facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 6/2022 , Cloud a virtualizace IT

Cloudová vyspělost

Proč je dobré ji znát a jak ji určíte

Lukáš Klášterský


Když se rozhodnete vytvořit cloudovou strategii a roadmapu, je důležité vědět, jak si aktuálně stojíte a kam byste chtěli dojít – potřebujete tedy znát svou aktuální a budoucí (chtěnou) cloudovou vyspělost. Co to obnáší a jak se to dělá?


V předchozím článku v minulém vydání IT Systems jsme řešili, proč je důležité mít strategii a roadmapu při cestě do cloudu. Tentokrát se zaměříme na cloudovou vyspělost, která posuzuje:

 • jaké jsou silné a slabé stránky celého IT a jednotlivých procesů a týmů,
 • jak se ke cloudu staví jednotlivé disciplíny IT – architektura, infrastruktura a provoz, vývoj aplikací, bezpečnost, finance, governance a řízení IT,
 • jaký je stav aplikačního portfolia a které aplikace chceme do cloudu migrovat,
 • jaký je stav cloudového prostředí a jak by se mělo přizpůsobit rozsahu migrace aplikací,
 • co jsou kritické faktory úspěchu a předpoklady či překážky v realizaci,
 • pokud jsem regulovaným subjektem, i soulad s nařízeními, zákony, regulacemi neboli compliance.

Cloudová vyspělost, rizika a schopnost řídit

Zkušenosti z velkých cloudových projektů nás přivedly k definování pěti úrovní vyspělosti společnosti ve vztahu ke cloudu, které se úzce pojí s digitalizací (viz obr. 1). Ve kterém z nich se najdete?

Obr. 1: Pět úrovní vyspělosti ve vztahu ke cloudu
Obr. 1: Pět úrovní vyspělosti ve vztahu ke cloudu

1. Ad-hoc přístup – Digital Rezister

 • Pilotuje první aplikace.
 • Seznamuje s cloudovými službami a prostředím cloudu.
 • Přechod do cloudu oddaluje, protože chápe, že se jedná o investici s dlouhou návratností.
 • Očekává vhodný business case v aplikačním celku, který znamená velkou investici ve vlastním datacentru a snadné spuštění v public cloudu.

2. Oportunistický přístup – Digital Explorer

 • Má v cloudu několik prvních aplikací v produkci.
 • Do cloudu se snaží umístit vhodné aplikace, kterým např. končí životní cyklus.
 • Napároval základní procesy ITSM, aby podporovaly provoz v cloudu.
 • Snaží se nabýt odpovídající znalosti v týmech.
 • Uvažuje o vhodných nástrojích pro monitoring své rozdělené infrastruktury.
 • Realizuje první integraci cloudu s on-premise na úrovni sítí a bezpečnosti.

3. Opakovatelný přístup – Digital Player

 • Ví, které aplikace do cloudu chce dát a které ne.
 • Provozuje v cloudu cílený set aplikací různých kategorií včetně byznysově kritických.
 • Má nastavení cloudové prostředí pro potřeby aplikací.
 • Definoval si standardy architektury včetně monitorování, zálohování, dostupnosti a bezpečnosti.
 • Používá politiky pro řízení bezpečnosti a compliance v cloudu.
 • Má nastavené procesy pro rozpočtování a hlídání nákladů.
 • Cloud je plně integrován s on-premise.

4. Řízený přístup – Digital Transformer

 • Mění svůj byznys díky IT.
 • Aplikace primárně umísťuje do cloudu, v on-premise ponechává cíleně aplikace, které nechce nebo nemůže přesunout do cloudu.
 • Pravidelně inovuje a používá nové služby.
 • Cíleně využívá automatizaci ve spojení s DevOps přístupem a IaaC Blueprinty (Infrastructure as a Code).
 • Spravuje a efektivně řídí svou kapacitu.

5. Optimalizovaný přístup – Digital Disruptor

 • Cloud je pro něj základní IT nástroj pro rozvoj potenciálu byznysu.
 • Plně využívá automatizaci v rámci DevSecOps a IaaC.
 • Automatizuje meta-procesy na kontrolu, monitorování procesů a jejich zlepšování.
 • Má dlouhodobé zkušenosti s optimalizací nákladů.
 • Využívá nejnovější služby a často přímo spolupracuje s poskytovatelem na jejich rozvoji.

S rostoucí vyspělostí roste naše schopnost cloud řídit, přijímat benefity z jeho využití a zároveň klesají rizika – viz obrázek 2.

Obr. 2
Obr. 2

Jak si definovat cloudovou vyspělost?

Cloud je velká změna a dobrou taktikou při dělání velkých změn je rozdělení na menší části, které lze snadněji analyzovat a měnit, za podmínky, že každá z částí přispívá ke „společnému cíli“. Na hodnocení cloudové vyspělosti se osvědčuje pět skupin – různých pohledů:

Manažerský pohled

Manažerské indikátory určují, jak chce organizace cloud využít, jaké se stanovila cíle a jakým způsobem management podporuje cloudové iniciativy:

 • Pozicování cloudu – míra odhodlání využití cloudu pro IT a byznys.
 • Cíle pro využití cloudu – zda jsou cíle formulovány a formalizovány.
 • Podpora managementu – jakým způsobem je cloud „viditelný“ a jakou podporu dostává včetně pravidelného reportingu.

Naše zkušenosti z cloud projektů: Ač má cloud ve většině firem podporu, tak na manažerské úrovni je pozicován jako „opatrně do cloudu“ s méně formálními cíli a reportingem spíše na technické oblasti, tedy na úrovni maturity 2‒3.

Lidské zdroje

Alokace lidských zdrojů, formalizace rolí a nástrojů jsou základním předpokladem pro úspěšnou cestu ke cloudu společně se schopností inovovat:

 • Alokace lidských zdrojů – způsob alokace do cloud iniciativ (jednotlivci, týmy, celá organizace) a způsob organizace – virtuálně, dedikovaně nebo hybridně.
 • Role a nástroje – úroveň formalizace rolí, a jaké mají nástroje k dispozici.
 • Lidské zdroje a inovace – schopnost inovovat (jednotlivci, týmy, celá organizace) a otázka, zda je založena na entuziasmu, či systematickém přístupu organizace.

Naše zkušenosti z cloud projektů: Alokace lidských zdrojů a formalizace rolí/nástrojů v cloud projektech většinou pokulhává – maturita úrovně 2. Schopnost inovovat bývá vyšší na úrovni maturity 3.

Procesy

Cloudová vyspělost je přímo úměrná procesní vyspělosti IT:

 • Procesy a jejich opakovatelnost – úroveň IT procesů, jejich jednorázovost nebo opakovatelnost, úroveň dokumentace a míra kvality a udržitelnosti.
 • Úroveň řízení procesů v IT – jak jsou procesy v IT dokumentovány, měřeny a vyhodnocovány po jednotlivých procesech, na rozhraních či přes skupiny procesů.
 • Vlastnictví procesů a měření efektivity – dává odhad, jak jednoduché či složité bude využít benefit v cloudu.

Naše zkušenosti z cloud projektů: Procesní připravenost běžně dosahuje vyšší úrovně maturity – více než 3, zejména díky dlouhodobému využívání ITIL frameworku.

Automatizace

Základní vlastností a zároveň podstatným benefitem cloudu je automatizace. Čím lépe je IT a organizace schopná automatizovat, tím lépe je připravena na využití cloudu.

 • Schopnost automatizovat v IT – efektivita IT je spojena s faktem, že to, co se opakuje, je vhodné automatizovat.
 • Schopnost využití a škálování zdrojů – schopnost organizace IT zdroje standardizovat, opakovat a škálovat, je předpokladem pro úspěšnou automatizaci v cloudu.
 • Způsoby nasazení aplikací a technologií – jakým způsobem probíhá build, deployment, test aplikací a prostředí. Čím vyspělejší je úroveň, tím rychlejší je čerpání benefitů cloudu.

Naše zkušenosti z cloud projektů: Automatizace a s tím spojená standardizace není v on-premise běžně používaná a jen nejlepší firmy jsou schopny přesáhnout úroveň maturity 2.

Adopce cloudu

Přímými indikátory cloudové adopce jsou:

 • Potenciál cloudu pro aplikace a technologie – míra odhodlání organizace migrovat aplikace a technologie do cloudu.
 • Připravenost cloudového prostředí – jak se organizace orientuje v prostředí cloudového poskytovatele; umí si prostředí nastavit pro své potřeby základním či pokročilým způsobem a je schopna zvládat více prostředí od různých cloudových poskytovatelů.
 • Znalost cloudových technologií – znalost cloudových technologií a související schopnost různých typů migrací do cloudu.

Naše zkušenosti z cloud projektů: Využití cloudu je velká změna. Adopce cloudu se liší u firem, které začínají (maturita 1), a u firem, které použitím cloudu nasbíraly zkušenosti (maturita 2‒3). Zvýšení maturity lze dosáhnout s externí odbornou pomocí.

Co se přeceňuje a co naopak podceňuje

Zkušenosti z různých cloud projektů (a je jedno, jestli jsou zaměřené na určení strategie a roadmapy, nebo na technickou migraci) ukazují, že některé oblasti posuzování cloudové vyspělosti jsou přeceňované a některé naopak podceňované.

Co se většinou podceňuje:

 • Experimentování s cloudem přejde do reálného provozu a včas se neupraví organizace týmu, procesů.
 • Řízení cloudové platformy. On-premise nemá jednotný řídící panel, cloud ano. Je potřeba dbát na nastavení vašeho cloudového prostředí i s ohledem na růst využití prostředí / množství migrovaných aplikací.
 • Kapacitní plánování a řízení financí. V on-premise je kapacitní plánování na roční bázi a řízení rozpočtů na kvartální bázi. V cloudu musíte kapacitně plánovat častěji ‒ kvartálně a rozpočty cloudu řídit měsíčně.
 • Migrace aplikací do cloudu versus kritická masa. Máte-li konzervativnější přístup, co do cloudu přesunout, nedostanete tam kritickou masu a nemůžete čerpat benefity cloudu naplno.
 • Automatizace. Nejste zvyklí v on-premise standardizovat ani automatizovat, a tak vám nějakou dobu trvá uvědomění, k čemu automatizaci použít. Stačí si uvědomit, že standardizací si zjednodušíte život a automatizací jednoduše zvýšíte efektivitu.
 • Rizika a bezpečnost. Věřte, že přední poskytovatelé v rámci cloudových řešení nabízejí mnoho nativních bezpečnostních funkcí (zdarma i placených), které jsou tak jednoduše integrovány, že vás za to budou vaše bezpečnostní týmy nakonec milovat.

Co se většinou přeceňuje:

 • Znalost technologií/inovace cloudem. Ano, znalost cloud technologií je důležitá (včetně použití inovací s nimi spojených), ale musíte být schopni je využít ve svůj prospěch.
 • Rizika a bezpečnost. Obava z neznámého vás odrazuje od využití cloudu. Rizika je potřeba řídit stejně, bez ohledu na to, zda jde o on-premise, či cloud.
 • Cloud native aplikace. Ano, můžete začít vyvíjet aplikace cloudovým způsobem, ale náběh využití cloudu je pozvolný ‒ limitován kapacitou vývoje novým způsobem.
 • Migrace aplikací do cloudu versus příprava. Máte-li velmi optimistický přístup, co můžete do cloudu přesunout, a uděláte nedostatečnou přípravu, můžete uprostřed migrace zjistit, že váš časový plán je nereálný.
 • Automatizace vás spasí. Automatizace je silný nativní nástroj v cloudu, ale musíte být připraveni ho využít. Bez schopnosti standardizovat, měřit a škálovat procesy IT je automatizace nedosažitelná.

Příště se můžete těšit na článek: Jak zajistit bezpečnost v cloudu aneb co je to continuous cloud compliance.

Lukáš Klášterský Lukáš Klášterský
Autor článku je Consulting Partner pro cloud ve společnosti ORBIT, která se intenzivně věnuje adopci a migraci do cloudu, virtualizaci desktopů a aplikací.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Data, umělá inteligence a automatizace v reálném čase. Salesforce přichází s přelomo­vou inovací, kterou brzy představí i v Praze

Salesforce Live PragueUmělá inteligence, automatizace a postupující digitalizace se stávají běžnou součástí fungování podniků. Až 70 % interakcí se zákazníky se nyní odehrává digitálně.