facebook LinkedIN LinkedIN - follow
HELIOS Nephrite
Další
Předchozí
27/84
 
Název produktuHELIOS Nephrite
Datum zápisu / aktualizace 15. 3. 2021 / 6. 3. 2023
Název výrobce Asseco Solutions, a.s. Editovat výrobceEditovat výrobce
WWW výrobce www.assecosolutons.com
Název dodavatele v ČR Asseco Solutions, a.s. Editovat nebo přidat dodavateleEditovat nebo přidat dodavatele
Další dodavatelé INFO NOVA s r.o., Gatema IT a.s., Popron Systems, s.r.o., Koncept Hradec Králové s.r.o., QUORT SYSTEM, s.r.o., POSYS, spol. s r.o.
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR58
Nabízené formy implementace systému
On-premise ano
Cloud ano
Hostované řešení ano
Funkčnost systému - finance
finanční účetnictví - hlavní kniha a pokladna ano
finanční účetnictví - elektronický bankovní styk ano
finanční účetnictví - pohledávky, závazky (včetně upomínání, penalizace) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - nákladová střediska, zakázky ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - procesní řízení - ABC (Activity Based Costing) ano
nákladové (vnitropodnikové) účetnictví - kalkulace nákladů na výrobek ano
řízení hotovosti a předpověď likvidity ano
finanční plánování a rozpočty ano
konsolidace - statutární a operativní ano
správa a účtování investičního majetku (včetně leasingu a pronajímaného majetku) ano
plánování a sledování nedokončených investic a investičních akcí ano
správa a účtování obchodů na peněžním a kapitálovém trhu, půjček a finančních derivátů ne
řízení tržního rizika ano
výpočet a účtování mezd ano
řízení lidských zdrojů - plánování kariéry, nábor zaměstnanců ano
Funkčnost systému - logistické moduly
nákup a likvidace faktur ano
skladové hospodářství a řízení zásob ano
správa odpadů a nebezpečných materiálů ano
prodej a vystavení faktur ano
Podpora EET ano
zahraniční obchod ano
přeprava ano
elektronický nákup a prodej přes Internet (B2B. B2C) ano
Funkčnost systému - řízení výroby
Typ výroby:
kontinuální ano
diskrétní ano
zakázková ano
dle prognózy ne (částečně)
Sériovost výroby:
kusová ano
sériová ano
hromadná ano
Odvětví - průmysl:
potravinářský a nápojářský ano
stavebnictví ano
textilní, obuvnický ano
strojírenský ano
automobilový ano
hutní ano
chemický, farmaceutický ano
ostatníANO
Funkčnost systému - integrované specializované moduly
PDM a PLM ano
APS/SCM ano
EAM, řízení údržby ano
Řízení projektů ano
Řízení jakosti ano
CRM ano
Datový sklad a MIS ano
Další funkce a vlastnosti systému
Funkce sledování insolvenčního rejstříku ano
Výkaznictví dle jiných účetních norem (IAS, IFRS, GAAP) ano
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly ano
Certifikace produktu (ISO 9000 apod.), provedené audityaudit, atest systému pro státní správu
Architektura a platformy
Architektura systémutřívrstvá architektura klient/server, tenký klient, .NET
Mobilní technologieANO (PDA, mobilní telefon)
Single sign-onANO (Active Directory, Windows Integrated Security)
Collaborative businessANO
Podporované komunikační protokoly a standardy (př. HTTP, J2EE)HTTP, HTTPS, WS, XML, SSL, EDI
Platforma systému - operační systém serveruWindows Server 2019, Windows Server 2016
Platforma systému - operační systém klientaWindows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Možné platformy systému - databázeMS SQL Server
Integrační platforma (middleware)MS. NET Framework, MS IIS, webové služby, XML
Uživatelé v ČR a SR
Počet instalací produktu (počet zákazníků)20
V jakých odvětvích má systém reference
Obchod ano
Distribuce ano
Finance ano
Veřejný a státní sektor ano
Utility ano
Výrobní podniky ano
Pro jakou velikost podniku je produkt určen
- malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) ano
- středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) ano
- velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) ano
Reference
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti6 měsíců
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů)
Hlavní referenční zákazníciAlbi
Tereos TTD
Economia
Pivovar Svijany
Editovat výrobce Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt Smazat produkt