facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 3/2013

Ukládání dat na pásky má budoucnostOraclePodniky v současnosti spravují odhadem sedmkrát více dat než před sedmi lety. Tento vývoj bude dále pokračovat. Nutnost zpracovávat a ukládat velké objemy dat je jedním z aktuálních trendů. Vesměs se jedná o nestrukturované údaje generované webovými aplikacemi, sociálními sítěmi, senzory nebo různými měřicími zařízeními. Zvyšují se ale také požadavky regulační legislativy. Firmy jsou nuceny v důsledku těchto předpisů archivovat stále více druhů dat a uchovávat je delší dobu. Legislativa platná v Evropské unii například nařizuje archivovat veškerá finanční data patnáct let. Cenově efektivní systémy pro ukládání dat se proto stávají nutností.


Současné prostředí ovšem nevyžaduje data pouze pasivně uchovávat, ale také tyto informace dokázat využít. Big data mohou představovat významnou konkurenční výhodu a jejich analýza umožňuje zefektivňovat obchodní procesy. Servery, na nichž probíhá analýza dat, vyžadují co nejvyšší výkon. Organizace se jim proto snaží odlehčit a méně často používaná nebo historická data ukládají na pásky. Ačkoliv magnetická páska je jako paměťové médium stará již asi šedesát let a dlouho byla považována za ustupující technologii, v poslední době zažívá renesanci. Představuje totiž řešení, které je cenově efektivní, bezpečné a nezatěžuje životní prostředí. Dražší diskový prostor je třeba využívat jinak.

Uvolněte disky

Ačkoliv samotné množství dat v podnicích raketově roste, k většině z nich není třeba přistupovat příliš často. Organizace proto mohou uvolnit diskový prostor pro kritické informace a zbylá data uložit na pásky. Účetní firma může například umístit na pásky data z předcházejících let a na disky data aktuální. Životnost dat na pásce navíc dosahuje až třiceti let, takže toto řešení je vhodné pro uložení historických dat, u nichž se nepředpokládá, že se vůbec ještě kdy použijí, ale musejí se uchovávat z legislativních důvodů. Pásky jsou v porovnání s disky také ekologicky šetrnějším řešením. Nevyžadují napájení (páska se na rozdíl od klasického pevného disku netočí) a chlazení. Páskové systémy tedy díky své energetické nenáročnosti umožňují současně finanční úspory a splnění ekologických cílů, jako jsou například požadavky EU na snižování emisí skleníkových plynů. Dá se tedy předpokládat, že ukládání dat na pásky bude implementovat stále více organizací. V současnosti je tímto způsobem uloženo asi čtyřicet procent digitálních dat a odhaduje se, že do roku 2017 by tento podíl mohl vzrůst na 55 procent. Ve stejnou dobu podíl dat uložených na discích klesne z 55 na 35 procent. Organizace se naučí svá data lépe filtrovat a tímto způsobem budou ukládat pouze kritické, neustále potřebné informace.

pásky

Nejde jen o archivování

Pásky ovšem neslouží pouze k uchovávání historických dat. Jedná se rovněž o řešení pro systémy mainframů. Ve virtualizovaném prostředí se pásky používají v různých typech archivů, slouží k ochraně dat, významně se uplatňují v systémech zálohování a při obnově po havárii (disaster recovery). V následujících letech bude proto stále více organizací používat páskové systémy jako pojistku před různými nečekanými selháními a narušeními dat. Selhání disku může ovlivnit veškerá zde uložená data – pokud jsou však data uložena na páskách, je to nejen levné a bezpečné, ale původní prostředí lze pak velmi rychle obnovit. Použití páskových jednotek proto také zefektivňuje IT operace. Páskové systémy jsou méně chybové, a tím spolehlivější.

Cloud a analytika

Přijetí technologií cloud computingu povede k tomu, že organizace budou v příštích pěti letech na pásky ukládat také stále více dat pocházejících z cloudu. Více dat uložených v cloudu půjde ruku v ruce s rostoucí úlohou pásek. Organizace budou také nasazovat pokročilá analytická řešení, která jim umožní data uložená na páskách lépe monitorovat. Pomocí těchto monitorovacích služeb budou podniky schopny zefektivnit svůj provoz, zlepšit přístup k údajům a přijímat proaktivní rozhodnutí týkající se infrastruktury pásek. Výsledkem bude snížení prostojů a lepší využití zdrojů i nástrojů pro správu dat.

Pásky v číslech

Náklady na dlouhodobou archivaci velkého množství dat jsou v případě páskových knihoven až patnáctkrát nižší než u pevných disků (srovnávány páskové systémy Linear Tape Open LTO-5 versus SATA disky, zdroj: Clipper Group). Jediný administrátor zvládne řádově správu sto terabajtů dat na discích, ale až jednotky petabajtů na páskách (zdroj: Horison Information Strategies). Průměrný meziroční růst trhu páskových systémů by měl v příštích třech letech dosahovat hodnoty až 45 procent (zdroj: Enterprise Strategy Group). Podle IDC byla velikost tohoto trhu v roce 2011 více než 2,2 miliardy dolarů, a to se do tohoto čísla ještě nezapočítává specializovaný software, který se uplatňuje v příslušných ekosystémech.

Pásky představují kritickou technologii

Podniky samozřejmě musejí i nadále spoléhat na disky, protože jen tímto způsobem lze dostatečně rychle přistupovat k informacím kritickým pro aktuální podnikání. Ukládání méně často používaných dat na pásky umožňuje ale optimalizovat výkon diskových řešení. Firmy, které chtějí nasadit páskové systémy nebo rozšířit jejich použití, musejí přijmout celkovou strategii ukládání dat. Je třeba preferovat řešení s vysokou úložnou kapacitou a dostatečně rychlá (přičemž i vrstvu disků se vyplatí podle frekvence předpokládaného použití dat rozdělit na dvě části: vysoce výkonné a velkokapacitní disky), zajistit snadnou kompatibilitu se stávajícími systémy a nezapomínat na zabezpečení a ochranu dat. Doporučuje se preferovat otevřené formáty dat i otevřená rozhraní pro práci s nimi. Pásky hrají kritickou roli v současném trendu big data a budou významným faktorem, který v příštích letech rozhodne o úspěšnosti jednotlivých firem.

Lubomír Vano
Autor působí jako principal sales consultant ve společnosti Oracle.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

IT Systems 9/2022Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních požadavků a jeho využití ve výrobě. Jan Hofman z QI GROUP ukazuje, že cestou k optimalizaci výroby je dobře sladěný tandem systémů MES a ERP.