facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Cloud computing , Cloud a virtualizace IT

Analýza IT rozpočtů předpovídá ještě rychlejší přechod do cloudu

Kristin Poulton


Ať už plánujete zůstat u svého stávajícího řešení ERP, nebo hledáte nový systém, může vás čekat jedno z nejdůležitějších rozhodnutí – zda zvolit cloudové řešení, nebo insta­la­ce řešení na lokálních serverech. Při rozho­do­vá­ní by mohlo být užitečné se podívat, jaké jsou ve výrobě momentálně tendence ve výda­jích, a prozkoumat, jaké jsou zde důvody pro změny priorit.


Analýza výdajů na IT za rok 2022

Podle nedávné zprávy z průzkumu uskutečněného firmou Spiceworks Ziff Davis očekává většina podniků (53 %) během roku 2022 nárůst výdajů IT rozpočtu a 72 % výrobních a maloobchodních společností očekává během roku zvýšení výnosů. Zajímavá je závislost na velikosti – navýšení IT rozpočtu předpokládá 63 až 65 % podniků s 500 nebo více zaměstnanci, zatímco z menších podniků má podobné plány pouze 45 %. Zde se můžete podívat, jak rozpočet plánují rozdělit.

Priorita IT projektů

Podle výše zmíněné zprávy budou v roce 2022 jednou z hlavních hnacích sil investic do IT realizace konkrétních IT projektů (49 %) a potřeba zmodernizovat IT infrastrukturu (47 %). Třetím nejčastějším uvedeným důvodem jsou zvýšené obavy ohledně zabezpečení (44 %).

Mezi podniky s 500 a více zaměstnanci je priorita IT projekty a bezpečnostní obavy na prvních dvou místech, zatímco modernizace zastaralé struktury již takovou prioritu nemá. U společností se 100 až 499 zaměstnanci nicméně 58 % uvedlo, že modernizaci IT infrastruktury potřebují. Z toho lze vyvodit, že největší společnosti, které se zúčastnily průzkumu, v několika posledních letech provedly modernizaci své IT infrastruktury a díky tomu získaly výhodu nad svojí menší konkurencí.

Hardware

Společnosti stále vynakládají přibližně 30 až 44 % ze svého IT rozpočtu na modernizaci a údržbu hardwaru. Je zajímavé, že společnosti s více než 500 zaměstnanci plánují utratit pouze 27 % rozpočtu na hardware, což naznačuje, že větší počet z nich již přešel na cloudová řešení. Nejvíce za hardware utratí ze svých rozpočtů společnosti se 100 až 499 zaměstnanci, konkrétně 33 %.

Nejmenší společnosti, které se zúčastnily průzkumu, plánují vynaložit 21 % z rozpočtu na notebooky a 19 % na stolní počítače, což naznačuje, že větší procento jejich zaměstnanců má pevné pracoviště. Větší společnosti mají v plánu využít na stolní počítače 12 % a větší části rozpočtu alokují na mobilní zařízení, sítě a vylepšení zabezpečení.

Cloudové a řízené služby

V roce 2022 bude na řízené služby (managed services) z IT rozpočtu větších dotazovaných společností směřovat 21 %, zatímco u menších společností to bude pouze 14 %.

Operační systémy a virtualizační software

Dle zprávy z provedeného průzkumu se od roku 2020 zmenšil podíl rozpočtu určený na operační systémy a virtualizaci. Podobně jako u ostatních typů výdajů to však závisí na velikosti společnosti.

U společností s 500 a více zaměstnanci tvoří výdaje na operační systémy 11 % z rozpočtu, u nejmenších společností pak 13 %. Podle velikosti společnosti se liší také výdaje na virtualizační software, přičemž největší ze zapojených firem vkládají do virtualizace 8 % a menší pak potřebují 10 %.

Z tohoto rozdílu lze vyvodit, že větší společnosti se oproti těm menším rychleji přesouvají do systémů běžících v cloudu. Rozdíl v celkových procentních bodech u tohoto typu výdajů na infrastrukturu se zdá být malý. Vezmeme-li ovšem v potaz relativní výši IT rozpočtů, výsledná částka je mnohem větší. Menší společnosti se tak dostávají do ještě většího skluzu, pokud jde o jejich schopnost vylepšit a zmodernizovat své podnikové systémy přechodem do cloudu.

Řízené služby a služby založené na cloudu

Větší společnosti účastnící se průzkumu plánují investovat větší část svých rozpočtů do oblastí spojených s přechodem do cloudu. Například:

  • Infrastruktura ve formě služby: 7 % oproti 6 % u menších společností
  • Zabezpečení: 7 % oproti 5–6 %
  • IT management: 6 % oproti 5 %

Přestože je procentuální rozdíl malý, reálné výdaje jsou opět o mnoho větší. Nejdůležitějším poznatkem je však skutečnost, že větší společnosti si osvojují cloudové a řízené služby rychleji než ty menší. Malé a střední firmy jsou tedy, co se týče pružnosti a přizpůsobivosti, v nevýhodě.

Zavedení ERP do cloudu

Část IT rozpočtů se postupně přesouvá do zavádění podnikových řešení v cloudu, a společnosti se tak budou muset stále více spoléhat na schopnost se rychle přizpůsobit podnikovým změnám i změnám v dodavatelských řetězcích. Společnosti, které se spoléhají na starší typy řešení ERP, velmi rychle zjistí, že udržet si pružnost je stále náročnější a nákladnější.

Přechod na ERP v cloudu dává smysl u společností všech velikostí, protože díky tomu mohou okamžitě uvolnit částky ze svých IT rozpočtů na klíčové projekty, namísto výměny či údržby staršího hardwaru nebo softwaru.

Kristin Poulton Kristin Poulton
Autorka článku působí v marketingovém týmu společnosti QAD.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Data, umělá inteligence a automatizace v reálném čase. Salesforce přichází s přelomo­vou inovací, kterou brzy představí i v Praze

Salesforce Live PragueUmělá inteligence, automatizace a postupující digitalizace se stávají běžnou součástí fungování podniků. Až 70 % interakcí se zákazníky se nyní odehrává digitálně.