facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Nové přístupy ke zvládání rizik

Pro všechny z nás jsou rizika mocnou motivační silou. Pokud se s nimi nezvládneme správně vypořádat, může to mít za následek nevídané profesionální i osobní ztráty. Aby však podniky mohly pokročit vpřed, musí rozšířit svůj pohled na zvládání rizik tak, aby se na rizika pohlíželo jako na faktor napomáhající obchodu. Definovat riziko nejen jako ohrožení, ale i jako příležitost, které je možno využít pro tvorbu nových produktů, služeb, obchodních modelů i způsobů soutěžení na trhu.

Strana: 20

BPEL – jazyk, který rozumí procesům

Jsou vaše současné podnikové informační systémy dostatečně flexibilní? Dokáže IT oddělení včas a efektivně realizovat nové požadavky na IS? Jsou podnikové procesy automatizovány a monitorovány? Business Process Execution Language je nový standard umožňující popis podnikových procesů. Jazyk BPEL ocení jak architekti/programátoři realizující podnikové systémy v servisně orientované architektuře, tak i analytici řešící zadání, jak zefektivnit fungování podniku.

Strana: 32

Reportáž: Procesní řízení v českém průmyslu?

Všechno naznačuje tomu, že doba masivního nasazení aplikací vycházejících z business process managementu v průmyslových podnicích je přede dveřmi. Jen je potřeba zbourat bariéry a stanovit jasné a srozumitelné přínosy těchto projektů. Z tohoto důvodu se v říjnu konala konference „Firemní procesy – cesta ke zvyšování výkonnosti“ nabízející k tomuto tématu řadu příspěvků.

Strana: 34

Informační systémy pro podnikové klastry

Síťové podnikání lze definovat jako spolupráci skupiny firem, které používají spojené zdroje ke kooperaci na společných projektech. Podnikové sítě mají různé formy a slouží k různým účelům. Některé jsou strukturované a formální, dokonce mají svou právní formu. Jiné jsou neformální, kde si například skupina firem vyměňuje nápady nebo rozvíjí širší formy spolupráce. Se sítěmi podniků úzce souvisí také nově se formující sdružení podniků s názvem klastr.

Strana: 36

M-learning

Moderní forma vzdělávání pomocí výpočetní techniky, tzv. e-learning, je dnes naprosto běžnou záležitostí. Umožnil interaktivní výuku na dálku a značně ovlivnil výukové procesy. Je však nezbytné tuto vzdělávací metodu dále modernizovat a přizpůsobovat novým trendům. Na kontinuální vzdělávání hledáme čas většinou marně. Můžeme ale využít „prázdné“ chvilky, kdy například jedeme do práce MHD nebo čekáme na jednání...

Strana: 40

Campaign management

V každém kurzu o marketingu se dozvíme, že existuje nadlinková a podlinková komunikace. První představují masmédia, billboardy či letáky, kde nevíme nic o příjemci informace. Naopak podlinkově komunikujeme přímými kanály s identifikovaným příjemcem informace. A právě tady je zakopán pes. Když je příjemců informace (zákazníků, budoucích zákazníků) mnoho, jak zjistíme, komu a kterým kanálem doručíme jakou informaci? A jak takovou komunikaci budeme řídit?

Strana: 49

CRM21: Spokojený zákazník?

Článek navazuje na burcující analýzu Michaela Hammera Agenda 21, která říká, že se vztahy mezi firmami zásadně změnily a přestávají platit „osvědčené“ pravdy. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli jsou naše firmy a naše názory připraveny na 21. století. Zda naše systémy pro podporu vztahů se zákazníky nabízejí funkčnost, kterou budeme potřebovat. Nová doba nás totiž nekompromisně staví před otázku: Co a jak musíme na vztazích se zákazníky řídit?

Strana: 54


Vyprodáno

Helios
- inzerce -