facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
CeBIT 2018
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Business Intelligence , Business Intelligence

Samoobslužná analytika do všech aplikacíIntelligent TechnologiesNacházíme se v období, kdy se data stěhují z temnot datových center strážených nevrlými ajťáky do světla kanceláří. Uživatelé si žádají stále nové informace a analýzy, které jim pomáhají se vypořádat s tlakem na větší produktivitu. Jedním z trendů, který tuto demokratizaci dat podporuje je samoobslužná analytika, tedy možnost vytvářet analýzy i netechnickými uživateli.

Alvao

Následující text je určen těm, kteří mají nějakou aplikaci, mají data, a přemýšlejí, co dalšího nabídnout uživatelům. Odpověď zní – analytiku. Možnost používat data (ať už svá zákaznická data nebo agregovaná data všech uživatelů) přímo v provozním systému je pro uživatele velmi zajímavá a žádaná. Nemusí totiž čekat na BI specialistu, až jim nachystá analýzu, ale dostanou se k odpovědím rychle a jednoduše. Definice embedované analytiky je schopnost pracovat s reportovacími a analytickými nástroji přímo v provozní aplikaci. Uživatel se nemusí přihlašovat do jiného systému a má analýzy k dispozici tam, kde nejčastěji pracuje. Jak to funguje v praxi si ukážeme na příkladu platformy Power BI Embedded od Microsoftu.

Konceptuální pohled na Power BI Embedded

Co je tedy Power BI Embedded (PBIE)? PBIE je cloudová služba, která umožňuje vývojářům nabídnout přístup k datům ve svých webových nebo mobilních aplikacích. Uživatelé nepotřebují vlastní Power BI účet a stále se přihlašují do samotné aplikace, žádné další licenční požadavky na ně nejsou kladeny. PBIE se umí připojit k řadě zdrojů (databází, souborů, webů nebo cloudových služeb), propojit je a vytvořit datový model s analytickými funkcemi a nad ním vytvořit sadu interaktivních reportů v moderním hávu. To vše pak nasadit v SaaS módu (tedy žádné náklady na provoz infrastruktury) a nechat uživatele pracovat s jejich daty.

Jak to funguje technicky?

Nejprve se v Azure prostředí vytvoří kolekce pracovních prostorů ve vhodném datovém centru. Data je vhodné držet blízko aplikace a také blízko uživatelům. Pro Českou republiku to bude data centrum v Holandsku (West Europe). V kolekci se vytvoří jeden nebo více pracovních prostorů, které již obsahují samotné datasety a reporty. Tyto objekty lze už vsadit do samotné aplikace a nabízet uživatelům. 

Intelligent Technologies

Reporty a datasety se vytvářejí v desktopové aplikaci. V tomto editoru je možné se napojit na spektrum datových zdrojů, od klasických relačních databází přes textové formáty, po webové zdroje a cloudové služby (Google Analytics, Facebook, Zendesk, Salesforce, Dynamics CRM a další). Síla platformy ale nespočívá jenom v možnostech, odkud načíst data. Ta spočívá ve schopnosti kombinovat tyto zdroje dohromady. Je snadné vytvořil datový model, který kombinuje data z aplikace (třeba vlastního eshopu) s návštěvností z Google Analytics, počtem a aktivitami fanoušku na Facebooku, recenzemi na Heuréce a finančním plánem v Excelu uloženém na OneDrive. Výsledný model jde buď používat pro vlastní potřebu uvnitř firmy, nebo ho lze nabídnout zákazníkům (obchodním partnerům, veřejnosti) jako přidanou hodnotu mé aplikace. Data jde buď importovat přímo do datového modelu, nebo (u zdrojů, které tento mód podporují) zobrazovat přímo aktuální data z databáze a tedy i pracovat s provozními systémy bez sebemenší latence.

Co je na PBIE zajímavé, je možnost vytváření vlastních vizualizací. Kromě typů vizualizací, které jsou dostupné přímo v editoru, existuje možnost vytvářet si libovolné vlastní zobrazen; nutno podotknout, že to je už záležitost čistě programátorská. Všechny vizuály (a je jich dostupných už několik desítek) jsou vyvíjeny v open source režimu a je možné se jimi nechat inspirovat pro vlastní vývoj.

Výsledný Power BI soubor (datasety a reporty) se nahrají do vytvořeného pracovního prostoru a od té chvíle je možné je zobrazovat jej zobrazovat uživatelům, tedy zobrazit je v rámci aplikace. Samotné zobrazení ve webové aplikaci je pouze několik řádek programového kódu.

Zabezpečení

PBIE nevyžaduje žádnou vlastní autentizaci uživatelů a přizpůsobí se jakémukoliv modelu, který aplikace pro identifikaci uživatelů používá. Vývojáři aplikace dostanou z PBIE sadu aplikačních klíčů, které pak používají na podepisování bezpečnostních tokenů použitých pro přístup k reportům. Prohlížeč dostane tento podepsaný token, který říká, že jeho držitel může přistupovat ke konkrétnímu reportu po dobu platnosti tokenu. To vše samozřejmě probíhá v prohlížeči a uživatele se to nijak nedotkne.

Je možné vytvořit také zabezpečovací role, které budou dynamicky reagovat na přihlášeného uživatele. Tedy uživatel, který je ověřen aplikací, bude mít přístup pouze ke „svým“ datům. To velmi ulehčuje správu celého řešení, odpadá nutnost vytvářet separátní role pro každého z potenciálních uživatelů.

Cena za použití se řídí spotřebou (celkový počet zobrazených reportů všemi uživateli), konkrétní malý počet reportů je zdarma a další pak za fixní cenu za zobrazený report. Tvůrce aplikace se pak sami mohou rozhodnout, jak a jestli vůbec přenesou náklady s analytickou platformou spojené na uživatele.

Shrnutí

Peloton konkurence na poli embedované analytiky je početný, od českých GoodData, Birst, LogiAnalytics, po Qlik nebo Tableau. Power BI Embedded nabízí rychlé a jednoduché nasazení, široký počet datových zdrojů, moderní vizualizace, SaaS model nasazení a jednoduchý cenovou politiku. Embedovaná analytika přináší další hodnotu, kterou mohou tvůrci aplikací nabídnout svým uživatelům. Dokonce se nabízí možnost vytvoření dalšího zdroje příjmů, nabízet placený přístup k analýzám nebo přímo prodávat informace vyplývající z provozu aplikace.

Radim Hampel Radim Hampel
Autor článku je technickým ředitelem společnosti Intelligent Technologies.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
SprinxCRM


BND
Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
Kalendář akcí