facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
PříLOHA 5/2002

DSL technologie ideální cestou pro přístup k internetu?

Tomáš Elbl


Je tomu zhruba půl roku, kdy náš dominantní operátor spustil svůj pilotní projekt pro přístup k Internetu prostřednictvím DSL. Očekávání celé internetové veřejnosti se jistě od tohoto okamžiku upírá k následovníku pilotního projektu, komerčně použitelnému vysokorychlostnímu připojení, které by mělo nahradit stávající analogové nebo ISDN přípojky. Podívejme se tedy na možnosti, které se před námi otevírají, jak ze strany zákazníka, tak i ze strany poskytovatele připojení.


Co to je DSL?
Nejdříve bych ale rád pro upřesnění zopakoval jistě stokrát omílanou definici DSL- zkratku anglického Digital Subscriber Line. Jedná se zjednodušeně řečeno o přeměnu stávající klasické telefonní linky ve vysokokapacitní digitální přípojku poskytující přístup k datům i přenosu hlasu ve stejný okamžik. Samozřejmě, že i stávající ISDN linka poskytne stejné výhody, DSL však oproti ISDN umožňuje trvalý přístup bez nutnosti vytáčení připojení a následné časové tarifikace. Druhý zásadní rozdíl je v přenosové kapacitě, která u DSL přípojky může být zhruba deset až třicetkrát větší než u připojení přes ISDN.

Možné problémy a omezení
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že nic nebrání tomu, aby DSL plně nahradilo stávající standardní způsoby komunikace, opak však může být pravdou. Z hlediska poskytovatele ISDN linek, který investoval stovky milionů korun do rozvoje této sítě, se jistě kanibalizace vlastních služeb moc líbit nebude. Navíc i technická implementace DSL s sebou nese jistá omezení, například z hlediska pokrytí. Stávající zařízení umožňuje maximální vzdálenost mezi přípojkou klienta a ústřednou zhruba 3,5 až 5,5 km. Zároveň však ale vzdálenost od ústředny může ovlivňovat tzv. rate adaption, tj. charakteristiku přenosové rychlosti daného směru přípojky. Například u ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), kdy je, jak z názvu vyplývá, přenos asymetrický ve smyslu směru přenosu (tj. od uživatele nebo k uživateli) - může být přenos upravován směrem k uživateli právě v závislosti na vzdálenosti přípojky od ústředny a celkovém zatížení. Pro zákazníka tak může být garantována rychlost datového přenosu ve směru k němu, přičemž odchozí přenosová rychlost může být ovlivněna výše uvedenými parametry a oscilovat u garantovaných hodnot, které jsou však (platí pro ADSL přípojku) řádově poloviční nebo menší než u rychlosti odchozího provozu.

Pozice DSL na trhu
Vraťme se ale nyní k výhodám DSL přístupu k Internetu. Jak již bylo zmíněno, základní poziciování DSL služeb je bohužel nutno očekávat v oblasti, kde nebude docházet ke kolizím s komutovaným přístupem k Internetu (zejména ISDN), ale také nebude docházet k primárním kolizím s pevným přístupem pronajatou pevnou linkou (zejména synchronní digitální a optické okruhy). Předpokládáme tedy, že hlavním konkurentem nastupující DSL produktové řady bude zejména velmi populární bezdrátové připojení v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz nebo progresivně se rozšiřující připojení prostřednictvím kabelových modemů poskytovaných operátory kabelových televizí. Obě tyto skupiny produktů jsou směřovány do řad domácností a menších firem, přičemž jejich nespornou konkurenční výhodou oproti komutovanému přístupu je paušální poplatek, čili časově neomezený přístup. Z tohoto hlediska je DSL připraveno nabídnout obdobné služby.

Jinak tomu však bude, porovnáme-li kvalitativní parametry těchto tří služeb. Přestože je bezdrátové připojení velmi rozšířenou a poměrně levnou alternativou přístupu k Internetu, je škála služeb, které mohou být nad touto službou poskytovány, velmi omezená. Důvodem je především kolísající kvalita služby, která může být ovlivňována vlivy nezávislými na vůli a schopnostech poskytovatele - jedná se o službu poskytovanou ve veřejném pásmu, a tudíž zde budou vždy omezené garance. Oproti tomu připojení kabelové televize je vždy realizováno pouze prostřednictvím infrastruktury daného operátora, tedy vždy v kompetenci jeho dohledového centra a dalších kontrolních mechanizmů. Z tohoto hlediska se tedy DSL svojí povahou a kvalitou vyrovná kabelovému přístupu a rozhodně dalece převyšuje bezdrátové připojení.

Výše uvedené srovnání má však i druhou stránku mince. Vždy záleží na konkrétní implementaci technologie a jejích vlastností v konkrétním produktu. Příkladem tak mohou být velmi levné přípojky s negarantovanými přenosovými rychlostmi (jak v síti kabelového operátora, tak v bezdrátové síti), kdy dochází k úmyslné agregaci v jednotlivých bodech sítě (tzv. úzká hrdla) a následné degradaci kvality služby. Zákazník tak nikdy neví, zda bude schopen v daný okamžik dosáhnout stanovené a požadované maximální přenosové rychlosti, neboť se o celkovou přenosovou kapacitu dělí s ostatními uživateli na základě pravidel, podle kterých k agregaci dochází. Zde vychází technologie DSL jako vítěz, protože není předpoklad, že by byl na trh uveden takový DSL produkt, který by úmyslně degradoval tyto parametry služby.

Cena
Vraťme se nyní k pravděpodobně nejdůležitějšímu kritériu, kterým je cenová, respektive tarifikační politika operátorů. U bezdrátového připojení prakticky všichni poskytovatelé používají dva základní způsoby zpoplatnění služby. Jedná se o měsíční pevný paušál, jehož výše je odvozena od míry agregace a přístupové rychlosti, nebo variabilní tarifikaci dle přenesených dat. Kabelový operátor většinou volí pouze první možnost, neboť při mnohonásobně větším počtu zákazníků by náročnost tarifikace dle přenesených dat byla neúměrná k výnosům takto získaným.
 
Jakým způsobem bude u nás tarifikována služba DSL (primárně se jedná o její asymetrickou variantu, která bude spuštěna jako první), je dnes již také zřejmé. Jak jsem zmínil na začátku, je vysoce pravděpodobné, že v prvních měsících po spuštění DSL služeb bude většina variant obsahovat variabilní tarifikaci podle přenesených dat a pouze několik opravdu vysokorychlostních variant bude zpoplatňováno paušálem, jehož výše se však plně vyrovná stávajícím cenám pevného připojení pronajatým datovým okruhem.

Situace u nás tak spíše odpovídá stavu, kdy je DSL úmyslně postaveno cenově vysoko nad ostatní služby a postupně s rozšířením pokrytí a rozvojem vlastní DSL sítě bude docházet k postupnému zlevňování a vytlačování ostatních alternativ. Jinak je tomu v zemích, kde je již DSL implementováno a za poplatek na poměrně nízké úrovni dostanete přístup s neomezeným přenosem dat. DSL tak velmi rychle nahrazuje zejména v domácnostech komutované připojení. Doufejme, že u nás tomu brzy bude také tak, případně, že mezikrokem bude zavedení měsíčního paušálního poplatku za neomezený přístup k Internetu prostřednictvím ISDN.

Pozn. redakce: Autor článku pracuje ve společnosti Nextra Czech Republic.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -