facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 3/2005

Záložní zdroje energie

Marek Hadra


Téměř veškerá výroba zboží a poskytování služeb je dnes přímo či nepřímo závislá na bezchybných dodávkách elektrického proudu. Dvojnásob to pak platí pro různé řídicí, kontrolní a bezpečnostní systémy, a samozřejmě pro počítače.


Poruchy v přísunu elektrické energie, ochrana dat
K poruchám v přísunu elektrické energie může dojít z nejrůznějších příčin. Problémy však nezpůsobuje vždy jen přerušení dodávek proudu, často se může jednat i o poruchy či ztráty dat i různé napěťové špičky, vysokofrekvenční šumy, kolísání frekvence, přechodové jevy nebo také trvalé podpětí či přepětí v síti. Tyto rušivé jevy v napájecí síti mohou mít za následek nejen poškození hardwaru, ale i poškození, či úplnou ztrátu dat. Předcházet se jim snaží záložní zdroje nepřetržitého elektrického napájení, neboli tzv. UPS (uninterruptible power supply), které dodávají energii i při výpadku elektrické sítě a filtrují poruchy, které se v síti vyskytují. Při výpadku je elektrická energie dočasně čerpána z akumulátorů (po dobu řádově minut až desítek minut). Vzhledem k ceně elektronických zařízení a přenášených dat jsou UPS nezbytným vybavením všech informačních systémů.
Rozdělení UPS
UPS lze podle určení rozdělit nejdříve na dvě základní kategorie: jednofázové a trojfázové. V kancelářích, k ochraně dat při práci na počítačích a počítačů samotných, narazíte jen na jednofázové. Ty pak dle principu práce a technologie ochrany rozdělujeme na:

Off-line UPS
Nejlevnější varianta ochrany, pořídíte je za cenu kolem dvou až čtyř tisíc korun. Za normálního provozu je vstup spojen s výstupem. Vypadne-li vstupní síť, výstup se připojí ke střídači, který vyrábí výstupní střídavé napětí ze stejnosměrného napětí akumulátorů. Tyto UPS mají většinou zabudovanou přepěťovou ochranu a některé modely disponují i filtry pro ochranu počítače proti vysokofrekvenčnímu rušení, kvalitu těchto funkcí však musíte brát s rezervou. Tyto UPS vás tedy dobře ochrání před výpadkem proudu, tak abyste si včas stačili uložit data, proti dalším problémům a poruchám jsou však bezmocné. Typickým místem použití off-line UPS jsou samostatná PC a pracovní stanice v kancelářích.

Line-interactive UPS
Jsou v principu stejné jako off-line UPS, ale nabízejí lepší přepěťovou ochranu, vícestupňovou regulaci výstupního napětí, kvalitnější filtrování na vstupu a preciznější způsob detekce výpadku vstupního napětí. Díky lepší detekci výpadku vstupního napětí jsou mnohem rychlejší v přepínání na záložní napájení a zpět. Ceny těchto UPS se pohybují nejčastěji v rozmezí od čtyř do patnácti tisíc korun, ale na trhu jsou i špičkové modely, které pořídíte za několik desítek tisíc korun. Line-interactive UPS většinou chrání jednotlivé počítače a aktivní prvky počítačových sítí před výpadkem elektrické energie, proti předpětí, podpětí a impulsním poruchám v síti.

On-line UPS
Nazýváme je také jako UPS s dvojí konverzí. Vyrábí výstupní napětí z usměrněného vstupního napětí. Hlavní výhodou těchto UPS je vždy stejné (stabilní a čisté) napětí na výstupu, bez ohledu na to, co se právě odehrává na vstupu. On-line UPS je možno použít i jako stabilizátor frekvence. Nevýhodou je nutnost chlazení a kratší životnost. Vyšší je cena, která se pohybuje v desítkách tisíc korun. Tento typ se používá k ochraně nejnáročnějších zařízení.

Nabídka UPS
Konkrétní modely všech tří kategorií UPS si můžete vybrat přímo u výrobců a prodejců, kterých je na trhu opravdu velké množství. Navštivte například jejich webové stránky, z nichž čerpal i tento článek, nebo přímo jakéhokoliv prodejce výpočetní techniky. Nejznámější společnosti, které se zabývají výrobou, prodejem či instalací UPS uvádíme v tabulce. UPS samozřejmě nabízí i většina distributorů a koncových prodejců výpočetní techniky.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.