika dalších evropských trzích, se stala distributorem společnosti F5 a jejích bezpečnostních řešení pro Rumunsko. Posiluje se tak více než devítiletý vztah mezi oběma firmami na Slovensku, v Maďarsku a České republice.

Helios
- inzerce -