facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Infor SyteLine (CloudSuite Industrial )
Další
Předchozí
36/84
 
Název produktuInfor SyteLine (CloudSuite Industrial )
Datum zápisu / aktualizace 2. 6. 2003 / 3. 3. 2023
Název výrobce Infor Global Solutions Editovat výrobceEditovat výrobce
WWW výrobce www.infor.com
Název dodavatele v ČR ITeuro, a.s. Editovat nebo přidat dodavateleEditovat nebo přidat dodavatele
Další dodavatelé Přidat dodavatele k tomuto produktuPřidat dodavatele k tomuto produktu
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR22
Nabízené formy implementace systému
On-premise ano
Cloud ano
Hostované řešení ano
Funkčnost systému - finance
finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna ano
finanční účetnictví - elektronický bankovní styk ano
finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - procesní řízení - ABC (Activity Based Costing) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek ano
řízení hotovosti a předpověď likvidity ano
finanční plánování a rozpočty ano
konsolidace - statutární a operativní ano
správa a účtování investičního majetku (včetně leasingu a pronajímaného majetku) ano
plánování a sledování nedokončených investic a investičních akcí ano
správa a účtování obchodů na peněžním a kapitálovém trhu, půjček a finančních derivátů ano
řízení tržního rizika ano
výpočet a účtování mezd ne
řízení lidských zdrojů - plánování kariéry, nábor zaměstnanců ano
Funkčnost systému - logistické moduly
nákup a likvidace faktur ano
skladové hospodářství a řízení zásob ano
správa odpadů a nebezpečných materiálů ano
prodej a vystavení faktur ano
Podpora EET ano
zahraniční obchod ano
přeprava ano
elektronický nákup a prodej přes Internet (B2B. B2C) ano
Funkčnost systému - řízení výroby
Typ výroby:
kontinuální ano
diskrétní ano
zakázková ano
dle prognózy ano
Sériovost výroby:
kusová ano
sériová ano
hromadná ano
Odvětví - průmysl:
potravinářský a nápojářský ne
stavebnictví ne
textilní, obuvnický ne
strojírenský ano
automobilový ano
hutní ano
chemický, farmaceutický ne
ostatníANO (nábytkářský, elektrotechnický, polygrafický, atd.)
Funkčnost systému - integrované specializované moduly
PDM a PLM ano
APS/SCM ano
EAM, řízení údržby ano
Řízení projektů ano
Řízení jakosti ano
CRM ano
Datový sklad a MIS ano
Další funkce a vlastnosti systému
Funkce sledování insolvenčního rejstříku ano
Výkaznictví dle jiných účetních norem (IAS, IFRS, GAAP) ano
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly ano
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audityauditované účetnictví, IFRS
Architektura a platformy
Architektura systémuTřívrstvá, klient – aplikační server – DB server
Mobilní technologieANO
Single sign-onANO
Collaborative businessEDI, XML, Infor Ming.le
Podporované komunikační protokoly a standardy (př. HTTP, J2EE)HTTP, HTTPS
Platforma systému - operační systém serveruWindows Server 2016 a vyšší
Platforma systému - operační systém klientaWindows 10 a vyšší (smart klient) nebo libovolná platforma s prohlížečem zvládající HTML 5 (Mac OS, Windows)
Možné platformy systému - databázeMS SQL Server 2016 (a vyšší)
Integrační platforma (middleware)Infor OS
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků)36
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod ne
Distribuce ne
Finance ne
Veřejný a státní sektor ne
Utility ne
Výrobní podniky ano
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) ano
- středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) ano
- velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) ano
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti6 měsíců
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů)10 / 380
Hlavní referenční zákazníciČeská zbrojovka a.s.
SANBORN a.s.
KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
FINIDR, s.r.o.
ISAN Radiátory s.r.o.
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Alliance Laundry CE s.r.o.
Otavské strojírny, a.s.
ROSTRA s.r.o.
Krnovské opravny a strojírny, s.r.o.
BIKE FUN International s.r.o.
 
 
Editovat výrobce Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt Smazat produkt