facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 10/2002

Elektronická výměna informací jako integrální součást IS výrobních podniků

Ing. Miloš Rajtr


S blížícím se vstupem ČR do EU je všeobecně očekáván zvýšený tlak na konkurenceschopnost našich podniků v soutěží se subjekty, které se již po delší čas v prostředí otevřeného trhu pohybují. Již několikrát zaznělo i na stránkách časopisů, že k úspěchu nestačí mít dobrý produkt, ale neméně důležitá, ne-li důležitější, je přístupnost informace o produktu a službách jeho dodavatele (kompletnější, rychlejší a pružnější výměna informací ze zákazníky). Pro samotnou činnost podniku je nezbytná pružná reakce na požadavky zákazníků podpořená i na straně vstupu materiálu a subdodávek (rychlá a přitom přesná komunikace s dodavatelem).


Externí výměna informací (se zákazníkem, s dodavatelem)
Přístupnost informací o produktu, neznamená jen oznámení o existenci produktu např. formou reklamy, jde o to, aby si potencionální zákazník mohl "ohmatat" výrobek podrobněji nejen z pohledu jeho vlastností a parametrů, ale i z hlediska možnosti dodávky, termínu, ceny, variant, servisu apod. a měl případně možnost si ho objednat nebo dokonce zaplánovat do výroby. I v další fázi po zadání zakázky má zákazník zájem sledovat, jak je jeho zakázka vyřizována, v jakém stadiu zpracování, či vyřizování se nachází. A to všechno zákazník nebude chtít řešit zdlouhavým telefonováním a výměnou papírových dokumentů poštou nebo faxem s každým potencionálním dodavatelem, ale upřednostní možnost získat tyto informace a reagovat na ně jednoduše a pokud možno v reálném čase. Rovněž dodavatel/výrobce nebude mít zájem, aby personál byl zatěžován neustálými dotazy na ty či oné parametry produktu nebo dodávky (často i od subjektů, které nikdy nebudou jeho zákazníky) zatímco by mohl pracovat na rozvoji produktů, podniku a vztahů se zákazníky. Vedle těchto můžeme říci aktivit z oblasti získávání zákazníka, je tu ještě potřeba udržení si zákazníka a to znamená být informován o tom jak naše produkty a služby s nimi spojené plní očekávání zákazníků. To je jedna strana potřeb přístupu k IS výrobce, nazval bych ji "vztah výrobce-zákazník" (spadá do oblasti E-business a CRM).

Druhá se týká samotného výrobního procesu a jeho zabezpečení materiálem. Elektronická výměna dat společně s vnitřní funkčností IS zde může značně urychlit proces potřeba-objednávka-dodávka. V případě především stálých dodavatelů vede až k realizaci systémů SCM.

Interní výměna informací v podniku
"Interní" výměna informací, spočívá v přístupu pracovníků podniku (managementu, obchodníků, zásobovačů, technického personálu zajišťující servis nebo přípravu výroby, …) k vlastnímu IS (podnikovým datům a aplikacím) ať jsou kdekoli. Důležité je, aby přístup k IS a vizualizace dat byly pro koncového lokálního i vzdáleného uživatele IS pokud možno jednotné, stejně vypadající obrazovka klienta sedícího v podniku jako obrazovka a způsob přístupu vzdáleného uživatele. Neklade to pak zvýšené nároky na uživatele, který mnohem ochotněji a bez komplikací použije známý postup ve známém prostředí, než, aby se musel "naučit" postup odlišný a tedy navíc.

V současné době podporuje řešení výše uvedených potřeb v rámci IS použití Internetu a jeho nástrojů, ale to nejen jako nějaké relativně samostatné nadstavby fungující nad IS podniku, ale přímé jeho součásti, umožňující vlastním zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům přístup (odpovídajícím způsobem řízený a zabezpečený) k podnikovým datům a aplikacím, aniž by seděli u stolního počítače fyzicky připojeného na počítačovou síť podniku.

Důsledky pro moderní IS
Ve smyslu výše uvedených požadavků jsou utvářeny i moderní IS, které v tomto ohledu využívají v současnosti především vlastností Internetu. Otvírají tak přístup k podnikovým datům nejen svým zaměstnancům, ale i širokému okolí svých stávajících a potencionálních zákazníků. Z pohledu výše uvedených požadavků by proto měl moderní podnikový IS umožňovat přístup na ERP systém přes internetový prohlížeč a podporu XML. Výhodou je jednotné uživatelské rozhraní v lokální síti, intranetu i přes internet, které nabídne jak školenému tak i příležitostnému uživateli mimořádně intuitivní obsluhu s jasným a jednoduchým ovládáním. Informační systém tak ještě více propojuje zákazníky, dodavatele i zaměstnance navzájem.

K integrovaným komponentám moderních informačních systémů, vedle klasické funkcionality ERP systémů, patří:

. CRM a konfigurace
Jedná se o interaktivní systém pro externí i interní vyřizování obchodních případů (nabídky, zakázky, odpovědné osoby, termíny) včetně vytváření, správy a evidence příslušné struktury produktu (specifické pro danou zakázku, skladbu a rozsah). Využívá dat IS a může být spuštěn off-line nebo on-line interně (server) i externě (notebook nebo vzdálený počítač).

Konfigurátor produktů je rozhodujícím nástrojem pro podniky, které potřebují zvládnout velký počet variant svých výrobků. Konfigurátor produktů optimálně podporuje prodej, konstrukci i technickou přípravu výroby při vyjasňování zakázky.

. e-business
Umožňuje zákazníkům na celém světě objednávat výrobky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Vyřizování objednávek probíhá mnohem rychleji a levněji než doposud. Registrovaní zákazníci si mohou objednávat náhradní díly a doplňky k produktům nebo nové výrobky běžným internetovým prohlížečem. Možný je i rozpad kusovníků a jejich následné zobrazení zákazníkům na internetu. Veškeré potřebné informace o cenách a výrobcích jsou uloženy v databázi a prezentovány on-line. Zákazníci mohou sledovat stav své objednávky na internetu. Každý zákazník může mít individuální ceny, slevy, platební podmínky, specifický výběr produktů a lze mu prezentovat cílenou reklamu a poskytovat další informace.

Integrace do IS umožňuje založení objednávek přímo a automatizovaně v IS. Také nákupní procesy lze zautomatizovat přes internet s pomocí příslušné komponenty IS (eProcurement) a tak ušetřit náklady.

. SCM řešení
Vyšlo z požadavků automobilového průmyslu, aby zjednodušilo, zrychlilo a ve svém důsledku zefektivnilo procesy nákupu a subdodávek jednotlivých dílů pro automobilky. Technologickým základem je elektronická výměna dat založená na standardech EDI. Dnes ale díky dobrým zkušenostem a dosaženým efektům a samozřejmě i novým možnostem přenosu dat (Internet) postupně vrůstá i do jiných výrobních odvětví. Podnik tak získává podporu na straně logistických procesů pro efektivnější metody řízení výroby (jako JIT, KANBAN, TOC apod.).

Uvedené funkční bloky jistě nejsou žádnou novinkou v oboru IT, jde však o to, aby nebyli pouze samostatným řešením, ale nedílnou součástí IS pro výrobní a dodavatelské podniky. Nasazení internetových technologií a s nimi související zrychlená výměna informací k sobě přibližují výrobce, dodavatele a zákazníky, a urychlují jejich podnikové procesy. Důsledkem jsou pak úspory nákladů, času, vyšší kvalita procesů a celkové zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Pozn. red.: Autor článku, Miloš Rajtr, působí ve společnosti IS Berghof s.r.o., která je dodavatelem ERP systému PSIPENTA.COM a autorem jeho lokalizace pro české prostředí.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -