facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2023 , AI a Business Intelligence

Od doby disket až do éry cloudu

aneb 33 let na trhu IT

Ing. Lukáš Grásgruber


Společnost MERIT GROUP, a. s., byla založena v roce 1991, a v příš­tím roce tak oslaví již 33 let na trhu IT. Nedávno se rozhodla pro rozšíře­ní své pražské poboč­ky a pozvala nás na návštěvu. Se zástupci firmy jsme si povídali nejen o tom, jak MERIT roste, ale o vývoji v oblasti IT obecně. Za tím, co uplynulých 33 let pro MERIT znamenalo a co mají v plánu dosáhnout v letech příš­tích, se s námi ohlédli Martina Kocourková a Miroslav Něme­ček, usměvaví obchodníci z pražské pobočky MERIT GROUP.


Pojďme se na úvod ohlédnout do minulosti. Jak se z vašeho pohledu za těch 33 let proměnil svět IT?

(Martina): U nás na MERITu jsme za těch uplynulých 33 let ušli skutečně velký kus cesty a neminuly nás ani největší technologické hity a inovace. Přešli jsme od lokálních dodávek HW až k poskytování cloudových řešení, ať už v našem vlastním datovém centru, či skrze největší cloudové providery. Byla to dlouhá, ale velmi poučná cesta od poskytování a dohledu jednoduchých IT systémů a aplikací, až po komplexní digitalizaci celých podniků.

Co považujete za nejdůležitější milníky v historii MERITu? Co mělo největší vliv a co nejvíce pohánělo růst vaší společnosti? Jak MERIT reagoval na technologické změny a inovace?

(Mirek): Pro nás bylo zásadní, že jsme vedle klasického prodeje HW a SW koncovým zákazníkům vybudovali i vlastní datové centrum a metropolitní optickou síť Olomouc a rozšířili jsme tak portfolio našich služeb o poskytování internetu či prostoru pro uložení vlastních výpočetních kapacit. Služby jako outsourcing a hosting se pro nás staly denním chlebem. Datové centrum nadále vybavujeme nejmodernějšími IT technologiemi a poskytujeme tak zákazníkům vždy něco navíc.

Získali jste i nějaká ocenění, kterými byste se chtěli pochlubit?

(Martina): Musím neskromně říct, že ano a za ta léta jich bylo mnoho. Však také do podpory prodeje a školení našich technických i obchodních lidí investujeme nemalé prostředky. Za všechny bych zmínila, že jsme letos již potřetí v řadě získali ocenění VMware Partner roku za největší objem realizovaných projektů a transakcí, podruhé jsme největší partner v oblasti VMware Network Virtualiza­tion (NSX), jako jediní v ČR máme kombinaci tzv. VMware Master Services kompetence pro oblast Digital Workspace a NSX podloženou reálnými referencemi od českých zákazníků a mnohé další.

Co považujete za klíčové hodnoty, na kterých stojí úspěchy MERITu během uplynulých 33 let? Abychom ale nezůstali jen u vzletných slov, můžete uvést i nějaký konkrétní příklad z praxe?

(Mirek): Naprosto klíčovou hodnotou je pro nás zákazník a orientace na jeho potřeby. Zákazník je vždy na prvním místě a my jsme tu pro něj. Nemusí mít vždy pravdu, ale my jsme tu od toho, aby dostal přesně to, co žádá a co mu pomůže zefektivnit jeho vlastní podniká­ní. Nikdy neděláme věci pro nic za nic, ale vždy se soustředíme na to, aby měl zákazník z řešení, které dodá MERIT, patřičný přínos. S tím se pojí další hodnota, kterou se řídíme, a tou je důvěryhod­nost. Vždy konáme dle dohod a zákazník se na nás může absolutně spolehnout. Stejně důležité jsou pro nás inovace. Naše společnost bedlivě sleduje trendy v IT a implementuje je ve svých návrzích a řešeních. S námi se zákazník skutečně dostane až za hranice všech technologií. Konkrétním příkladem z praxe je například komplexní dodávka a instalace řešení VMware Cloud Foundation pro projekt SDDC na PČR či na MŠMT – propojení precizní znalosti produktu a prostředí zákazníka a efektivní týmové komunikace a spolupráce činí tyto projekty vlajkovými loděmi hodnými následování.

Důležitým aspektem podnikání je dnes i společenská odpovědnost firem. Jak se MERIT v tomto směru angažuje? Můžete uvést i konkrétní příklady podpory společensky prospěšných aktivit a projektů?

(Martina): Společnost MERIT jako celek, tak jeho zaměstnanci se ve svém soukromém čase aktivně angažují v různých lokálních charitativních akcích – například jsme během covidu sehnali a zakoupili na trhu již téměř nedostupné respirátory ftp5 a vybavili jimi pracoviště dětské JIP na FNOL, každý rok se účastníme charitativní akce „Movember“, dále podporujeme děti z dětských domovů a umožňujeme jim díky této pomoci alespoň na chvíli zapomenout na jejich těžký osud a cítit se „bezstarostně“ a „normálně“. Naši zaměstnanci sami participují na celé řadě dalších příspěvkových a pomocných aktivit. Není nám zkrátka jedno, co se děje lidem kolem nás a v jakém okolí žijeme, protože společně můžeme udělat „ten náš malý svět“ lepším. Když jsou srdce naplněná, v mysli není strach a není potřeba brát do ruky zbraň. Proto se snažíme přispět k naplnění srdcí těch, kterým nebylo dopřáno.

Tak to je velmi zajímavé a chvályhodné. Pojďme ale nyní zpět k byznysu. Kterým oblastem IT by dnes podle vás měly firmy a organizace věnovat největší pozornost? Kde jim může moder­ni­za­ce IT nejvíce prospět a jak jim v tom může pomoci MERIT?

(Mirek): Firmy by měly věnovat opravdu zvýšenou pozornost investicím do zabezpečení a modernizace svých IT systémů. Žijeme v době kyberhrozeb, útoky na nás číhají ze všech stran a jen zabezpečená data zajistí firmě růst a prosperitu. Konkurence nikdy nespí. Je lepší vynaložit více na prevenci, protože případná ztráta cenných dat či výpadek kritických systémů může mít fatální následky. Ostatně konkrétní příklady máme ještě živě v paměti. Společnost MERIT se kyberbezpečnosti a celkově zajištěním zabezpečení dat svých klientů věnuje dlouhodobě a rádi se v případě zájmu se zákazníkem na toto téma pobavíme, zanalyzujeme aktuální stav a navrhneme potřebná nápravná opatření.

To zní lákavě, ale je nyní vhodná doba na investice do IT, když jedinou jistotou na trhu je nejistota a procházíme obdobím ekonomické recese?

(Martina): Jak bylo již zmíněno, právě nyní v období ekonomické recese je třeba náklady sice více zvažovat, nicméně právě investice do IT, modernizace IT systémů, umožnění bezpečné práce z domova či jakéhokoli jiného místa, na vlastním či zapůjčeném zařízení, přináší ve výsledku značné úspory do budoucna. Zefektivnění práce je klíčové pro budoucí ekonomický růst a konkurenceschopnost firmy. Jednoduché, opakující se úkony za nás hravě zvládnou technologie a zaměstnanci se mohou naplno věnovat například vývoji nových produktů či hledání nových obchodních kanálů a příležitostí.

Jak vnímáte aktuální trendy v oblasti IT? Co by podle vás měly podniky sledovat? Konkrétně by mě zajímal váš pohled na přesouvání stále větší části IT do cloudu. A jak vnímáte současný boom umělé inteligence? Jsou podle vás velká očekávání přínosů a možností využití AI reálná?

(Mirek): Stálým trendem v IT je virtualizace, optimalizace a konsolidace, avšak i v této oblasti zaznamenáváme nový trend, a to je postupný přesun do cloudu a integrace umělé inteligence. Tuto tendenci vítáme a jako nadšení inovátoři se snažíme jeho výhody promítnout i do řešení a implementací u našich zákazníků. Cesta to nebude jednoduchá a bude ještě dlouhá, ale výhody mohou být obrovské. A s námi můžete být u toho.

Jak MERIT plánuje využít své zkušenosti a know-how v dalších letech? Usilujete o další růst firmy? Jakou strategií ho chcete dosáhnout? Máte například v plánu nějaké akvizice?

(Martina): My na MERITu víme, že alfa i omega úspěchu a vůbec bytí celkově jsou lidé a vztahy – ať už mezi kolegy, či se zákazníky a obchodními partnery. Svět sice uchvátila umělá inteligence, ale stále ještě mu vládnou lidé a business dělají lidé s lidmi. Tedy dobré vztahy, spolehlivost a správná komunikace – to je naše mantra. Investujeme tedy primárně do lidí, jejich rozvoje a školení a v neposlední řadě jsme rozšířili i pražskou pobočku MERITu, kde nás je aktuálně 2 a půl chlapa (a tím půl chlapem jsem po téměř 17 letech v IT já, 🙂 smích…). Obchodně směřujeme na tzv. „enterprise projekty“ a dodávky komplexních řešení na míru od návrhu, přes implementaci až po dohled, správu a údržbu. Jsme součástí několika Rámcových smluv s MVČR, díky kterým může stát ušetřit nemalé peníze na výdaje do IT, a staráme se o kritickou infrastrukturu státu, což z nás činí jednu z nejzodpovědnějších, ale zároveň nejhonorovanějších IT firem na českém IT trhu. Jsme jeden tým.

Vidím, že máte smělé plány a sympatické nadšení pro budoucnost vaší firmy. Dokázali byste v několika větách charakterizovat, co pro vás osobně MERIT znamená?

(Martina): MERIT je správná parta, vášeň pro technologie a inovace a elán pro hledání nových příležitostí. Zkrátka když se chce, tak to jde.

IT Systems je časopis o využití IT ve firmách, ale moderní technologie nás dnes provázejí na každém kroku a stále více na ně spoléháme i v osobním životě. Prozradíte mi, bez jakých zařízení, aplikací nebo technologických vychytávek si už dnes neumíte představit váš běžný den? Uveďte třeba tři, které jsou pro vás momentálně nepostradatelné.

(Mirek): Já osobně si neumím představit den bez mého chytrého telefonu, oblíbené aplikace na předpověď počasí a cloudového úložiště pro bezpečné ukládání fotek mé úžasné vnučky Emičky a jejích prvních momentů s rodinou 🙂.

Ajťáci jsou často považováni za podivíny, kteří mají svůj svět a jazyk, kterému ostatní lidé nerozumí. I když z vlastní zkušenosti vím, že takové představy jsou přehnané, zajímalo by mě, jestli jste v historii MERITu zažili momenty, na které vzpomínáte s úsměvem jako na legrační nedorozumění?

(Mirek): Překvapivě máme zábavných příběhů mnoho, ač se to na první pohled nemusí zdát, protože ajťáci jsou přece ti nudní obrýlení týpci v prestižích, co celý den nevylezou ze sklepa. To ale samozřejmě už dávno neplatí. Jeden z nejlepších zážitků byl, když před mnoha roky na školení v Rumunsku překladatel z angličtiny v průběhu prezentací stále vkládal do vět „zpětný návrat vozíku“, což se překládá na konci každého příkazu „Carriage Return“, jak jsme později zjistili.

A máte i nějaký oblíbený vtip o ajťácích?

(Martina): Teď si trošku střelím do vlastních řad, ale vtipy o ženách v IT mě opravdu baví, například: „Proč ajťačce nikdy nezlomíte srdce? Protože má vždy zálohu!“ 🙂

Na závěr vám musím poděkovat za pozvání a možnost prohlédnout si vaše kanceláře, které jsou na pohled velmi příjemným místem k práci. Zvlášť bych chtěl poděkovat za skvělou kávu. Vaříte ji jen pro speciální návštěvy?

(Martina): Mirek je kromě toho, že je skvělý kolega, člověk a obchodník, také milovník dobré kávy 🙂. Zákazníky primárně láká „na kafe“ a pak je zcela odzbrojí svými znalostmi a zkušenostmi. Na společných schůzkách se tímto jeho uměním, pojmout obchod seriózně, ale zároveň zábavně a vřele s nonšalancí jemu vlastní, ráda inspiruji. Ostatně srdečně vás zveme na šálek tohoto lahodného moku do naší pražské kanceláře.

Rozhovor připravil: Lukáš Grásgruber, šéfredaktor časopisu IT Systems

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.