facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 6/2002

Datový sklad pro Bonatrans

Vybudování datového skladu pomáhá manažerům Bonatransu

-dw-


Akciová společnost Bonatrans patří k nejvýznamnějším výrobcům železničních dvojkolí a jejich dílů na světě. Společnost je partnerem řady národních a soukromých železnic, městských dopravních podniků, výrobců, opraven a provozovatelů kolejových vozidel v téměř 50 zemích 4 kontinentů. V současnosti společnost zaměstnává kolem 960 pracovníků. Obrat společnosti v roce 2001 dosáhl cca 3 mld. korun.


Rostoucí tlak konkurence a tedy vyšší požadavky na přesnější a efektivnější řízení vedly k rozhodnutí implementovat nový komplexní informační systém pro řízení a plánování výroby (ERP), vedení účetnictví, mezd a řízení personalistiky. Součástí modernizace informační infrastruktury podniku se stal také datový sklad, který zajišťuje konsolidaci dat a tvoří základnu pro manažerský systém. Ten nabízí manažerům Bonatransu přehled a analýzu souvisejících informací z různých agend a pomáhá tak přesněji řídit jednotlivé obchodní procesy a nacházet nové podnikatelské možnosti.
 

Výchozí stav
Složitou historii ve společnosti zaznamenával i vývoj software. První aplikace vyvinuté tehdejším výpočetním střediskem jistě postačovaly dřívějším požadavkům. S přibývající konkurencí ale vznikaly i nové nároky na informační systém. Tyto potřeby byly řešeny svépomocí, hlavně vývojem samostatných a vysoce customizovaných modulů, které přesně splňovaly očekávání uživatelů. Vedlejším negativním efektem ovšem byla oddělenost jednotlivých souvisejících agend (účetnictví, výroba, nákup a prodej).

Implementace nových řešení
V součastné době Bonatrans proto implementuje komplexní informační systém pro řízení a plánování výroby (ERP), účetnictví a dokončil implementaci softwaru pro personalistiku a mzdy.

S touto rozsáhlou implementací nových aplikací přichází na mysl i otázka: "Co s historickými daty po implementaci nového systému?"

Odpovědí na tuto otázku je plán, jehož podstatou je převést všechna data do společného a jednotného datového skladu. Zde budou data konsolidována a budou přístupna všem aplikacím a zejména pak uživatelům. Aplikace si zde budou "vyměňovat" data, která mají společné a tím bude zajištěna konzistence dat ve všech používaných systémech společnosti. Hlavní podstatou je možnost pohledu uživatelů na minulý vývoj firmy a srovnání se současností, neboť při implementaci nového SW mnoho historických dat nelze úspěšně migrovat.

Požadavkem definovaným v zadání projektu bylo také snížení rizik při rozhodování. Tohoto cíle je dosaženo vytvořením zdroje přehledných informací o obchodních a ekonomických ukazatelích hospodaření podniku.
 

Řešení projektu datového skladu a MIS
Jako řešitel projektu datového skladu byla vybrána společnost Dataware, která se po celou dobu své existence specializuje na oblast Business Intelligence a disponuje vlastní projektovou metodikou tvorby manažerských informačních systémů.

Datový sklad byl vybudován a je provozován na platformě produktů společnosti Microsoft. Databázový server s operačním systémem Microsoft Windows 2000 Server a databáze Microsoft SQL server 2000 tvoří datovou základnu systému. Pumpování dat zajišťuje DTS (Data Transformation Services - komponenta MS SQL Serveru) a OLAP vrstva je vytvořená v Microsoft Analysis Services. Toto řešení na straně serveru se vyznačuje mimořádně příznivým poměrem ceny a výkonu. Umožňuje navíc vytvořit kvalitní koncové manažerské aplikace v prostředí Microsoft Office 2000 - prostředí, které uživatelé v Bonatransu velmi dobře znají a dokáží využít.

Přínosy nového řešení
Jaké jsou přínosy nového řešení v Bonatransu? Již v pilotní etapě vznikla sada pohledů, kterou v součastné době používá 30 pracovníků společnosti. Mezi pravidelnými uživateli je i zastupující generální ředitel ing. Jaroslav Sedlák, který říká: "Aplikace pro sledování našich obchodních procesů mi pomáhá optimalizovat tyto postupy a nacházet nové možnosti v našem podnikání".

IT manager společnosti, ing. Radek Szmek, který byl otcem myšlenky vybudovat datový sklad ve společnosti, dnes, kdy všechny procesy v datovém skaldu jsou v rutinním chodu, říká: "Vybudovaný MIS dokázal udržet integrovaná data ze systémů, které jsou nahrazovány novými. Nové systémy, tak po přebudování datových pump, budou nadále dodávat data k již existujícím historickým informacím a poskytnou tak možnost srovnávání s historickými trendy firmy se zachování původních pohledů. Dalším přínosem byla integrace souvisejících informací z oddělených agend starých systémů (účetnictví, výroba, obchod).

MIS navíc představuje jednoduchý a přehledný analytický nástroj, jak pro vrcholový tak i střední management. Každý uživatel je schopen z přednastavené sestavy vygenerovat množství dalších souvisejících pohledů a na jejich základě pak spolehlivě rozhodovat."

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -