facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEM 7-8/2002

Cesta k vyšší bezpečnosti

Kompaktní kamerové systémy

Jan Rozmahel


Pro zabezpečení různých objektů se v poslední době stále více používají systémy průmyslové televize. Překážkou jejich dalšího rozšíření ale bývá často vysoká pořizovací cena. Ideálním řešením v jednodušších aplikacích, kde pro pokrytí sledovaného prostoru postačuje několik kamer, jsou kompaktní kamerové systémy.Tyto systémy se uplatní v nejrůznějších aplikacích, jako např.v bankách, maloobchodních prodejnách, u benzinových stanic, v rodinných domcích, ve školách, zdravotnických zařízeních i v zemědělských provozech. Kompaktní kamerový systém v sobě sdružuje funkce průmyslové televize (přenos obrazu) a obousměrné hlasové komunikace.


Vyšší bezpečnost v různých prostředích
Kde všude nacházejí kompaktní kamerové systémy uplatnění? Načrtněme si možnosti jejich využití v několika různých prostředích:

Hotely
Jednou z povinností hotelů je chránit hosty a jejich majetek. Dále musí zajistit bezpečné pracovní prostředí pro personál a ochránit svůj majetek i prostory před zloději, nepovolaným vstupem a jinými narušeními běžného provozu. Základním kamenem celkového bezpečnostního řešení je přitom sledování veřejných prostorů a prostorů se zvýšeným rizikem vniknutí a krádeže, jako jsou parkoviště a zábavní prostory. Dalším krokem pak může být kontrola přístupu pomocí kamer a jednotek interkomu, kterými lze na vybraných místech kontrolovat totožnost návštěvníků - například hostů přijíždějících mimo obvyklou otevírací dobu nebo dodavatelů užívajících zadní vchod. Všeobecnou bezpečnost může dále zvýšit viditelná přítomnost monitorovacího systému, který sám o sobě působí jako prostředek k odrazení zlodějů.

Malé firmy
Dílny, továrny, servisní centra, logistické firmy a mnoho dalších malých firem čelí krádežím zboží, a to zejména v prostorech s velkým pohybem zásilek, rozsáhlých skladových prostorech nebo při velké četnosti návštěvníků. V takových případech může být vhodné monitorování všech prostorů a sledování přicházejících a odcházejících zaměstnanců i návštěvníků. S návštěvníky lze pracovat s podstatně vyšší efektivitou, když je možné pomocí kamer a interkomu ověřit na dálku jejich totožnost a až poté je vpustit bránou nebo dveřmi do objektu. V prostorech se zvýšenými bezpečnostními riziky je možné propojit kamery s detektory pohybu nebo senzory registrujícími vstup, a automaticky tak řídit přepínaní záběrů a poplachové funkce.
 


Minidome kamery v nenápadných půlkulových krytech jsou vhodné k umístění na strop místnosti.

Malé a střední obchody
Malé obchody mají svá vlastní specifická bezpečností rizika plynoucí z volného vystavení všech druhů zboží na poměrně rozsáhlých plochách. Další rizika krádeže plynou ze zařízení typických pro obchody, jako jsou například zkušební kabinky. Efektivním řešením většiny bezpečnostních rizik je sledování prodejní plochy a vstupů do zkušebních kabinek. Případné zloděje pak odrazuje i viditelná přítomnost kamerového systému. Další bezpečnostní opatření zahrnují prověření osob vstupujících zadním vchodem (například dodavatelé) pomocí záběrů z kamer a zvuku z interkomu ještě před jejich vpuštěním do obchodu.

Školy
Velké množství žáků a studentů pohybujících se po budovách, nejrůznější návštěvníci přicházející a odcházející po celý den, zvýšené riziko krádeže v počítačových učebnách či šatnách, šikana a mnoho dalších věcí ..., to je pouhý zlomek bezpečnostních problémů, kterým dnes musí školy čelit. Všechny uvažované prostory je proto nutné sledovat, ať už trvale nebo v pravidelných intervalech, a to s možností rychlého zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí. Návštěvníky je vhodné před vpuštěním do objektu prověřit a případně i evidovat. Kvůli časové náročnosti a potřebě mnoha pracovníků je v podstatě nemožné plnit všechny tyto úkoly bez pomoci kamerové techniky. Významnou část celkového bezpečnostního řešení tvoří sledování vchodů a prostorů se zvýšeným rizikem neoprávněného vniku a krádeže. Viditelná přítomnost systému kamer navíc sama o sobě působí jako prostředek ke snížení kriminality.

Nové možnosti kamerových systémů
Neuvěřitelně rychlý rozvoj mikroelektroniky a optoelektroniky se přímo odráží v konstrukci stále dokonalejších barevných kamerových systémů, které mají přispívat ke snížení počtu krádeží a kriminality vůbec kolem nás. Zatímco ještě zhruba před pěti lety bylo možno sledovat pozvolný nárůst inovací v této oblasti, nyní se novinky objevují stále častěji. Zpravidla už také nejde jen o drobná zlepšení, ale přicházející konstrukční změny mají zpravidla zásadní význam.

Moderní kamery se vyznačují vysokou citlivostí a poskytují ostrý kontrastní obraz i za špatných světelných podmínek (<0.2 lux). Dnes jsou již běžně vybaveny citlivým mikrofonem. Navíc je možné přímo k jednotlivým kamerám připojit běžná čidla zabezpečovací techniky (pohybová čidla, dveřní kontakty apod.). Při aktivaci poplachu (např.připojeným čidlem) je signál z příslušné kamery přepnut na monitor. Toto řešení umožní nejenom zjištění, že se v určitém místě "něco děje", ale zároveň i okamžité zobrazení situace na obrazovce monitoru, včetně poslechu zvuku ze sledovaného prostoru. Je-li k systému připojený videorekordér, kritický okamžik se automaticky zaznamená pro pozdější vyhodnocení.


K monitoru kamerového systému se zabudovaným sekvenčním přepínačem
lze připojit až 4 kamery a jejich záběry postupně jeden za druhým sledovat na obrazovce.

Systémové konfigurace
Nejdůležitějším rozhodnutím při pořízení kompaktního kamerového systému je volba typu systémového monitoru - buď monitoru s multiplexerem (až pro osm kamer) nebo monitoru s přepínačem (až pro čtyři kamery):

. Monitor s multiplexerem
umožňuje současné zobrazení záběrů až osmi kamer v režimu 3x3 (osm kamer plus datum/čas) nebo 2x2 v reálném čase. Obraz kterékoliv kamery je možné zvětšit na plnou velikost nebo je možné nechat obrazy kamer automaticky přepínat. Záznam v digitální paměti dovoluje okamžité přehrání toho, co se událo několik sekund před a po události (poplachu). Funkce "foto" uloží do paměti obraz z kamery v okamžiku stisku tlačítka zvonku na jednotce interkomu. Multiplexovaný signál z kamer je pak možné zaznamenat na připojeném videorekordéru, na kterém se bude nahrávat obraz všech kamer v maximálním rozlišení.

. Monitor s přepínačem
umožňuje v reálném čase sledovat obraz v plné velikosti až ze čtyř kamer. Kamera, jejíž záběr se zobrazí na monitoru, se volí manuálně, nebo lze naprogramovat automatické přepínání s definovanou časovou prodlevou. Záběry z kamer (manuálně nebo spuštěným poplachem) je opět možno zaznamenat pomocí připojeného videorekordéru.

Důležité a užitečné funkce
V obou uvedených konfiguracích kamerových systémů jsou výhodou, a u kvalitních řešení by měly být k dispozici, rozšiřující funkce, které z jednoduchého řešení pro sledování dělají skutečný inteligentní zabezpečovací systém:

Velmi užitečná je kupříkladu v systému zabudovaná videodetekce pohybu s nastavitelnými parametry - citlivostí, velikostí a umístěním hlídané oblasti, která automaticky vyvolá přepnutí příslušného obrazu na monitor. Zvukový signál zároveň upozorní uživatele na změnu situace. Tak lze například úzce lokalizovat vybranou oblast, která je v popředí zájmu ostrahy. Stačí na monitoru vyznačit určené místo ( třeba automobil na parkovišti) a jakmile se k objektu kdokoliv přiblíží, systém okamžitě na vzniklou situaci zareaguje.

Výhodou je bezesporu také funkce zoom pro zvětšení obrazu vybrané kamery, která umožňuje uživateli získat více informací o místu, které ho na vybraném záběru zajímá. Užitečné je, že kompaktní systém umí pracovat ve dvou režimech, den a noc, a pro každý z nich je možné nastavit jiné parametry hlídání. Zvláště v prodejnách je pak velmi dobře využitelný prezentační mód, kdy se na obrazovce přídavného monitoru přehrávají propagační filmy, televizní reklamy nebo zvláštní nabídky.

Mezi samozřejmosti u kvalitního řešení by mělo patřit tlačítko pro ovládání externích zařízení, jako je například otevírání dveří.

Pro snadnější programování a obsluhu systému je určitě výhodou, pokud je kamerový systém vybaven OSD (On Screen Display), a vzhledem k tomu, že zejména v prodejnách bývá monitor často umisťován do prostoru nad prodejním pultem, což značně ztěžuje jeho obsluhu, je užitečný také infračervený (IR) dálkový ovladač.

http://web.telecom.cz/kamera
 

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -