facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 1-2/2002

„Controlling bude v budoucnu zaujímat jedno z významných míst v řízení..."

říká Mgr. Miloš Weiser, ekonomický ředitel společnosti Hella AutotechnikControlling představuje v řízení společností stále ještě ne zcela vyjasněný pojem, který se někomu může jevit jako velký přínos, někomu (těm méně důvěřivým) přesně naopak. V následujícím rozhovoru bychom Vám chtěli představit firmu Hella Autotechnik, s. r. o., pro kterou controlling znamená analýzu všech procesů řízení firmy. Na naše otázky odpovídal pan Miloš Weiser, který je v Hella Autotechnik zodpovědný za řízení finančního oddělení, oddělení controllingu a informačních systémů.


Začněme nejdříve představením Vaší firmy. Čím se Hella Autotechnik zabývá?

Hella autotechnik se zabývá výrobou, instalací a opravami elektrických strojů a přístrojů. Takto je specifikován předmět podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku firmy. V praxi to znamená, že firma se zabývá výrobou světelné techniky pro automobilový průmysl. Firma se především specializuje na výrobu předních (hlavních) světlometů.
 

Co pro Vaši firmu představuje pojem controlling?

Tento pojem se dá vyložit několika způsoby. Pro naši firmu tento pojem znamená ucelený systém práce s daty se zaměřením na celý proces řízení firmy. Nejedná se pouze o finanční controlling, což některé firmy takto zavádějí, ale jedná se o analýzu všech procesů. Ve skutečnosti můžeme říci, že se jedná o logistickou část informačního systému.


Dále samozřejmě finanční controlling a posléze i personální controlling. V určité části se controlling zabývá i analýzou vývojových dat. Controlling mateřské společnosti zaujímá významnou pozici vzhledem k tomu, že se jedná o sběr dat ze všech dceřinných společností. Je nutné, aby poskytovaná data měla co největší vypovídací schopnost a zároveň byla spolehlivá co do zobrazení hodnoceného procesu. Výsledkem jsou potom kvalitní data pro správná budoucí rozhodnutí.

Tento fakt hraje v našem životě stále významnější úlohu, a proto bylo v průběhu uplynulého roku vybudováno oddělení controllingu. Vybudování controllingu neznamená pouze zřízení kanceláře, ale byl vypracován koncept systémů reportů pro všechny definované procesy. Úkolem tohoto oddělení v příštím období bude zajistit pro tyto reporty spolehlivá data z ERP a jejich následnou analýzu.

Ano, oddělení controllingu vypracovávalo z počátku reporty jen pro finanční oddělení matky. V současné době se rozšiřuje požadavek na oblast obchodu, výroby, zásob, atd.

Jaký byl vývoj controllingu ve Vaší společnosti a jak se díváte na současný stav?

V počátku naší práce bylo vytvořeno jen několik reportů a analýz v oblasti financí. V současné době je však velký tlak na získávání mnoha informací, které ovšem v případě velkého objemu nemusí mít správnou vypovídací schopnost vzhledem k pracnosti a komplikovanosti přípravy.
 
Jedná se například o neustálé zvyšování produkce, růst složitosti firmy (přesuny uvnitř systému - lidi, hodnoty), to vše je nutné sledovat, zobrazit a prezentovat v co nejreálnější podobě.

 

Jaký SW využíváte pro podporu rozhodování?

Pro řízení logistiky používáme systém BRAIN (nákup, výroba, prodej, sklady). Ostatní moduly - finanční, personální, údržba a vývoj jsou naváděny v systému SAP R/3. Pro manažerské hodnocení a plánování se používá jako manažerská nadstavba software pod názvem MERIT.

Firma zvažovala, jakým způsobem prezentovat data co nejsrozumitelnějším způsobem, a po důkladném výběru zvolila systém MERIT, který za daných okolností plní funkci datového skladu. Jako prezentační vrstva je pak používána samostatná softwarová aplikace MERIT. Do budoucna chce firma jít pouze tím směrem, že veškerá data určená k analýzám budou z ERP převáděna do datového skladu a odtud prezentována vedením firmy.

Jaké jsou vaše zkušenosti s externími spolupracovníky v tomto směru?

Výběr externího dodavatele SW je složitý, protože mnoho firem nabízí mnoho různých SW pod názvem MIS, EIS atd. a je důležité správně vybrat. Správně vybrat znamená získat software za přijatelnou cenu a hlavně nekupovat pouze SW, ale také controllingové zkušenosti a profesionální podporu.

Již druhým rokem spolupracujeme s firmou GiST na metodické části a budování SW nadstavby MERIT.

Důvodem proč jsme si vybrali právě MERIT od firmy GiST je, že tato firma nám nejprve nabídla spolupráci při tvorbě controlligové koncepce. Byl vypracován rozsáhlý koncept systému controllingu v naší společnosti a poté, vzhledem k tomu, že GiST nabízí i z pohledu nákladů přijatelnou softwarovou nadstavbu, jsme zahájili implementaci software MERIT.

Vraťme se nyní ještě zpět ke controllingu. V jakých oblastech u vás vidíte do budoucna možnosti zkvalitňování controllingu?

Controlling u všech moderních firem zaujímá v poslední době velmi významné místo a dovolím si tvrdit, že v budoucnu bude zaujímat jedno z významných míst v řízení společnosti.

Naše oddělení controllingu se chce zaměřit na zkvalitnění :

. Kalkulací ceny výrobků v návaznosti na skutečné výrobní náklady.
. Řízení rentability obchodního případu tzn., od určení nabídkové ceny pro zákazníka, dále proces vývoje a posléze prodej zákazníkovi, a to vše z pohledu vyhodnocení všech možných efektů.
. Detailní vyhodnocování výrobní zakázky s ohledem na sledování produktivity práce.
. Navedení systému BALANCE SCORE CARD a jeho využití při strategickém rozhodování TOP managementu.
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -