facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 12/2003

Čárové kódy zefektivňují práci ve skladech

firmy Vetropack Moravia Glass

Miroslav Vavera


Každá společnost pracující s informačním systémem se snaží maximálně a efektivně využít jeho vlastností k optimalizaci svých procesů a tím dále zvyšovat produktivitu práce. Příkladem takových optimalizačních kroků může být automatizace skladového hospodářství využitím technologie čárových kódů ve společnosti Vetropack Moravia Glass Kyjov. Cílem tohoto článku je stručné seznámení s projektem nasazení technologie čárových kódů, s potřebami, které k realizaci projektu vedly, a s přínosy, které projekt znamenal pro zefektivnění každodenní činnosti.


Společnost Vetropack je významným producentem obalového skla pro potravinářský a konzervárenský průmysl a efektivní práce skladů je jedním s klíčových předpokladů efektivní výroby a prodeje hotových výrobků. Na počátku byl požadavek zefektivnění práce skladového hospodářství především v následujících oblastech:
 • urychlení průběhu zpracování inventur zásob skladovaných materiálů,
 • minimalizace chyb ve skladové evidenci,
 • zajištění okamžité informovanosti o stavu a umístění zásob ve skladu,
 • zjednodušení a zrychlení práce skladníků,
 • poskytnout nové služby zákazníkům, požadujícím identifikaci pomocí čárových kódů.Protože v organizaci je jako podnikový informační systém používán SAP, jedním z požadavků pochopitelně bylo napojení celého nového řešení na logistickou agendu SAP. Po provedené analýze byl navržen způsob řešení a vydefinovány hlavní kroky vedoucí k úspěšné realizaci. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření aplikace, která umožní převedení nejčastějších operací skladníka z PC do terminálu čárového kódu. Toto řešení umožnilo volný pohyb pracovníků po skladě při současném trvalém on-line spojení se systémem SAP.
Zároveň díky dostupnosti okamžité kontroly bylo možno docílit eliminace chyb v evidenci zásob způsobených použitím nesprávného čísla materiálu.

Řešení
Každý skladník byl vybaven radiofrekvenčním terminálem (RFT), který umožňuje on-line komunikaci se systémem SAP. Jako nejvhodnější byly zvoleny RFT Hornet firmy Unitech, které jsou odolné, kompaktní a lehké pro celodenní používání. Navržená technologie umožňuje pohodlné zobrazení informací na displej 8×16 znaků, vkládání dat z klávesnice a snímání čárových kódů.

Pro účely projektu byla vyvinuta knihovna pro komunikaci s terminálem pomocí RPC (Remote Procedure Call). Spojení terminálu se systémem SAP zajišťuje aplikace připravená s využitím C++ Builder 5. Aplikace je spuštěna na PC ve skladu a umožňuje přihlášení skladníka do systému SAP (zadáním jména, hesla), start aplikace v terminálu (zadáním závodu, skladu a ID terminálu) a obousměrnou komunikaci mezi terminálem a systémem SAP (přes RPC a RFC).

Vlastní přípravu dat v systému, jejich zpracování, ověření oprávnění atd. provádí sada funkčních modulů podporujících RFC (remote function call). Tyto funkční moduly využívají aplikační rozhraní BAPI (business application programming interface). Tím je zajištěna nezávislost řešení na budoucích verzích systému SAP.

Celé řešení bylo doplněno programem pro dávkovou aktualizaci skladových míst v kmenových datech materiálů a dále programy pro tisk etiket čárových kódů na termotransferové tiskárně SATO, která tiskne etikety skladových míst a etikety materiálů.

Výsledky
Nová aplikace umožňuje v současné době provádět:
 • příjmy materiálů k objednávce,
 • výdaje materiálů na nákladové středisko, zakázku nebo investiční majetek,
 • načítání inventurních stavů materiálů,
 • vyhledání materiálů ve skladu (podle názvu materiálu nebo podle SKP klasifikace),
 • zjištění volné zásoby materiálu ve skladu,
 • tisk etiket skladových míst a etiket materiálů,
 • aktualizaci skladových míst v kmenových záznamech materiálů.


Řešení je připraveno pro další rozšíření, jako je evidence zásob hotových výrobků v řízených skladech a inventury investičního majetku. Již nyní však plní všechny požadavky, které na ně byly kladeny.
Celý projekt byl realizován společností Efcon ve spolupráci se specialisty společnosti Eprin (subdodávka techniky pro čárové kódy a vývojem aplikace v C++), a to během osmi týdnů od zahájení prací.

Autoři článku, Miroslav Vavera a Evžen Guryča, pracují ve společnosti Efcon, a. s.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

HPE přináší průlomové řešení pro ukládání dat a doplňuje tak služby HPE GreenLake

HPE GreenLakeSpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. V rámci tohoto oznámení uvádí HPE platformu, jež naplňuje vizi Unified DataOps pro datová prostředí současnosti, přináší cloudový model provozu všude tam, kde se data nacházejí, a sjednocuje datové operace.

Helios
- inzerce -