facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
PříLOHA 11/2002

Aplikace pro mobilní prodej a kontakt se zákazníky

Mobile CRM a S&D aplikace

-point.x-


Prodejci (obchodní zástupci) a pracovníci zajišťující distribuci zboží k zákazníkovi - ti všichni tráví většinu času na cestách, mimo kancelář, a tedy obvykle bez přístupu k počítači, a tudíž i k informačnímu systému podniku. Přesto právě tito pracovníci "v první linii" jsou z hlediska fungování IS klíčoví! Každý IS systém je tak dobrý a poskytuje tak kvalitní podklady pro fungování podniku a rozhodování manažerů, jak aktuální a správná jsou data v něm uložená. A právě "v terénu" vzniká řada důležitých informací o zákaznících, konkurenci, prodeji zboží atd. Jejich zaznamenání přímo na místě a přímo v elektronické formě zajistí aktuálnost, správnost a rychlé předání do IS k dalšímu zpracování a využití.


Stejně důležitý je samozřejmě i opačný směr toku dat: z IS k mobilnímu pracovníkovi. Pokud má k dispozici při jednání se zákazníkem dostatek informací o aktuální nabídce, cenách, slevách, mimořádných nabídkách, chování zákazníka v minulosti, jeho platební disciplíně atd., může dosahovat výrazně lepších výsledků při prodeji.

Koncepce řešení
Principiálně lze zvolit dvě koncepce řešení:

1. Mobilní pracovníci jsou z terénu napojeni do informačního systému on-line, přes GSM/GPRS síť. V tomto případě jsou veškerá data a software uloženy v "back-end" systému (tj. na serveru) a mobilní zařízení představuje pouze "okno do informačního systému" a nemůže pracovat samostatně, bez připojení. Výhodou je centralizace dat a software na jedno místo, snadná aktualizace a údržba, odpadají jakékoli problémy s kapacitou a výkonem mobilního zařízení. Nevýhodou (a dosti podstatnou) je plná závislost na připojení. Pokud se tedy prodejce vybavený "on-line" řešením dostane do oblasti bez GSM signálu, nemůže zařízení využívat. Určitý problém může představovat stále ještě relativně nízká rychlost přenosu dat v bezdrátových sítích (i v případě GPRS je řádově menší než u sítí LAN).

2. Mobilní zařízení pracuje off-line a s informačním systémem synchronizuje data "občas". Data, potřebná pro práci v terénu, jsou uložena v paměti mobilního zařízení (např. na paměťové kartě) a zařízení také obsahuje příslušnou aplikaci pro práci s nimi. Data se aktualizují synchronizací mezi zařízením a informačním systémem podniku, buď přímo z terénu prostřednictvím bezdrátové sítě nebo přes lokální propojení (např. sériovým kabelem) při návratu prodejce do podniku. Výhodou toho řešení je plná nezávislost na GSM síti, její rychlosti a pokrytí. Prodejce může pracovat skutečně kdekoli a kdykoli. Nevýhodou je mnohem složitější zajištění aktuálnosti dat a software na obou stranách (v mobilním zařízení a v IS podniku).

Optimálním řešením je spojení obou výše uvedených variant. Mobilní zařízení má lokálně uloženu aplikaci/e a data umožňující základní, vždy nezbytně nutnou, funkcionalitu nezávisle na spojení. Další, nadstavbové funkce, jsou pak "dotahovány" přes bezdrátové připojení podle potřeby. Prodejce může mít například základní adresář zákazníka s údaji nutnými pro vytvoření objednávky nebo faktury (název firmy, adresa, IČO, DIČ) uloženy lokálně, na zařízení, a další údaje si zobrazovat nebo stahovat ze serveru podle potřeby: historii prodeje zákazníkovi, podrobné údaje o pohledávkách nebo třeba mapu s umístěním zákazníkovi prodejny… Rozdělení funkcí na "online" a "offline" je samozřejmě záležitostí pečlivé analýzy v konkrétním projektu a může být v každém konkrétním řešení poněkud jiné.

Příklady aplikací - Connect2Market
Nástroj pro automatizaci práce obchodního zástupce v terénu a komunikaci s informačním systémem podniku. Software je řešen jako modulární a může pokrývat různou škálu činností: pořizování objednávek, mobilní fakturaci, marketingové průzkumy a další. Základem je samozřejmě práce s databází zákazníků a její aktualizace. C2M vychází z více než pětiletých zkušeností firmy s dodávkami podobných systémů, které v ČR používá například společnost Henkel.
 
Kapesní počítače a komunikátory jsou ideálním nástrojem pro práci obchodníka "v terénu" - jsou malé, lehké, operativní, pracují dlouho na baterie, umožňují komunikaci. Na rozdíl od neohrabaného notebooku nejsou pro pracovníka přítěží a snadno se při jednání se zákazníkem používají. Pro efektivní práci obchodníka je samozřejmě nutný specializovaný program, který mu umožní komfortně pracovat s údaji o zákaznících a obchodních kontaktech, pořizovat objednávky, případně prodejní doklady, zaznamenávat údaje pro marketing podniku atp.

Connect2Market vychází z dlouholeté zkušenosti firmy Point.X s dodávkami podobných systémů (nyní v provozu několik set licencí v ČR a SR). Software je řešen modulárně a lze ho přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Software vždy obsahuje základní modul pro správu databáze zákazníků a modul přenosu dat, další moduly se přidávají podle potřeby, například:

. objednávky,
. mobilní prodej,
. záznamy o návštěvách,
. plánování trasy a času,
. kniha jízd,
. definovatelné dotazníky (marketing),
. evidence skladu,
. přehledy (reporty),
. rozšířená kontaktní databáze (hierarchická struktura podnik - pobočka - kontakty),
. další speciální moduly na zakázku.

Standardně dodávaná verze obsahuje moduly objednávek, návštěv, skladu a dotazníků.

Ovládání - Při návrhu systému ovládání aplikace byl kladen důraz především na jednoduchost a rychlost ovládání. Zvládnutí aplikace nedělá problémy ani výrazně "nepočítačovým" pracovníkům. Struktura menu a propojení jednotlivých obrazovek zajišťuje rychlé a přímočaré vyvolání jednotlivých funkcí software.

Čeština - Aplikace plně podporuje data s českými znaky, při výměně dat s informačním systémem lze pracovat s různými typy kódování češtiny.

Bezpečnost - Software je chráněn proti neautorizovanému přístupu heslem, přenos dat mezi mobilním zařízením a podnikovým IS může být volitelně šifrován.

Další úpravy software - C2M není dodáván jako uzavřený, neměnný softwarový balík, ale počítá se s individuálními úpravami pro specifické potřeby jednotlivých zákazníků. Součástí dodávky je také analýza a konzultace.

Propojení s informačním systémem, komunikace - C2M je koncipován tak, aby vyhověl potřebám menších i velkých zákazníků. Pro potřeby malé firmy není únosné poskytnout dostatek telefonních linek pro připojování mobilních zařízení nebo instalovat a udržovat specializovaný synchronizační server. C2M pro tyto případy obsahuje zabudovanou komunikaci se standardním internetovým FTP serverem, který si každý může u některého poskytovatele připojení zřídit buď zcela zdarma, nebo s minimálními náklady. Mobilní prodejci se pak připojují standardně k internetu a přijímají/odesílají data na FTP (resp. tuto činnost vykonává sama aplikace, prodejce ani nemusí vědět jak a kam se připojuje - prostě stiskne tlačítko "Odeslat/přijmout data" v aplikaci C2M). Z tohoto serveru si pak podnik stahuje data, opět pomocí normálního internetového připojení. Další možností je odesílání dat jako přílohy e-mailové zprávy.

Pro střední a větší zákazníky je k dispozici varianta vlastního synchronizačního serveru (na bázi standardu SyncML) nebo řešení na bázi využití "malých" SQL databází (např. Sybase Ultralite, MS SQL CE apod.), které již obsahují synchronizaci dat se serverovými databázovými systémy. Middleware vrstva umožňuje současnou integraci s více "back-end" aplikacemi - CRM systémem, ERP, řízením servisu apod. Point.X úzce spolupracuje s firmou Sybase ČR a naše řešení je proto připraveno pro integraci s CRM aplikací OnContact, dodávanou na český trh právě Sybase (může ale samozřejmě pracovat i s jinými CRM).

Pro napojení C2M do informačního systému poskytuje Point.X nezbytné konzultační a implementační služby, vždy je však nutná úzká spolupráce s dodavatelem IS.

Platformy - Point.X se zaměřuje na dvě, podle našeho názoru nejprogresivnější mobilní platformy: Widnows CE a Symbian. To umožňuje vybírat vhodné zařízení podle konkrétních požadavků zákazníka z široké nabídky PDA, odolných handheld počítačů, komunikátorů a "chytrých telefonů".

Dealer+ - Systém pro "ambulantní" prodej na počítači Psion Workabout, tedy aplikace pro Sales&Distribution oblast. V tomto případě je řidič rozvážkového automobilu i přímo prodejcem a na místě, při předání zboží, vystavuje zákazníkovi daňový doklad.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -