facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
IT řešení pro strojírenství , Plánování a řízení výroby

APS není autopilotinSophyV poslední době zdomácněla na trhu IT řešení pro výrobní firmy třípísmenná zkratka APS (advanced planning and scheduling). Dodavatelé těchto systémů slibují díky lepšímu plánování výroby téměř zázraky – lepší plnění termínů, kratší dodací lhůty a efektivnější využití kapacit. Stejně jako všude jinde na trhu i v této oblasti platí okřídlené: nikdo vám nedodá to, co my vám slíbíme. Následující odstavce tak chtějí čtenáře varovat před sliby některých obchodníků, a hlavně vysvětlit, co APS není, jak by se nemělo užívat a na co se ve výrobě v souvislosti s ním netěšit.


Zmatek z výroby software neodstraní

Pojďme si společně představit klasickou výrobní firmu. Nacházíme se v dynamickém prostředí, kde se zákaznické objednávky mění ze dne na den, stroje se rozbíjejí, když se to nejméně hodí, a dodavatelé v pátek zavolají, že tu včerejší dodávku asi nestihnou. Tento dynamický chaos vzniká mimo firmu a je na místě hlasitě přiznat, že jej žádný počítač neodstraní. Zákazníci budou měnit termíny, i když si nainstalujete program, za kolik milionů chcete. Pokud se svou výrobou nepřejdete na prediktivní údržbu, bude riziko výpadku kapacity vaším každodenním chlebem. A jestli uvěříte, že jakýsi program přesvědčí dodavatele, aby lépe plnil termíny, zasloužíte si delší dovolenou a obchodník, který vás přesvědčil, doktorát z manipulativní psychologie. Výroba, jak ji v Česku známe, obsahuje prostě na vstupu zmatek. Žádný software tento stav nezmění, a je tedy třeba se s tím smířit.

A tuhle jste slyšeli?

Asi každý rozumný člověk, který si přečte předchozí odstavec, si řekne, že přece nikdo nemůže věřit tomu, že externí zmatek (coby hlavní příčinu problémů českých firem) lze odstranit lepším plánováním uvnitř výroby. Představte si ale, že argumentace obchodníka zní:

 • vaše výroba je příliš složitá na to, abyste mohli vytvářet dostatečně kvalitní plány,
 • pomocí našeho softwaru APS super 2.0 dokážete vytvářet kvalitní a detailní plány pro celou výrobu,
 • díky kvalitnějším plánům výroby dokážete lépe plnit termíny,
 • s využitím stabilních dlouhodobých plánů vždy víte, jaké vstupní suroviny nakoupit,
 • při přechodu na detailní plán se zvýší schopnost využívat pracoviště.

To už přece zní důvěryhodně, no ne? Navíc většina firem se dnes snaží svoji výrobu udržet na kolejích neustálým předěláváním plánů v Excelu. Ve firmě tedy vidíme, že nám plánování v XLS jaksi nefunguje a zároveň se nám nedaří plnit termíny, zkracovat lead time ani držet sklady dole. Pak už není těžké pochopit, proč máme tendenci podlehnout vábení obchodníka, který říká, že plánování ve vaší firmě nefunguje, výroba „nejede“, a když plánování zlepšíte, výroba se jistě také zlepší. Ta představa je jednoduchá, uvěřitelná, a navíc obsahuje lákavý příslib, že nějaký software zlepší plánování, takže nám výroba tak nějak sama pojede lépe. Má to ale veliké minus: bohužel to tak nefunguje. Skutečnost, že nezvládáme připravit detailní a stabilní plán, totiž není onou výchozí příčinou našich problémů.

Typická implementace APS

Typický projekt APS zahrnuje nesmírně sofistikovanou posloupnost kroků. Jejím cílem je vybudovat uvnitř APS softwaru tzv. plánovací model, který „ví“ o všech omezeních výroby. Z toho důvodu je vždy nutné někde sehnat následující data:

 • zákaznické objednávky (co jsme naslibovali),
 • výrobní zakázky (co chceme vyrábět),
 • objednávky materiálu (co nám slíbili dodat),
 • stav skladů (co si můžeme kdykoliv vzít),
 • odvádění výroby (které výrobní operace již byly realizovány),
 • primární výrobní zdroje (jaká pracoviště se vyskytují v našich technologických postupech),
 • personál a přípravky (jaké doplňkové operace potřebujeme pro konkrétní operace),
 • kalendáře zdrojů (kolik kapacity máme nachystáno),
 • technologické postupy (kolik kapacity a které zdroje potřebujeme pro výrobu konkrétní položky),
 • strukturované kusovníky (jakým způsobem se položky skládají do finálních produktů).

Poté, co jsou všechna tato data na místě (většinou se náročně získávají z ERP a dle situace může automatizace tohoto kroku zabrat i několik měsíců), je poprvé možné vytvořit plán. Nastavíme parametry optimalizačního algoritmu, necháme jej proběhnout a máme plán. Velice detailní a správný plán – vždyť disponujeme veškerými daty. Plán na dlouho dopředu – pro počítač není problém určit, co se bude dít za dva měsíce. Plán, ze kterého je díky silnému analytickému aparátu APS systémů možno vyčíst spoustu informací – kdy která zakázka bude připravena, jaké bude vytížení pracovišť, jak dlouho nám budou ležet dodávky na skladě.

Máme plán. Co ale dál?

Máme plán, o kterém jsme vždy snili. Zrodil se za několik málo minut, člověk se jeho přípravě nemusí příliš věnovat, ale detailní rozpis přesto bere v potaz všechna kapacitní, materiálová i termínová omezení. Co ale se získaným výstupem teď? Logický krok je rozdat do výroby plán v podobě fronty práce pro každé pracoviště. Velice brzy ale zjišťujeme, že:

 • již po jednom dni se realita a plán rozcházejí,
 • stejně jako dříve se někdo musí starat o synchronizaci plánu a výroby,
 • představa, že APS bude výrobu řídit sám (jako autopilot), selhává.

Většina firem v této fázi zjišťuje, že aby skutečně dosáhla slíbených přínosů, musí zařídit mnohem více než jen zautomatizovat, zlepšit a zrychlit proces tvorby plánu. Příčina prvotního neúspěchu tkví v tom, že výroba se pohybuje v příliš turbulentním prostředí na to, aby samotné zapnutí autopilota něco zachránilo. Když zlepšujeme až tvorbu plánu, je už pozdě.

Kde APS pomáhá

Jak jsme uvedli v prvním odstavci, hlavní problém výroby leží v neuvěřitelně proměnlivých podmínkách na vstupu. Výroba je dynamický chaos (zakázky, kapacity, dodávky, vše se mění) a pouhé zapnutí autopilota nedokáže tento zmatek odstranit. Krocení zmatku tedy stále zůstane na lidech a jejich odborném rozhodnutí. A to je přesně místo, kde APS může velice pomoci. Zajistí totiž, že se klíčoví pracovníci v tom zmatku rychleji orientují. Až budete implementovat APS, zapomeňte na chvíli na plán v klasickém smyslu. Cílem první fáze by mělo být dosažení jednoduchého stavu – každý den v podvečer se lidem podaří zkrotit zmatek. Každý den večer víme, že vše, co je slíbeno, vyrábíme, že na vše, co vyrábíme, máme objednanou kapacitu i materiál a že vše, co vyrábíme, stihneme i dodat ve slíbeném termínu. Každý den jsou objednávky, výrobní zakázky, nákupní objednávky a kapacity ve vzájemné rovnováze. Vzhledem k tomu, že svět kolem nás se přirozeně snaží tuto rovnováhu rozbít, musíme za její znovunastolení bojovat. Při tomto souboji můžeme využít veškerou škálu dnes užívaných metod. Z nejoblíbenějších zmiňme například:

 • při potvrzování termínu si nejprve ověříme, že se dá termín kapacitně stihnout,
 • když nám dodavatel volá, že nestihne dodávku, vysvětlíme mu, že nám způsobí zpoždění zakázek za dvacet milionů a že tuto škodu na něj přeneseme,
 • když zjistíme, že nestíháme, ověříme si, zda máme šanci situaci zachránit, případně zařadíme přesčas,
 • když zjistíme, že nestíháme, ověříme, zda máme šanci situaci zachránit, případně objednáme urgentní dodávku materiálu,
 • když vidíme, že nestíháme, zavoláme méně důležitým zákazníkům s omluvou a náhradním termínem,
 • klíčového zákazníka překvapíme otázkou, kterou zakázku tedy můžeme zpozdit místo té urgentní, kterou právě zadal.

A to jsou přesně ty momenty, kdy musí APS pomáhat pracovníkovi řízení výroby během chvilky spočítat potřebné varianty, důsledky apod. Počítač je jen nástroj, ne automat. Bez lidí to stále nejde – jak by mohl počítač vědět, kterému zákazníkovi si může dovolit zpozdit zakázku, nebo rozhodnout, zda je vůbec možné zařadit přesčas? Jakékoliv pokusy automatizovat tento proces vždy vedou k významné ztrátě flexibility a z dlouhodobého hlediska se firma připravuje o schopnost se zlepšovat a reagovat na změny v prostředí.

Co tedy je APS?

Dlouho už se věnujeme výkladu toho, co vše APS není. K čemu ho nepoužívat a co od něj nečekat. Pojďme nyní alespoň ve zkratce popsat, co že to tedy APS je:

 • APS je softwarový systém plný sofistikovaných algoritmů, který dokáže perfektně modelovat výrobu,
 • APS je nástroj, který dokáže za několik vteřin spočítat to, co člověk v Excelu počítá dva dny,
 • APS je nástroj do rukou člověka, který s ním bude výrobu řídit lépe,
 • APS je navigační systém, který člověku radí (kdy tam budeme, když pojedeme 130, …),
 • APS má funkce autopilota, ale prostředí je příliš turbulentní, než aby dávalo smysl je zapínat,
 • APS je systém pro získání přehledu ve výrobním chaosu,
 • APS pomáhá každý den nastolit rovnováhu mezi sliby, vstupy a výstupy,
 • APS navrhuje, člověk rozhoduje.

Na českém trhu existuje několik APS systémů, které dokáží dosáhnout slibovaných přínosů (lepší plnění, kratší dodací lhůty, vyšší efektivita). Cesta, jak těchto přínosů společně dosáhneme, ale rozhodně není v tom, že vaši turbulentní výrobu bezmyšlenkovitě přepneme na autopilota.

Ondřej Komenda
Autor je managing partner společnosti inSophy.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Zlomte srdce hackerům

Sophos - Break a Hacker's HeartSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.