facebook LinkedIN LinkedIN - follow
KTKw
Další
Předchozí
47/85
 
Název produktuKTKw
Datum zápisu / aktualizace 20. 5. 2019 / 19. 10. 2021
Název výrobce KTK SOFTWARE s.r.o. Editovat výrobceEditovat výrobce
WWW výrobce www.ktksoftware.cz
Název dodavatele v ČR KTK SOFTWARE s.r.o. Editovat nebo přidat dodavateleEditovat nebo přidat dodavatele
Další dodavatelé Přidat dodavatele k tomuto produktuPřidat dodavatele k tomuto produktu
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR5
Nabízené formy implementace systému
On-premise ano
Cloud ne
Hostované řešení ano
Funkčnost systému - finance
finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna ano
finanční účetnictví - elektronický bankovní styk ano
finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - procesní řízení - ABC (Activity Based Costing) ne
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek ano
řízení hotovosti a předpověď likvidity ano
finanční plánování a rozpočty ano
konsolidace - statutární a operativní ne
správa a účtování investičního majetku (včetně leasingu a pronajímaného majetku) ano
plánování a sledování nedokončených investic a investičních akcí ne
správa a účtování obchodů na peněžním a kapitálovém trhu, půjček a finančních derivátů ne
řízení tržního rizika ne
výpočet a účtování mezd ano (externí modul)
řízení lidských zdrojů - plánování kariéry, nábor zaměstnanců ano (externí modul)
Funkčnost systému - logistické moduly
nákup a likvidace faktur ano
skladové hospodářství a řízení zásob ano
správa odpadů a nebezpečných materiálů ne
prodej a vystavení faktur ano
Podpora EET ano
zahraniční obchod ano
přeprava ne
elektronický nákup a prodej přes Internet (B2B. B2C) ano (externí modul)
Funkčnost systému - řízení výroby
Typ výroby:
kontinuální ne (nezadáno)
diskrétní ano
zakázková ano
dle prognózy ne
Sériovost výroby:
kusová ano
sériová ano
hromadná ano
Odvětví - průmysl:
potravinářský a nápojářský ano
stavebnictví ano
textilní, obuvnický ano
strojírenský ano
automobilový ano
hutní ano
chemický, farmaceutický ne
ostatní
Funkčnost systému - integrované specializované moduly
PDM a PLM ne
APS/SCM ano
EAM, řízení údržby ne
Řízení projektů ne
Řízení jakosti ne
CRM ano
Datový sklad a MIS ano
Další funkce a vlastnosti systému
Funkce sledování insolvenčního rejstříku ano
Výkaznictví dle jiných účetních norem (IAS, IFRS, GAAP) ne
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly ano
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audityNE
Architektura a platformy
Architektura systémuklient/server
Mobilní technologieANO
Single sign-onANO
Collaborative businessNE
Podporované komunikační protokoly a standardy (př. HTTP, J2EE)HTTP,TCP/IP, HTTPS
Platforma systému - operační systém serveruWINDOWS SERVER
Platforma systému - operační systém klientaWINDOWS 7, 8, 8.1., 10
Možné platformy systému - databázeMS SQL SERVER
Integrační platforma (middleware)
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků)190
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod ano
Distribuce ano
Finance ne
Veřejný a státní sektor ne
Utility ne
Výrobní podniky ano
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) ano
- středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) ano
- velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) ne
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti3-9 měsíců
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů)3/110
Hlavní referenční zákazníci
Editovat výrobce Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt Smazat produkt